Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

            На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017, 14/2017, 1/2018 и 7/2018), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2018/2019. годину, број 400-10047/2018-07 од 30. новембра 2018. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 155. седници одржаној 20. марта 2019. године, донело је

  

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

  

Члан 1.

 

            а) Финансијска помоћ за школску 2018/2019. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

 

1. Митић Филипу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

2. Милосављевић Мили, ученици II разреда Гимназије у Смедереву,

            3. Станковић Бојани, ученици IV разреда Економско-трговинске школе у

                Смедереву,

            4. Грбић Милици, ученици II разреда Зуботехничке школе у Београду,

            5. Поповић Марији, ученици III разреда Техничке школе у Смедереву,

            6. Јовић Луки, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,  

            7. Прскало Милици, ученици III разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,  

            8. Пантић Марини, ученици IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

            9. Миловановић Јовани, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                Смедереву,

            10. Ђорђевић Анђели, ученици II разреда Гимназије у Смедереву и

            11. Николић Николи, ученику II разреда Медицинске школе у Београду.

 

            Б) Финансијска помоћ за школску 2018/2019. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање просечну оцену 4,75 и који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

1. Костић Катарини, ученици III разреда Музичке школе „Коста Манојловић" у

    Смедереву и

2. Поповић Софији, ученици II разреда Гимназије у Смедереву.

2.

 

      в) Финансијска помоћ за школску 2018/2019. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим ученицима средњих школа са инвалидитетом, којима је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа:

      1. Сталетовић Душану, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву.

 

 

Члан 2.

 

            Средства за финансијску помоћ ученицима из члана 2. ове Одлуке исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе ученика, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

Члан 3.

 

          Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедeрева.

 

Члан 4.

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

  

Број 400-2340/2019-07

У Смедереву, 20. марта 2019. године                                                 

       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

        др Јасна Аврамовић