САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије


ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-2-21/2020-08

9. новембар 2020. године

С м е д е р е в о

 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

 

            Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ("Службени гласник РС", бр. 100 од 16. јула 2020, 111 од 28. августа 2020, 133 од 6. новембра 2020), коју је донео Министар здравља, прописано је:

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору - када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.

*Службени гласник РС, број 133/2020

2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима („Службени гласник РС", бр. 83/20 и 84/20).

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

 

                                                                                    КОМАНДАНТ

                                                                                      ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

                                                                                    Јован Беч