Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

На основу члана 4. став 2. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Одлуке о додели финансијске помоћи студентима на првом и другом степену студија који су остварили право  на стипендију из средстава обезбеђених из буџета града Смедерева до дана ступања на снагу Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 400-4362/2016-07 од 28. јуна 2016. године Градског већа града Смедерева и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст)

Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула 2016. године, донело је       

 

К О Н А Ч Н У  О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОДСТИЦАЊУ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

  

Члан 1.

 

Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим студентима на првом и другом степену студија:

  

1.      Киш С. Милошу, студенту I године Електротехничког факултета у Београду,

2.      Перић Ж. Дарку, студенту IV године Филолошког факултета у Београду,

3.      Маслаћ С. Невени, студенту III године Биолошког факултета  у Београду,

4.      Јовановић С.Александри, студенту IV године Филолошког факултета у

                                                      Београду,

5.      Милошевић С. Ивану, студенту IVгодине Филолошког факултета у Београду,

6.      Петровић Александру, студенту IV године Природно-математичког факултета у

                                                Новом Саду,

7.      Манасијевић М. Александру, студенту IV године Факултета техничких наука у

                                                            Новом Саду,

8.      Митровић Ђ. Јелени, студенту IV године Филолошког  факултета у Београду,

9.      Димић Ј. Филипу, студенту  IV године Географског  факултета у Београду,

10. Андрејевић Г. Вуку, студенту IV године Грађевинског факултета у Београду,

              11. Стојчић В. Соњи, студенту III године Правног факултета у Београду,

              12. Илић Д. Тијани, студенту II године Фармацеутског факултета у Београду,

13. Милић В. Ружици, студенту II године Православно-богословског факултета у

                                         Београду,

14.  Момић С. Катарини, студенту IV године Правног факултета у Београду,

15.  Симеунић М. Николи, студенту  IV године Природно математичког факултета у

                                               Новом Саду,

16.  Стаменковић Н. Емилији, студенту III године Правног факултета у Београду,

17.  Миљковић Г. Иви, студенту III године Фармацеутског факултета у Београду,

18.  Спалевић Немањи, студенту IV године Саобраћајног факултета у Београду,

19.  Васић Ј. Миљану, студенту  III  године Филозофског факултета у Београду,

20.   Шпаровић С. Ани, студенту IV године Факултета спорта и физичког васпитања

                                          у Београду,

21.  Стојановић С. Стефану, студенту I године другог степена студија Филолошког

                                                факултета у Београду,

22.  Цветковић З. Јелени, студенту I године другог степена студија Филолошког

                                           факултета у Београду,

23.  Ђукић Б. Марији, студенту  I године другог степена студија Високе школе

                                        електротехнике и рачунарства у Београду,

24.  Видојевић Г. Јовану, студенту I године другог степена студија Филозофског

                                          факултета у Нишу,

25.  Илић Г. Душану, студенту I године другог степена студија Правног факултета у

                                    Београду,

26.  Маринковић М. Милошу, студенту I године другог степена студија Факултета

                                                   музичке уметности у Београду,

27.  Стевановић С. Александри, студенту I године другог степена студија

                                                     Архитектонског факултета у Београду,

28.  Марковић Ј. Милошу, студенту I године другог степена студија Филолошког

                                            факултета у Москви и

29. Петровић Б. Ђорђу, студенту III године Филозофског факултета у Београду.

 

Члан 2.

  

Са студентима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

 

Члан 3.

 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.


Број  400-4362/2016-07

У Смедереву,  15. јула 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Др Јасна Аврамовић


 

На основу члана 3. став 1. тачка 2. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Одлуке о додели финансијске помоћи студентима  са инвалидитетом на првом и другом степену студија на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 400-4364/2016-07 од 28. јуна 2016. године Градског већа града Смедерева и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула 2016. године, донело је       

 

К О Н А Ч Н У  О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

 

 

Члан 1.

