ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ

На основу чланова 2., 3. и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 7/2017 и 9/2017), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2017) и Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016, 6/2017 и 8/2017),

Градско веће града Смедерева, на 69. седници одржаној 2. септембра 2017. године, донело је коначну

 

 

                                                                 О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

            Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 267, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима- физичка култура, опредељена у укупном износу од 67.000.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

Вредноване организације у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева

1.       

Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево

8.600.000,00

2.       

Спортски Савез Смедерево

2.700.000,00

3.       

Градски фудбалски савез Смедерево

5.300.000,00

4.       

Стрељачки савез Смедерево

100.000,00

5.       

Веслачки клуб "Смедерево"

3.000.000,00

6.       

Кошаркашки клуб "СМЕДЕРЕВО 1953"

4.000.000,00

7.       

Клуб Малог Фудбала "СМЕДЕРЕВО"

2.400.000,00

8.       

Одбојкашки клуб "СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА"

2.400.000,00

9.       

Женски одбојкашки Клуб  "СМЕДЕРЕВО"

2.200.000,00

10.   

Рукометни клуб Смедерево

1.300.000,00

11.   

Фудбалски клуб "СМЕДЕРЕВО 1924"

13.400.000,00

Рангиране организације у области спорта

12.   

Кошаркашки Клуб "СЕМЕНДРИА"

411.502,00

13.   

Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево"

369.700,00

14.   

Одбојкашки клуб "ТЕХНИЧАР"

587.860,00

15.   

Стонотениски клуб "Будућност"

300.000,00

16.   

Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева

176.358,00

17.   

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "R50"

134.368,00

18.   

СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

134.368,00

19.   

Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти"

142.766,00

20.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ" МАЛА КРСНА

436.696,00

21.   

Фудбалски клуб "САСК"

470.288,00

22.   

Фудбалски клуб "СЛОБОДА" ЛИПЕ

487.084,00

23.   

Фудбалски клуб "Бадљевица"

350.000,00

24.   

Фудбалски клуб "МЛАДИ РАДНИК 1940"

470.288,00

25.   

Фудбалски клуб "ПОДУНАВАЦ"

545.870,00

26.   

Фудбалски клуб "Врбовац"

419.900,00

27.   

Фудбалски клуб "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Суводол

495.482,00

28.   

Фудбалски клуб "7. јули" Водањ

478.686,00

29.   

Омладински фудбалски клуб "Осипаоница"

503.880,00

30.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ"

349.000,00

31.   

Фудбалски клуб "ЛУЊЕВАЦ"

360.000,00

32.   

Фудбалски клуб "СКОБАЉ"

400.000,00

33.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ХАЈДУК ВЕЉКО 1934" Добри До

386.308,00

34.   

Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

424.099,00

35.   

Атлетски клуб "Смедерево"

503.880,00

36.   

Стонотениски клуб "ЂУРЂЕВ ГРАД"

495.482,00

37.   

Фудбалски клуб "Вучак" Вучак

403.104,00

38.   

Фудбалски клуб "ПРОЛЕТЕР"

587.860,00

39.   

Карате клуб "Јединство-СД"

251.940,00

40.   

Стрељачки клуб "Херој Срба"

340.000,00

41.   

Фудбалски клуб "Друговац" Друговац

300.000,00

42.   

Фудбалски клуб "ПЕТЛИЋ СД 2006"

424.099,00

43.   

Фудбалски клуб "МИХАЈЛОВАЦ 1934"

478.686,00

44.   

Фудбалски клуб "ЈЕЗАВА"

300.000,00

45.   

Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932"

487.084,00

46.   

Омладински фудбалски клуб Славија

300.000,00

47.   

Фудбалски клуб "Коларац"

300.000,00

48.   

Фудбалски клуб "Петријевац"

250.000,00

49.   

Фудбалски клуб "ЛАНДОЛ"

350.000,00

50.   

Кошаркашки клуб "Школа Кошарке ЦАРИНА"

428.298,00

51.   

Џудо клуб "Царина"

251.940,00

52.   

Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево

436.696,00

53.   

Рукометни клуб "Млади Радник"

554.268,00

54.   

КОШАРКАШКИ КЛУБ "СТАРИНСКИ"

270.000,00

55.   

Одбојкашки клуб "Тврђава Л"

386.308,00

56.   

Кик бокс клуб "СД КОМБАТ- КИК БОКС"

638.248,00

57.   

Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ- КЈОКУШИНКАИ"

251.940,00

58.   

Карате Клуб "Смедеревац"

319.124,00

59.   

Женски одбојкашки клуб "ЦАРИНА"

506.751,00

60.   

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ДЕСПОТ"

419.900,00

61.   

Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом "ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ"

285.532,00

62.   

Стрељачка дружина "СМЕДЕРЕВО"

705.432,00

63.   

Боксерски клуб "Смедеревац"

243.542,00

УКУПНО:                                                                                                  65.704.617,00 динара

 

 

Члан 3.

 

            Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

 

Члан 4.

           

Сходно члану 2. ове Одлуке, Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма .

 

Члан 5.

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Број 400-6027/2017-07

У Смедереву, 2. септембра 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић