Реконструкција зграде Градске управе Смедерево Организована посета Сајму пољопривреде Отворен Научни клуб у Смедереву Представљање Године предузетништва у Смедереву Нова радна места


Канцеларија за рурални развој

Канцеларија за рурални развој у Смедереву пружа подршку развоју руралних подручја и локалном становништву кроз следеће активности:

  • Пружање информација о субвенцијама и другим подстицајним мерама које нуди Министарство пољопривреде
  • Помоћ пољопривредним произвођачима у циљу бољег информисања и коришћења подстицајних средстава и субвенција Министарства пољопривреде
  • Организовање обука у области планирања и припреме пројеката за развој села
  • Извршавање потребних припрема за коришћење средстава из европских фондова (ИПА), када Србија постане кандидат за чланство у ЕУ
  • Омогућавање боље комуникације и сарадње са локалним властима и Министарством пољопривреде
  • Административна помоћ приликом формирања и рада удружења, задруга и осталих групација на селу, као и пољопривредницима при аплицирању за добијање подстицајних средстава

·         Едукација пољопривредника и осталог руралног становништва у сарадњи са пољопривредним стручним службама и стручњацима Министарства(трибине,семинари,округли столови,презентације,радионице и сл.)

·         Пружање  других информација, стручне помоћи и савета