  

 

Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим студентима са инвалидитетом на првом и другом степену студија:

   

1.      Јаковљевић С. Илији, студенту II године Београдске пословне школе

                                               у Београду  и

2.      Станковић С. Ани, студенту III године Београдске пословне школе

                                         у Београду.

 

Члан 2.

  

Са студентима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

 

Члан 3.

  

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Број  400-4364/2016-07

У Смедереву,  15. јула 2016. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Др Јасна АврамовићНа основу члана 4. став 1. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Одлуке о додели финансијске помоћи ученицима средњих школа који су остварили право на стипендију из средстава обезбеђених из буџета града Смедереава до дана ступања на снагу Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 400-4369/2016-07 од 28. јуна 2016. године Градског већа града Смедерева  и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула 2016. године, донело је       

           

К О Н А Ч Н У  О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОДСТИЦАЊУ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећем ученику:

 

1. Матко Б. Петру, ученику IV разреда Гимназије у Смедереву.

 

Члан 2.

 

 

Са учеником из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговор.

 

Члан 3.

 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Број  400-4369/2016-07

У Смедереву,  15. јула 2016. године

      

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА 

Др Јасна Аврамовић

 

 
На основу члана 3. став 1. тачка 1. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015),  Одлукe о додели финансијске помоћи ученицима средњих школа III и IV разреда на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 400-4361/2016-07 од 28. јуна 2016. године Градског већа града Смедерева и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула 2016. године, донело је       

           

К О Н А Ч Н У  О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА III и IV РАЗРЕДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

Члан 1.

 

Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим ученицима средњих  школа, III и IV разреда и то:

 

1.      Миљковић Д. Катарини, ученици IV разреда ТТПШ ,,Деспот Ђурађ"

                                                     у Смедереву,

2.      Рашић М. Немањи, ученику IV разреда Техничке школе у Смедереву,

3.      Пантић Р. Кристини, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,

4.      Младеновић Д. Марији, ученици III разреда Медицинске школе у Београду,

5.      Ђорић Д. Андрији, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

              6.    Крчмаревић Анђели, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,               

              7.   Јовановић Анђели, ученици III разреда Медицинске школе у Београду и    

               8.   Марковић Анђели, ученици III разреда Економско-трговинске школе

                                                         у Смедереву    

            

                                                                          Члан 2.

 

Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

 

                                                                         Члан 3.

 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Број  400-4361/2016-07

У Смедереву,  15. јула 2016. године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Др Јасна Аврамовић
На основу члана 3. став 1. тачка 1. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Одлуке о додели финансијске помоћи студентима на првом и другом степену студија на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 400-4363/2016-07 од 28. јуна 2016. године Градског већа града Смедерева и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст)

 

Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула 2016. године, донело је       

 

 

К О Н А Ч Н У О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим студентима на првом и дугом степену студија:

 

1.      Крунић Костадину, студенту II године Грађевинског факултета у Београду,

2.      Крунић Јелени, студенту IV године Грађевинског факултета у Београду,

3.      Бабић Тари, студенту IV године Факултета организационих наука у Београду,

4.      Симић Александри, студенту III године Београдске пословне школе у Београду,

