Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

            Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva za školsku 2018/2019. godinu, broj 400-10047/2018-07 od 30. novembra 2018. godine i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 155. sednici održanoj 20. marta 2019. godine, donelo je

  

O D L U K U

O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA  SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

  

Član 1.

 

            a) Finansijska pomoć za školsku 2018/2019. godinu u pojedinačnom finansijskom neto iznosu u visini od 45.000,00 dinara, kao poseban vid podsticanja obrazovanja, dodeljuje se učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 4.00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, i to:

 

1. Mitić Filipu, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

2. Milosavljević Mili, učenici II razreda Gimnazije u Smederevu,

            3. Stanković Bojani, učenici IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                Smederevu,

            4. Grbić Milici, učenici II razreda Zubotehničke škole u Beogradu,

            5. Popović Mariji, učenici III razreda Tehničke škole u Smederevu,

            6. Jović Luki, učeniku III razreda Tehničke škole u Smederevu,  

            7. Prskalo Milici, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,  

            8. Pantić Marini, učenici IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

            9. Milovanović Jovani, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                Smederevu,

            10. Đorđević Anđeli, učenici II razreda Gimnazije u Smederevu i

            11. Nikolić Nikoli, učeniku II razreda Medicinske škole u Beogradu.

 

            B) Finansijska pomoć za školsku 2018/2019. godinu u pojedinačnom finansijskom neto iznosu u visini od 45.000,00 dinara, kao poseban vid podsticanja obrazovanja, dodeljuje se učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanje prosečnu ocenu 4,75 i koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, i to:

1. Kostić Katarini, učenici III razreda Muzičke škole „Kosta Manojlović" u

    Smederevu i

2. Popović Sofiji, učenici II razreda Gimnazije u Smederevu.

2.

 

      v) Finansijska pomoć za školsku 2018/2019. godinu u pojedinačnom finansijskom neto iznosu u visini od 45.000,00 dinara, kao poseban vid podsticanja obrazovanja, dodeljuje se sledećim učenicima srednjih škola sa invaliditetom, kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa:

      1. Staletović Dušanu, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu.

 

 

Član 2.

 

            Sredstva za finansijsku pomoć učenicima iz člana 2. ove Odluke isplaćuju se putem uputnice uplatom preko JP „Pošta Srbije", na kućne adrese učenika, preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.

 

Član 3.

 

          Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Gradskom veću grada Smedereva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

Član 4.

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

  

Broj 400-2340/2019-07

U Smederevu, 20. marta 2019. godine                                                 

       GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

        dr Jasna Avramović