Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

            На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/15-пречишћен текст) и чланова 4. и 5. Правилника о начину, условима и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење Јавног конкурса за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедеревана („Службени  лист града Смедерева", број 1/2015 и 7/2015),

 

Градско веће града Смедерева, на 22. седници одржаној 28. новембра 2016. године, донело је

  

  

  

 

                                                                    О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

                                                                     Члан 1.

 

      Буџет града Смедерева у 2016. години учествоваће у финансирању програма у области спорта и то следећих спортских организација:

         

1. За редовнe тренажне и такмичарске активности спортских организација које су            носиоци спорта у својим гранама,  а у вези са предлогом Комисије,  распоређен је укупан износ од   18.200.000,00 динара

 - Атлетском клубу „Смедерево"                                                  652.283,00 динара

- Кошаркашком клубу „Смедерево 1953"                                5.382.337,91 динар

- Одбојкашком клубу „Смедерево Царина"                            1.445.058,00 динара

             - Женском одбојкашком клубу „Смедерево"                           1.625.689,85 динара

- Рукометном клубу Смедерево                                                   752.634,19 динара

- Рукометном клубу „Млади радник" Радинац                       1.625.689,85 динара

              - Стрељачкој дружини „Смедерево"                                       1.000.000,00 динара

- Веслачком клубу „Смедерево"                                              3.014.049,44 динара

- Џудо клубу „Царина"                                                                 702.458,58 динара

              - Карате клубу „Смедеревац"                                                       502.458,58 динара

              - Стонотениском клубу „Смедерево" Смедерево (Мушки)      361.264,41 динар

             - Женском стонотениском клубу „Смедерево"                           351.580,51 динар

- Кик бокс клубу „СД Комбат-Кик Бокс"                                   784.495,68 динара

               

         2. За активности Савеза спортова Смедерево                      9.500.000,00 динара

 

         3. За активности Савеза за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање

            Смедерево                                                                                8.628.000,00 динара

 

         4. За  Градски фудбалски савез Смедерево                           34.500.000,00 динара

 

         5. За спортска такмичења од значаја за Град                             300.000,00 динара

 

         6. За манифестације у области спорта од значаја за Град        640.000,00 динара

 

                                                    

 

Члан 2.

 

                Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објавњивања на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

 

               Ова Одлука објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

Број 020-37/2016-07

У Смедереву, 28. новембра 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић