... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


Комунална полиција

 

КОМУНАЛНА  ПОЛИЦИЈА - за ред у градовима Србије

У Смедереву је данас одржана презентација програма Министарства за државну управу и локалну самоуправу, коју под називом Комунална полиција - за ред у градовима Србије, спроводи у Београду и још 23 града.

Смедерево је трећи град у којем је у сарадњи са локалном самоуправом на централном градском тргу одржана презентација. Присутнима су се том приликом обратили градоначелник Смедерева Предраг Умичевић и министар за државну управу и локалну самоуправу ВРС, Милан Марковић.

Основни задатак Комуналне полиције је одржавање комуналног реда у 23 града и Београду, што ће допринети безбеднијем и мирнијем животу становника.

Комуналном полицијом руководи начелник комуналне полиције. Комуналну полицију образује град као унутрашњу организациону јединицу Градске управе. На сваких 5.000 становника град може имати највише једног комуналног полицајца.

Овлашћења комуналне полиције:

- упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, прегледање лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео надзор и употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Комунални полицајац може, када је за то овлашћен законом,другим прописом и општим актом града, изрећи мандатну казну, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

ПОМОЋ ГРАЂАНА   БУДИТЕ И ВИ КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ !

Грађани ће моћи комуналној полицији подносити пријаве, петиције и предлоге у вези са комуналним редом писменим путем, електронском поштом, а у хитним случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем.

Комунална полиција је дужна да грађане, на њихов захтев обавести о исходу поступања.