Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОБАВЕШТЕЊЕ - Бирачки списак

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије",бр.104/2009 и 99/2011) и члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС", бр. 61/2018 - пречишћен текст) а у вези са Одлуком Министара  државнe управe и локалнe самоуправe о расписивању избора за националне савете националних мањина  („Службени гласник РС", број 63/18), заказаним за 4. новембар 2018.године, Одељење за општу управу,  месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове  даје следеће;

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

                  Излаже се на увид део бирачког списка за подручје Града Смедерева, ради провере личних података уписаних у посебан бирачки списак.   Бирачки списак се излаже у Градској управи Града Смедерева, Омладинска број 1 - канцеларија број 70, сваког радног дана од   7: 30 - 15: 30.

 

Право на увид у посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак.

Увид се може извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе,  у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

               Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине који има пребивалиште на територији града Смедерева, као и интерно расељена лица која имају пријављено боравиште на територији Града Смедерева.

 

Захтеви за упис промене и брисање из посебног бирачког списка могу се  поднети најкасније до дана закључења посебног бирачког списка, односно 15 дана пре дана одржавања избора до 20.октобра 2018.године.