5.      Ђокић Невени, студенту  III године Факултета организационих наука у

                                   Београду,

6.      Поповић Милици, студенту II године Православно-богословског факултета у

                                        Београду,

7.      Симић Марини, студенту IV године Билошког факултета у Београду,

8.      Маринковић Марији, студенту II године Високе школе електротехнике и

                                               рачунарства струковних студија у Београду,

9.      Младеновић Христини, студенту II године Факултета музичке уметности,

10.  Нешић Бојану, студенту II године Високе техничке школе струковних студија у

                                  Пожаревцу,

11.  Ђорђевић Јелени, студенту IV године Учитељског факултета у Београду,

12.  Недељковић Јелени, студенту I године Медицинског факултета у Београду,

13.  Мишић Тијани, студенту V године Медицинског факултета у Београду,

14.  Карић Катарини, студенту IV године Факултета политичких наука у Београду,

15.  Поповић Ирени, студенту II године Филолошког факултета у Београду,

16.  Мишић Миљану, студенту III године Високе школе електротехнике и

                                       рачунарства струковних студија у Београду,

17.  Николић Ивани, студенту IV године Економског факултета у Крагујевцу,

18.  Миладиновић Марији,  студенту III године Учитељског факултета у Београду,

19.  Младеновић Стевану, студенту IV године Саобраћајног факултета у Београду,

20.  Батиница Јовани,  студенту III године Београдске пословне школе у Београду,

21.  Бранковић Александри,  студенту V године Факултета медицинских наука

                                                    у Крагујевцу,

22.  Бранковић Марији, студенту  IV године Факултета организационих наука

                                           у Београду,

23.  Бошковић Ањи,  студенту IV године Математичког факултета у Београду,

24.  Рашић Милану,  студенту IV године Електротехничког факултета у Београду,

25.  Цветковић Саши, студенту I године другог степена Машинског факултета у

                                       Београду,

26.  Максимовић Јовани,  студенту II године другог степена Грађевинског

                                              факултета у Београду,

27.  Живковић Срђану, студенту I године другог степена Факултета за спорт и

                                          физичко васпитање у Лепосавићу,

28.  Николић Милици, студенту I године другог степена Пољопривредног факултета

                                         у Београду,

29.  Живановић Драгани, студенту I године другог степена Пољопривредног

                                             факултета у Београду,

              30. Продановић Драгани, студенту I године Високе школе електротехнике и        

                                                             рачунарства струковних студија у Београду,

               31. Радивојевић Јовани, студенту I године Економског факултета у Београду,

               32. Гостничар Давиду, студенту I године Машинског факултета у Београду,                         

               33. Ивановић Јовани, студенту I године Правног факултета у Београду,                       

               34. Јовановић Ани, студенту I године Пољопривредног факултета у Београду,              

               35. Гајић Луки, студенту III године Медицинског факултета у Београду,

               36. Гужвић Марини, студенту II године Факултета организационих наука у

                                                     Београду,

               37. Гачић Марији, студенту II године Високе хотелијерске школе у Београду,                  

               38. Гачић Милици, студенту IV године Географског факултета у Београду,                     

               39. Николић Кристини, студенту III године Високе школе електротехнике и

                                                           рачунарства струковних студија у Београду,

               40. Савић Николи, студенту I године другог степена студија Машинског факултета

                                                  у  Београду,                 

               41. Дакић Војиславу, студенту IV године Филолошког факултета у Београду,    

               42. Димитријевић Маји, студенту IV године Факултета политичких наука у Београду,     

               43. Николић Катарини, студенту III године Пољопривредног факултета у Београду,

               44. Јоксимовић Немањи, студенту I године Техникум-таурунум у Земуну,

               45. Прокић Миони, студенту III године Филозофског факултета у Београду,

               46. Вељковић Милошу, студенту I године Машинског факултета у Београду,

               47. Рајковић Марку, студенту IV године Факултета спорта и физичког васпитања                       

                                                      у Нишу,

               48.Јовановић Милени, студенту IV године Факултета политичких наука

                                                         у Београду,

               49. Милошевић Зорану, студенту II године Београдске пословне школе у Београду,

               50. Миљковић Марку, студенту III године Технолошко-металуршког факултета

                                                         у Београду,

               51. Јанићијевић Милици, студенту II године Факултета за специјалну едукацију

                                                              и рехабилитацију у Београду,

               52. Илић Александри, студенту III године Филолошког факултета у Београду,

               53. Ђоковић Невени, студенту I године Факултета музичке уметности у Београду,

               54. Арсић Владану, студенту  II године Правног факултета у Београду и

               55. Томашевић Зорици, студенту  II године Филолошког факултета у Београду.

 

 

 

Члан 2.

 

Са студентима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

 

Члан 3.

 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

 

 

Број  400-4363/2016-07

У Смедереву,  15. јула 2016. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Др Јасна Аврамовић