Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ

На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 7/2017 и 9/2017), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, („Службени лист града Смедерева", број 9/2017 и 14/2017), Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст) и члана 2. Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 5/2014-пречишћен текст и 12/2016)

Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 26. марта 2018. године, донело је коначну

 

  

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

 ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017) у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 289, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима - физичка култура, опредељена у укупном износу од 110.000.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

            Средства из тачке 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

1.       

Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево

11.400.000,00

2.       

Спортски Савез Смедерево

2.700.000,00

3.       

Градски фудбалски савез Смедерево

1.600.000,00

4.       

Стрељачки савез Смедерево

100.000,00

5.       

Веслачки клуб „Смедерево"

4.500.000,00

6.       

Кошаркашки клуб „СМЕДЕРЕВО 1953"

6.000.000,00

7.       

Клуб Малог Фудбала „СМЕДЕРЕВО"

3.000.000,00

8.       

Одбојкашки клуб „СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА"

4.000.000,00

9.       

Женски одбојкашки Клуб  „СМЕДЕРЕВО"

3.500.000,00

10.   

Рукометни клуб Смедерево

2.000.000,00

11.   

Фудбалски клуб „СМЕДЕРЕВО 1924"

22.000.000,00

12.   

Атлетски клуб „Смедерево"

1.500.000,00

13.   

Рукометни клуб „Млади Радник"

2.480.500,00

14.   

Кошаркашки Клуб „СЕМЕНДРИА"

450.000,00

15.   

Теквондо Спортско удружење „Црвена Звезда Смедерево"

451.180,00

16.   

Одбојкашки клуб „ТЕХНИЧАР"

817.098,00

17.   

Стонотениски клуб „Будућност"

390.000,00

18.   

Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева

343.418,00

19.   

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „R50"

382.500,00

20.   

СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

343.418,00

21.   

Спортско удружење глувих и наглувих „Деспоти"

348.000,00

22.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ" МАЛА КРСНА

365.000,00

23.   

Фудбалски клуб „САСК"

813.400,00

24.   

Фудбалски клуб „СЛОБОДА" ЛИПЕ

738.700,00

25.   

Фудбалски клуб „Бадљевица"

321.200,00

26.   

Фудбалски клуб „МЛАДИ РАДНИК 1940"

1.600.000,00

27.   

Фудбалски клуб „ПОДУНАВАЦ"

830.000,00

28.   

Фудбалски клуб „Врбовац"

335.000,00

29.   

Фудбалски клуб „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Суводол

805.100,00

30.   

Фудбалски клуб „7. јули" Водањ

730.000,00

31.   

Омладински фудбалски клуб „Осипаоница"

813.400,00

32.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ"

317.550,00

33.   

Фудбалски клуб „ЛУЊЕВАЦ"

335.000,00

34.   

Фудбалски клуб „СКОБАЉ"

299.300,00

35.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ХАЈДУК ВЕЉКО 1934" Добри До

273.750,00

36.   

Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

669.073,00

37.   

Стонотениски клуб „ЂУРЂЕВ ГРАД"

450.000,00

38.   

Фудбалски клуб „Вучак" Вучак

299.300,00

39.   

Фудбалски клуб „ПРОЛЕТЕР"

1.500.000,00

40.   

Карате клуб „Јединство-СД"

520.000,00

41.   

Стрељачки клуб „Херој Срба"

400.000,00

42.   

Фудбалски клуб „Друговац" Друговац

310.250,00

43.   

Фудбалски клуб „ПЕТЛИЋ СД 2006"

598.021,00

44.   

Фудбалски клуб „МИХАЈЛОВАЦ 1934"

2.000.000,00

45.   

Фудбалски клуб „ЈЕЗАВА"

281.050,00

46.   

Фудбалски клуб „БОРАЦ 1932"

1.000.000,00

47.   

Омладински фудбалски клуб Славија

288.350,00

48.   

Фудбалски клуб „ЛАНДОЛ"

317.550,00

49.   

Кошаркашки клуб „Школа Кошарке ЦАРИНА"

402.628,00

50.   

Џудо клуб „Царина"

710.520,00

51.   

Стонотениски клуб „Смедерево" Смедерево

674.994,00

52.   

КОШАРКАШКИ КЛУБ „СТАРИНСКИ"

560.000,00

53.   

Одбојкашки клуб „Тврђава Л"

627.626,00

54.   

