Деца су наше највеће богатство ЈКП Зеленило и гробља – снег се даноноћно чисти са јавних површина Одржана 109. седница Градског штаба за ванредне ситуације ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА НАСТАВЉА БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЦВРЧАК 2018“


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  

У складу са члановима 9. и  103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016) обавештавамо грађане, да ће Градска управа града Смедерева уз њихову сагласност и у њихово име прикупљати потребна документа неопходна за остваривање њихових права.

Прикупљање докумената у име грађана, Градска управа града Смедерева вршиће само за документа за које се воде службене евиденције и то БЕЗ НАПЛАЋИВАЊА БИЛО КАКВЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ.

 

          Такође, обавештавамо и све државне органе, установе и друге организације да, службеним путем, могу добити све потребне податке из евиденција које води  Градска управа града Смедерева.

 

Уколико су грађани незадовољни поступањем службеника Градске управе града Смедерева, а у вези са разменом података из службених евиденција, могу писаним путем, упутити приговор начелнику Градске управе, који се предаје на писарници Градске управе града Смедерева.

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА