Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


Листа вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се у 2019. години суфинансирају из буџета града Смедерева

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Листу вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се у 2019. години суфинансирају из буџета града Смедерева, на основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 152. седници одржаној 4. марта 2019. године, донело је

 

З А К Љ У Ч А К

 

1. Даје се сагласност на Листу вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се у 2019. години суфинансирају из буџета града Смедерева, број 400-10195-2/2018-01 од 19. фебруара 2019. године, у укупном износу од 13.000.000,00 динара, коју је утврдила Комисија за израду Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева.

 

2. Закључак у препису доставити: председнику Комисије за израду Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева, Одељењу за јавне службе, документацији и архиви.

 

 

Број 400-1375/2019-07

У Смедереву, 4. марта 2019. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                              Бојан Теофиловић 

Документа за преузимање:

Листа вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се у 2019. години суфинансирају из буџета града Смедерева