Кик бокс клуб „СД КОМБАТ- КИК БОКС"

899.992,00

55.   

Кјокушинкаи клуб „СД КОМБАТ- КЈОКУШИНКАИ"

600.000,00

56.   

Карате Клуб „Смедеревац"

426.312,00

57.   

Женски одбојкашки клуб „ЦАРИНА"

665.520,00

58.   

КОШАРКАШКИ КЛУБ „ДЕСПОТ"

674.994,00

59.   

Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом „ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ"

 

500.000,00

60.   

Спортско риболовни клуб „Језава"

 

165.000,00

61.   

Џудо клуб „Младост Царина"

 

698.678,00

62.   

Боксерски клуб „Смедерево" Смедерево

 

364.000,00

63.   

Аикидо Клуб Рјонен

 

165.788,00

64.   

Рвачки клуб Смедерево

 

426.312,00

65.   

Спортско удружење Клуб америчког фудбала „Бедеми"

 

544.732,00

66.   

Планинарски клуб „Челик"

 

793.414,00

67.   

Боди Билдинг и Фитнес Клуб „Железничар"

 

400.000,00

68.   

КАРАТЕ КЛУБ „ВИКТОРИС СД"

 

432.950,00

69.   

Бродарски клуб Металац

 

500.000,00

70.   

Стрељачка дружина „СМЕДЕРЕВО"

 

911.834,00

 

71.   

Клуб спортских риболоваца „Језава"

 

150.000,00

72.   

Карате клуб „СД КОМБАТ-КАРАТЕ"

450.000,00

73.   

Боксерски клуб „Смедеревац"

307.892,00

74.   

Куглашки клуб „Смедерево 1959"

426.000,00

75.   

Фудбалски клуб „Соко 2015" Сараорци

95.000,00

76.   

Бразилско џиу џицу удружење „Мата Леао"

 

30.000,00

77.   

Соколско друштво „Смедерево"

271.920,00

 

Члан 3.

 

            Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

Члан 4.

 

            Сходно члану 2. ове Одлуке, Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма .

 

Члан 5.

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страни Града Смедерева.

  

О б р а з л о ж е њ е

  

  

            Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), којом се уређује начин обезбеђивањa средстава, намена и услови коришћења средстава за финансирање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева.

            Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева из члана 3. Одлуке утврдити Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, који ће донети Градско веће града Смедерева.

            Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 7/2017 и 9/2017) којим се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта и додела средстава, форма и садржина предлога програма, форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.

            Чланом 2. наведеног Правилника предвиђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева.

            Чланом 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђене су потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из члана 2. овог Правилника.

            Сходно члану 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, градоначелница града Смедерева донела је Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије („Службени лист града Смедерева", број 8/2017, 9/2017 и 14/2017).

            Тачком II наведеног Решења утврђено је да је задатак образоване Комисије да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, донесе и достави Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

            Чланом 16. став 8. наведеног Правилника утврђено је да Комисија применом критеријума утврђених овим Правилником доноси одлуку о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева, а на коју сагласност даје Градско веће града Смедерева и против које се може изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

            Имајући у виду наведено, образована Комисија је по јавно објављеном Обавештењу Одељења за јавне службе на званичној интернет страни града Смедерева, број 037-546/2017-01 од 28. септембра 2017. године, а које се односи на финансирање програма у складу са напред наведеним Правилником, извршила оцену предложених и достављених програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, применом критеријума утврђених наведеним Правилником и донела Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2018. години, број 400-749/2018-01  од 5. фебруара 2018. године, на коју је Градско веће града Смедерева дало сагласност својим Решењем, број 400-866/2018-07 од 26. фебруара 2018. године и  која је објављена на званичној интернет страни града Смедерева 27. фебруара  2018. године.

         Чланом 16. став 9. наведеног Правилника прописано је да о приговорима из претходног става овог члана, одлучује Градско веће града Смедерева.

            Такође, чланом 16. став 10. наведеног Правилника прописано је да Градско већа града Смедерева након разматрања приговора доноси коначну одлуку о избору програма који ће се финансирати из буџета града Смедерева и која се објављује на званичној интернет страни града Смедерева.

 

            Имајући у виду наведено Градско веће града Смедерева одлучило је као у члану 2. ове Одлуке.

 

 

Број 400-2285/2018-07

У Смедереву, 26. марта 2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић

 

 

 ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