Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ у 2016. ГОД.

У циљу уништавања мишоликих глодара, град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Заводом за ДДД „ЕКОСАН“ д.о.о. и „САНИ ЕКО ВИТА“ д.о.о. Београд на територији градског и сеоског подручја у 2016. години.

 

Дана 28.09.2016. године стручне екипе почеће са извођењем СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ. Планирано је да акција траје најкасније до 21.10.2016. године, зависно од временских прилика и стања бројности глодара на терену.

 

Акцијом ће бити обухваћена индивидуална домаћинства, подруми зграда за колективно становање, средње и основне школе, предшколске, здравствене и остале установе, задруге по селима, пекаре, трговинске радње, угоститељски објекти, канализационе мреже, градска сметлишта, дивље депоније, зелене пијаце, гробља, приобаље Дунава, Тврђава.

 

Напомињемо да је СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА у организацији Градске управе Града Смедерева за физичка лица, предузетнике и правна лица потпуно бесплатна и да не треба плаћати извршену услугу. Такође, моле се грађани да спрече децу и домаће животиње да дођу у додир са препаратом за дератизацију.

 

Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња.

 

Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани дозволе приступ подрумским просторијама и двориштима.

 

 

                                                                                         ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