Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

            На основу члана 3. став 1. тачка 1. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Решења о образовању Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије, број 02-5/2016-07 од 22. јануара 2016. године, Одлуке о утврђивању опредељеног износа средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 1/2016 од 22. марта 2016. године, Закључка Градског већа града Смедерева, број 400-1887/2016-07 од 24. марта 2016. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 1. седници одржаној 28. јуна 2016. године, донело је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

Члан 1.

 

       Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим студентима на првом и дугом степену студија:

 

1.      Крунић Костадину, студенту II године Грађевинског факултета у Београду,

2.      Крунић Јелени, студенту IV године Грађевинског факултета у Београду,

3.      Бабић Тари, студенту IV године Факултета организационих наука у

                              Београду,

4.      Симић Александри, студенту III године Београдске пословне школе у

                                           Београду,

5.      Ђокић Невени, студенту  III године Факултета организационих наука у

                                   Београду,

6.      Поповић Милици, студенту II године Православно-богословског факултета у

                                        Београду,

7.      Симић Марини, студенту IV године Билошког факултета у Београду,

8.      Маринковић Марији, студенту II године Високе школе електротехнике и

                                              рачунарства струковних студија у Београду,

9.      Младеновић Христини, студенту II године Факултета музичке уметности,

10.  Нешић Бојану, студенту II године Високе техничке школе струковних

                                  студија у Пожаревцу,

11.  Ђорђевић Јелени, студенту IV године Учитељског факултета у Београду,

12.  Недељковић Јелени, студенту I године Медицинског факултета у Београду,

13.  Мишић Тијани, студенту V године Медицинског факултета у Београду,

14.  Карић Катарини, студенту IV године Факултета политичких наука у

                                       Београду,

15.  Поповић Ирени, студенту II године Филолошког факултета у Београду,

16.  Мишић Миљану, студенту III године Високе школе електротехнике и

                                       рачунарства струковних студија у Београду,

17.  Николић Ивани, студенту IV године Економског факултета у Крагујевцу,

 

18.  Миладиновић Марији,  студенту III године Учитељског факултета у

                                                  Београду,

19.  Младеновић Стевану, студенту IV године Саобраћајног факултета у

                                               Београду,

20.  Батиница Јовани,  студенту III године Београдске пословне школе у

                                         Београду,

21.  Бранковић Александри,  студенту V године Факултета медицинских наука у

                                                     Крагујевцу,

22.  Бранковић Марији, студенту  IV године Факултета организационих наука у

                                           Београду,

23.  Бошковић Ањи,  студенту IV године Математичког факултета у Београду,

24.  Рашић Милану, студенту IV године Електротехничког факултета у Београду,

25.  Цветковић Саши, студенту I године другог степена Машинског факултета у

                                        Београду,

26.  Максимовић Јовани, студенту II године другог степена Грађевинског

                                              факултета у Београду,

27.  Живковић Срђану, студенту I године другог степена Факултета за спорт и

                                          физичко васпитање у Лепосавићу,

28.  Николић Милици, студенту I године другог степена Пољопривредног

                                         факултета у Београду,

29.  Живановић Драгани, студенту I године другог степена Пољопривредног

                                              факултета у Београду,

              30. Продановић Драгани, студенту I године Високе школе електротехнике и

                                                             рачунарства струковних студија у Београду,

               31. Радивојевић Јовани, студенту I године Економског факултета у Београду,

               32. Гостничар Давиду, студенту I године Машинског факултета у Београду,                         

               33. Ивановић Јовани, студенту I године Правног факултета у Београду,                       

               34. Јовановић Ани, студенту I године Пољопривредног факултета у Београду,              

               35. Гајић Луки, студенту III године Медицинског факултета у Београду,

               36. Гужвић Марини, студенту II године Факултета организационих наука у

                                                     Београду,

               37. Гачић Марији, студенту II године Високе хотелијерске школе у Београду,                  

               38. Гачић Милици, студенту IV године Географског факултета у Београду,                     

               39. Николић Кристини, студенту III године Високе школе електротехнике и

                                                           рачунарства струковних студија у Београду,

               40. Савић Николи, студенту I године другог степена студија Машинског

                                                  факултета у Београду,                 

               41. Дакић Војиславу, студенту IV године Филолошког факултета у Београду,    

               42. Димитријевић Маји, студенту IV године Факултета политичких наука у

                                                            Београду,

               43. Николић Катарини, студенту III године Пољопривредног факултета у

                                                           Београду,

               44.Јоксимовић Немањи, студенту I године Техникум-таурунум у Земуну,

   45. Прокић Миони, студенту III године Филозофског факултета у Београду,

   46. Вељковић Милошу, студенту I године Машинског факултета у Београду,

   47. Рајковић Марку, студенту IV године Факултета спорта и физичког

                                         васпитања у Нишу,

48. Јовановић Милени, студенту IV године Факултета политичких наука у

                                           Београду,

49. Милошевић Зорану, студенту II године Београдске пословне школе у

                                           Београду,

50. Миљковић Марку, студенту III године Технолошко-металуршког факултета у

                                         Београду,

51. Јанићијевић Милици, студенту II године Факултета за специјалну едукацију

                                               и рехабилитацију у Београду,

52. Илић Александри, студенту III године Филолошког факултета у Београду,

53. Ђоковић Невени, студенту I године Факултета музичке уметности у Београду,

54. Арсићу Владану, студенту II године Правног факултета у Београду и

55. Томашевић Зорици, студенту II године Филолошког факултета у Београду.

 

 

Члан 2.

 

        Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

 

Члан 3.

 

          Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет страни града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Члан 4.

 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе  града Смедерева.

 

 

                                        

Број 400-4363/2016-07

У Смедереву, 28. јуна 2016. године 

     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић