Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за забавне радње, угоститељске објекте, ћевабџинице и пивнице за време одржавања манифестације "Смедеревска јесен 2019", на основу Одлуке Организационог одбора 132. Tуристичко-привредне манифестације "Смедеревска јесен 2019 бр. 037-4-52            /2019-08  од  2. августа 2019. године, расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

  

            Дају се на привремено коришћење површине јавне намене у Тврђави за време одржавања манифестације "Смедеревска јесен 2019" (6-8. септембра 2019. године ) и то:

  

         

 

 ЗАБАВНЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ  РАДЊЕ

 

            За постављање забавних и угоститељских радњи (шатора и ћевабџиница) одређују се локације у Тврђави, лево од стазе која води ка Малом граду.

            За постављање угоститељске радње (пивнице) одређује се локација у Тврђави, десно од стазе која води ка Малом граду.

            Давање на привремено коришћење јавне површине извршиће се јавним надметањем, по следећим почетним ценама накнаде и то:

 

           за забавне радње:                                                                    

-локација "А", површине 1.200  м2, по почетној цени накнаде од            265.000.00 динара;

-локација "Б", површине  2.400  м2, по почетној цени накнаде од            400.000.00 динара;

-локација "В", површине  2.000 м2, по почетној цени накнаде од             350.000.00 динара;

-локација "Г", површине  3.500 м2, по почетној цени накнаде од             450.000,00 динара.

           за угоститељске радње (шатори):

- локација бр. 1, површине 200 м2, по почетној цени накнаде од             260.000,00 динара;

- локација бр. 2, површине 200 м2, по почетној цени накнаде од             260.000,00 динара;

- локација бр. 3, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од             195.000,00 динара;

- локација бр. 4, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од             195.000,00 динара;

- локација бр. 5, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од             195.000,00 динара;

- локација бр. 6, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од             195.000,00 динара;

- локација бр. 7, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од             195.000,00 динара;

- локација бр. 8, површине 100 м2, по почетној цени накнаде од             130.000,00 динара;

- локација бр. 9, површине 100 м2, по почетној цени накнаде од             130.000,00 динара.

 

           за угоститељске радње (ћевабџинице):                                                                           

- локација бр. 1, површине 64 м2, по почетној цени накнаде од                160.000,00 динара;

- локација бр. 2, површине 64 м2, по почетној цени накнаде од                160.000,00 динара;

- локација бр. 3, површине 64 м2, по почетној цени накнаде од                160.000,00 динара;

- локација бр. 4, површине 20 м2, по почетној цени накнаде од                  50.000,00 динара;

- локација бр. 5, површине 20 м2, по почетној цени накнаде од                  50.000,00 динара.

 

         за угоститељске радње (пивнице):

- локација бр. 1, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од              165.000.00 динара.

           

            Уколико учесник који је понудио највиши износ накнаде за постављање угоститељских радњи, (шатора,ћевабџиница и пивница) заузме већу површину од површине одређене за сваку локацију, накнада за сваки м2 наплаћиваће се по Ценовнику.

           

            Све локације налазе се лево од стазе која води ка Малом граду осим пивнице која се налазиса десне стране од улаза у Тврђаву.

            Распоред локација биће истакнут на улазу у Скупштинску салу.

            Учесници јавног надметања дужни су да Комисији доставе копију личне карте, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа учесника јавног надметања уколико је одсутан и положе депозит у износу од 20% од почетне цене накнаде утврђене Огласом  за сваку локацију за коју се пријављују за надметање.

            Лицитациони корак утврђује се у висини од 30.000,00 динара, осим за ћевабџинице где је лицитациони корак 10.000,00 динара.

            Учеснику који није успео у поступку јавног надметања, депозит се враћа након завршетка поступка јавног надметања.

             Учесници који су понудили највиши износ накнаде, дужни су да изврше уплату накнаде најкасније до 30. августа 2019. године до 14,00 сати, у супротном губе право на повраћај депозита.

            Јавно  надметање одржаће се у Скупштинској сали зграде Градске управе града Смедерева у Улици омладинској бр. 1 у Смедереву, дана 29. августа 2019. године, са почетком у  12,00 сати.

 

            Све информације у вези са Огласом могу се добити на телефон 066/8449380 - контакт особа Драгослав Радојевић.