Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Јавна седница Комисије за планове града Смедерева за План детаљне регулације „Петријевски поток“

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, у складу са чланом 64. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015)

О Г Л А Ш А В А

Да ће се јавна седница Комисије за планове града Смедерева за План детаљне регулације „Петријевски поток“ у Смедереву и План детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву одржати 28.7.2016. године у 10 часова, уместо 20.7.2016. године у 13 часова, како је раније било заказано.

Место одржавања јавне седнице је у просторијама Градске управе Смедерево, улица Омладинска број 1.