Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е корисницима дечијег додатка

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  


Обавештавају се корисници дечијег додатка да су у обавези да благовремено доставе потврде о редовном школовању за децу школског узраста за школску 2016/2017 годину (основна и средња школа), а најкасније до 31.10.2016.године. Уколико то не учине у прописаном року донеће се негативно решење од 01.09.2016.године.

 

Потврде се предају на шалтеру Одсека за друштвену бригу о деци Градске управе Смедерево, Трг Републике бр. 12 (дечија заштита),  сваког радног дана од 800  до 1500 часова. Обавезно је да приликом предаје школских потврда корисници са собом понесу претходно решење о праву на дечји додатак ради уписа одговарајућег броја на школске потврде.


НАПОМЕНА: Одсек за друштвену бригу о деци Градске управе Смедерево, према Упутству Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Београд бр. 021-02-00167/2016-13 од 31.08.2016.године, је у обавези да преко средстава јавног информисања обавести кориснике права на дечји додатак о обавези достављања школских потврда за школску 2016/2017 годину.

 

 

                                                                                                 ШЕФ ОДСЕКА

                                                                              

                                                                               Добрила Траиловић, дипл.правник