Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


Јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфрасруктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е – 75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац

 

   Јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфрасруктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е – 75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, можете погледати или преузети овде.

 

    За додатне информације, можете се обратити Мирослави Николић, дипл. просторни планер на број телефона: 026/672-724, локал 1412.