Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ

НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ,

КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО)

Број:461-1-750/2018-03

Датум: 28.05.2018. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО) ОБЈАВЉУЈЕ

 

 

П О З И В

  

 

За имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (град Смедерево), који се до сада нису одазвали, нити им је уручен позив, да дођу лично или да упуте свог законског заступника, односно пуномоћника, најкасније до 11. јуна 2018. годин,   ради учешћа на усменој расправи - утврђивање фактичког стања.

Комисија за спровођење Комасације ће са позваним  лицима радити у просторијама Месне канцеларије Шалинац сваког радног дана у времену од 17 до 19 часова и суботом и недељом од 12 до 15 часова.

Напомена: са собом понети личну карту и све доказе о својини, теретима и ограничењима на земљишту које поседује у комасационом подручју.

 

Следећа позвана лица -  имаоци права на непокретностима и имаоци правног интереса:

 

1.      Андрејић (Петар) Живко, Враново (ЛН 172 Шалинац)

2.      Бекер () Живкица, Смедерево, Пролетреска 28 (ЛН 704 Шалинац)

3.      БечејацХалман () Светлана, Смедерево, Пролетерска 28 (ЛН 700 Шалинац)

4.      Бисерчић (Милутин) Срећко, Смедерево, Народног фронта 1 (ЛН 1021 Шалинац, ЛН 1023 Шалинац))

5.      Благојевић (Миломир) Милутин, Смедерево, Пролетерска 17 (ЛН 810 Шалинац)

6.      Благојевић (Радослав) Зоран, Смедерево, Савска 12 (ЛН 351 Кулич)

7.      Богдановић (Живојин) Сава, Смедерево, Давидовићева (ЛН 732 Шалинац)

8.      Букелић (Спаса)  Никола, Смедерево, Jефиминијина 8 (ЛН 317 Кулич)

9.      Врањешевић (Прока) Војислав, Смедерево, Подгоричка 6 (ЛН 393 Кулич)

10.  Врућинић (Миодраг) Данијела, Земун, Светозара Папића 5/4 (ЛН 41 Шалинац)

11.  Вучковић (Василије) Илија, Петријево, Петријевска улица бб (ЛН 73 Шалинац, ЛН 771 Шалинац, ЛН 896 Шалинац, ЛН 312 Кулич)

12.  Гавриловић (Станислав) Александар, Шалинац  (ЛН 96 Шалинац)

13.  Гајић (Светомир) Радмила, Липе (ЛН 377 Кулич)

14.  Георгијев ( Георгие) Синиша, Панчево, Ивана Цанкара 25 (ЛН 270 Кулич)

15.  Гроздановић (Димитрије) Јаворка, Батовац (ЛН 302 Кулич)

16.  Драгутиновић (Иван) Биљана, Батовац (ЛН 302 Кулич)

17.  Ђурић (Светомир) Јовица, Ковин, Жарковац 72 (ЛН 657 Шалинац, ЛН 1016 Шалинац)

18.  Живковић (Милош) Слободанка, Водањ (ЛН 25 Шалинац)

19.  Живојиновић (Владимир) Гордана, Смедерево, Милана Ракића 2 (ЛН 895 Шалинац)

20.  Журкић (Богомир) Душица, Смедерево, Иве Андрића 9 (ЛН 978 шалинац)

21.  Земљорадничка задруга, Смедерево (ЛН 9667 Смедерево)

22.  Ивановић () Славомир, Смедерево (ЛН 1019 Шалинац)

23.  Ивановић () Терезија, Смедерево, Коларски пут 29 (ЛН 601 Кулич)

24.  Ивковић (Радомир) Драгана, Смедерево, Мештровићева 1 (ЛН 1087 Шалинац)

25.  Илић (Живота) Марко, Липе (ЛН 177 Шалинац ЛН 1060 Шалинац)

26.  Јанчевић (Миодраг) Горица, Београд, Булевар краља Александра 68 (ЛН 987 Шалинац)

