Годишње саветовање пчелара Делегација кинеских привредника у посети Смедереву Златни одбојкаш у Смедереву Завршна манифистација књижевног конкурса Међународни дан борбе против насиља над женама


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

            На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017, 14/2017, 1/2018 и 7/2018), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2018/2019. годину, број 400-10047/2018-07 од 30. новембра 2018. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 155. седници одржаној 20. марта 2019. године, донело je

  

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

  

  

Члан 1.

 

            Финансијска помоћ за школску 2018/2019. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 65.000,00  динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се студентима на првом степену студија, студентима на другом степену студија и студентима са инвалидитетом на првом и другом степену студија на територији града Смедерева, и то:

 

            а) студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, као и студентима прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали најмању просечну оцену 4,00, не прелазе наведени цензус од 15.000,00 динара и испуњавају опште критеријуме утврђене наведеном Одлуком:

 

1. Јовановић Јелени, студенткињи I године Правног факултета у Београду,

2. Крчмаревић Анђели, студенткињи II године Правног факултета у Београду,

3. Поповић Тамари, студенткињи II године Правног факултета у Приштини,

4. Грковић Кристини, студенткињи III године Високе туристичке школе струковних студија

     у Београду.

5. Јовичић Владимиру, студенту IV године Рударско- геолошког факултета у Београду,

6. Сталетовић Урошу, студенту III године Eлектротехничког факултета у Београду,

7. Сталетовић Aлександру, студенту I године Факултета организационих наука у Београду,

8. Пауновић Марији, студенткињи II године Филозофског факултета у Београду,

9. Пејић Стефану, студенту II године Високе медицинске школе струковних студија у

    Ћуприји,

10.Богдановић Јовани, студенткињи I године Електротехничког факултета у Београду,

11.Зекановић Луки, студенту II године Високе инжењерске школе струковних студија

     Техникум Таурунум у Београду,

12.Јолић Анђелки, студенткињи  IV године Природно- математичког факултета у Крагујевцу,

 

2.

 

 

13. Бишевац Милици, студенткињи  III године Машинског факултета у Београду,

14. Антић Милунки, студенткињи  III године Саобраћајног факултета у Београду,

15. Ђорђевић Немањи, студенту  I године Математичког факултета у Београду,  

16. Васић Саши, студенту  I године мастер академских студија Машинског факултета у

      Београду,

17. Петковић Дуњи, студенткињи  I године Филолошког факултета у Београду,

18. Mуњас Душану, студенту  VI године Медицинског факултета у Београду,

19. Mуњас Maрији, студенткињи  II године Филолошког факултета у Београду,

20. Mиљуш Милану, студенту  III године Факултета техничких наука у Новом Саду,

21. Симић Марини, студенткињи  I године мастер академских студија  Биолошког

      факултета у Београду,

22. Катанчевић Срђану, студенту  I године Машинског факултета у Београду,

23. Миладиновић Милени, студенткињи  I године Високе туристичке школе струковних        

      студија у Београду,

24. Стојковић Александру, студенту II године Факултета медицинских наука у Крагујевцу,

25. Китановић Марку, студенту II године Пољопривредног факултета у Београду,

26. Миљковић Катарини, студенткињи III године Високе текстилне струковне школе за

       дизајн, технологију и менаџмент у Београду,     

27. Станојевић Николи, студенту III године Грађевинског факултета у Београду и

28. Јевтић Ањи, студенткињи IV године Правног факултета у Београду.

 

            б) студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 9,00, односно студентима прве године првог степена студија (бруцоши), који су у последњем разреду средње школе имали најмање просечну оцену 4,75, а који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте  и испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева:

1. Мијаиловић Јовану, студенту I године мастер академских студија Факултета педагошких

    наука у Крагујевцу,

2. Стојиљковић Милици, студенткињи III године Медицинског факултета у Београду,

3. Јурић Невени, студенткињи IV године Математичког факултета у Београду,

4. Милић Ружици, студенткињи I године мастер академских студија Православно

    богословског факултета у Београду и

5. Симић Дамјану, студенту VI године Медицинског факултета у Београду.

 

  

Члан 2.

 

            Средства за финансијску помоћ студентима из члана 1. ове Одлуке исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе студената, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

 

 

 

3.

 

Члан 3.

 

          Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедeрева.

 

Члан 4.

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

  

  

Број 400-2341/2019-07

У Смедереву, 20. марта 2019. године                                                 

       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

        др Јасна Аврамовић