27.  Јаћимовић (Новица) Миле, Смедерево, Д.Давидовића 3 (ЛН 394 Шалинац)

28.  Јеремић (Љубомир) Наталија, Смедерево, Милоша Обилића 2 (ЛН 36 Кулич)

29.  Јовановић () Милева, Дубравица (ЛН 317 Шалинац)

30.  Јовановић (Владета) Анђелка, Смедерево, Димитрија Давидовића бб (ЛН 268 Кулич)

31.  Јовановић (Миладин) Ненад, Михаила Аврамовића бб (ЛН 234 Шалинац, ЛН 235 Шалинац)

32.  Јотић (Драгослав) Миорад, Смедерево Димитрија Давидовића бб (ЛН 172 Шалинац)

33.  Лазаревић () Драган, Смедерево (ЛН 956 Шалинац)

34.  Лазаревић () Душанка, Смедерево (ЛН 956 Шалинац)

35.  Лазаревић () Слободан, Смедерево (ЛН 956 Шалинац)

36.  Лазаревић (Петар) Злата, Приједор (ЛН 956 Шалинац)

37.  Лазић (Живојин) Славица, Ченеј, Партизанска 105 (ЛН 959 Шалинац)

38.  Лазић (Милош) Младен, Пожаревац, село Дубравица (ЛН 355 Кулич)

39.  Маринковић (Драгутин) Стојемен, Смедерево, Милентија Поповића 16 (ЛН 272 Кулич, ЛН 355 Кулич)

40.  Маринковић (Живота) Добривоје, Смедерево, Карађорђева 56 (ЛН 297 Кулич)

41.  Микић (Боривоје) Мирослав, Мало Црниће, Крављи Дол (ЛН 224 Кулич)

42.  Миленковић (Павле) Душанка, Смедерево, Млавска 3 (ЛН 897 Шалинац)

43.  Милић (Никола) Божидар, Дубравица (ЛН 296 Кулич)

44.  Миловановић (Душан) Томислав, Смедерево, Војислава Илића 16 (ЛН 292 Кулич)

45.  Миљковић (Драгутин) Милан, Острово (ЛН 206 Кулич)

46.  Миљковић (Драгутин) Милорад, Острово (ЛН 206 Кулич)

47.  Миљковић (Петар) Милан, Батовац (ЛН 206 Кулич)

48.  Михајлов () Сава, Војиловица Јаношикова 139 (ЛН 270 Кулич)

49.  Михајловић (Драгутин) Срђан, Смедерево, Доситеја Обрадовића бб (ЛН 270 Кулич)

50.  Михајловић (Тодор) Видосава, Смедерево, Крајишких бригада 8 (ЛН 619 Шалинац)

51.  Младеновић (Драгољуб) Богдан, Смедерево, Светозара Милетића 25 (ЛН 733 Шалинац)

52.  Нешић (Тодор) Милева, Београд, Деспота Стевана 108 (ЛН 619 Шалинац, ЛН 1008 Шалинац)

53.  Николић (Милорад) Живадинка, Смедерево, Ђ.Ђаковића 3 (ЛН 842 Шалинац)

54.  Нинић () Злата, Батовац (ЛН 777 Шалинац)

55.  Новаковић () Светлана, Осипаоница (ЛН 316 Кулич)

56.  Павловић () Милица, Батовац (ЛН 25 Шалинац)

57.  Павловић (Ђуре) Станоје, Раља (ЛН 134 Кулич)

58.  Пал () Фрања, Смедерево, Партизанска 100 (ЛН 400 Кулич)

59.  Пантић () Гроздана, Смедерево, Устаничка 190 (ЛН 407 Шалинац)

60.  Пантић (Панта) Јован, Дубравица (ЛН 110 Кулич)

61.  Пауновић (Божидар) Живка, Пожаревац, Брежане (ЛН 92 Кулич, ЛН 362 Кулич, ЛН 406 Кулич)

62.  Пејчић (Борислав) Јовица, Смедерево, Коче Капетана 18 (ЛН 957 Шалинац)

63.  Петровић () Јевросима, Ковин, Дејана Бранкова 67 (ЛН 275 Кулич)

64.  Петровић (Александар) Ружица, Смедерево, 27. марта 69/13 (ЛН 955 Шалинац)

65.  Петровић (Лазар) Драган, Смедерево (ЛН 9821 Смедерево)

66.  Пешић (Тодор) Милица, Смедерево, Радоја Домановића 26 (ЛН 1007 Шалинац)

67.  Пешић (Тодор) Милица, Смедерево, Радоја Домановића 26 (ЛН 619 Шалинац)

68.  Полић (Првослав) Сања, Смедерево, Деспота Стевана 21 (ЛН 270 Кулич)

69.  Радованов () Драгиња, Смедерево, Косовска 88 (ЛН 601 Кулич)

70.  Радовановић (Симеон) Цветко, Смедерево, Коларски пут 3 (ЛН 601 Кулич)

71.  Рајић (Светозар) Ђурица, Смедерево, Ђуре Салаја 8 (ЛН 266 Кулич, ЛН 294 Кулич)

72.  Ристић (Богдан) Ратко, Смедерево, Старца Вујадина (ЛН 838 Шалинац)

73.  Симић (Димитрије) Љубинка, Батовац (ЛН 302 Кулич)

74.  Станисављевић (Игњат) Миланка, Дубравица (ЛН 664 Шалинац, ЛН 9983 Смедерево)

75.  Станојевић (Богдан) Милутин, Липе (ЛН 206 Кулич)

76.  Стевановић () Вукосава, Смедерево, Горичка 63 (ЛН 219 Кулич, ЛН 534 Шалинац)

77.  Стевановић () Радинка, Смедерево, Годминска 26 (ЛН 713 Шалинац)

78.  Стевановић (Милан) Петар, Смедерево, Деспота Стевана 4 (ЛН 218 Кулич)

79.  Стевановић (Павле) Владимир, Шалинац (ЛН 553 Шалинац, ЛН 940 Шалинац)

80.  Степановић (Димитрије) Душан, Брежане (ЛН 172 Шалинац)

81.  Степановић (Димитрије) Живојин, Брежане (ЛН 172 Шалинац)

82.  Стефановић () Божана, Брежане (ЛН 532)

83.  Стефановић (Богољуб) Мирослав, Брежане (ЛН 532 Шалинац)

84.  Танасковић (Душан) Бранислав, Смедерево (ЛН 9667 Смедерево)

85.  Тодоровић (Борисав) Даница, Смедерево, Славонска 28 (ЛН 356 Кулич)

86.  Тодоровић (Димитрије) Томислав, Брежане, Власте Партизана 1 (ЛН 234 Кулич, ЛН 302 Кулич, ЛН 377 Кулич, ЛН 233 Кулич, ЛН 252 Кулич, ЛН 251 Кулич)

87.  Тодоровић (Јован) Василије, Удовице (ЛН 569 Шалинац)

88.  Томић (Радомир) Јован, Смедерево, Коларска 24 (ЛН 868 Шалинац)

89.  Цветковић (Александар) Миланка, Дубравица (ЛН 589 Шалинац, ЛН 153 Шалинац)

90.  Цветковић (Драгољуб) Живојин, Смедерево, Милоша Великог 21 (ЛН 949 Шалинац)

91.  Цветковић (Драгољуб) Момчило, Макце, Велико Градише (ЛН 614 Шалинац, ЛН 354 Шалинац)

92.  Цветковић (Цвеја) Милан, Смедерево, Васе Пелагића 7 (ЛН 656 Шалинац)

93.  Цветковић (Цветко) Драгиња, Смедерево (ЛН 592 Шалинац)

 

 

 

 

                                                                     ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ

 

                                                                                 Снежана Савић Илић, дипл.прав.