Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, ("Службени лист града Смедерева", број 9/2017 и 14/2017) и Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину ("Службени лист града Смедерева", број 7/2018),

Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, на седници одржаној 22.02.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину ("Службени лист града Смедерева", број 7/2018) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 312, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима - физичка култура, опредељена у укупном износу од 110.000.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

Средства из тачке 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

1.       

Веслачки клуб "Смедерево"

4.000.000

2.       

Кошаркашки клуб "СМЕДЕРЕВО 1953"

2.000.000

3.       

Клуб Малог Фудбала "СМЕДЕРЕВО"

4.300.000

4.       

Одбојкашки клуб "СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА"

5.000.000

5.       

Женски одбојкашки Клуб  "СМЕДЕРЕВО"

3.500.000

6.       

Рукометни клуб Смедерево

2.000.000

7.       

Фудбалски клуб "СМЕДЕРЕВО 1924"

22.000.000

8.       

Атлетски клуб "Смедерево"

1.100.000

9.       

Рукометни клуб "Млади Радник"

2.200.000

10.   

Стрељачки савез Смедерево

100.000

11.   

Градски фудбалски савез Смедерево

6.300.000

12.   

Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево

10.600.000

13.   

Савез спортова Смедерево

6.250.000

14.   

Џудо клуб "Царина"

710.520

15.   

Џудо клуб "Младост Царина"

698.678

16.   

Џудо клуб Безбедност

140.000

17.   

Рвачки клуб Смедерево

960.000

18.   

Боксерски клуб „Смедерево" Смедерево

360.000

19.   

Боксерски клуб „Смедеревац"

495.000

20.   

Бокс клуб „Деспот Сд"

595.000

21.   

Карате Клуб "Смедеревац"

540.000

22.   

Карате клуб "Јединство-СД"

520.000

23.   

Карате клуб „СД КОМБАТ-КАРАТЕ"

509.139

24.   

КАРАТЕ КЛУБ „ВИКТОРИС СД"

432.950

25.   

Аикидо Клуб Рјонен

214.866

26.   

Кик бокс клуб "СД КОМБАТ- КИК БОКС"

2.000.000

27.   

Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ- КЈОКУШИНКАИ"

541.836

28.   

Одбојкашки клуб "ТЕХНИЧАР"

750.000

29.   

Женски одбојкашки клуб "ЦАРИНА"

588.546

30.   

Одбојкашки клуб "Тврђава Л"

550.000

31.   

Стонотениски клуб "ЂУРЂЕВ ГРАД"

400.000

32.   

Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево

625.000

33.   

Стонотениски клуб "Будућност"

390.000

34.   

Стонотениско удружење „Спин" СД

120.000

35.   

Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево"

320.000

36.   

Теквондо клуб"Кошава"

220.000

37.   

Стрељачки клуб "Херој Срба"

400.000

38.   

Бродарски клуб Металац

392.364

39.   

Куглашки клуб Смедерево

411.048

40.   

Спортско удружење Клуб америчког фудбала „Бедеми"

500.000

41.   

Соколско друштво Смедерево

286.799

42.   

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "R50"

382.500

43.   

СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

343.418

44.   

Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти"

348.000

45.   

Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом "ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ"

500.000

46.   

Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева

343.418

47.   

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ДЕСПОТ"

625.000

48.   

Кошаркашки клуб "Школа Кошарке ЦАРИНА"

370.000

49.   

 

Спортско риболовни клуб „Језава"

165.000

50.   

Клуб спортских риболоваца „Језава"

 

150.000

51.   

Боди Билдинг и Фитнес Клуб „Железничар"

 

300.000

52.   

Тениски клуб „Гем"

140.000

53.   

Смедеревски шаховски клуб

220.000

54.   

Спортско удружење џиу џице и миксованих борилачких вештина"Секутор сд тим"

190.000

55.   

Стрељачка дружина "СМЕДЕРЕВО"

 

1.000.000

56.   

Планинарски клуб „Челик"

 

600.000

57.   

Фудбалски клуб ПРОЛЕТЕР МИХАЈЛОВАЦ

4.000.000

58.   

Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932"

1.800.000

59.   

Омладински фудбалски клуб "Осипаоница

813.400

60.   

Фудбалски клуб "САСК"

813.400

61.   

Фудбалски клуб "ПОДУНАВАЦ"

762.541

62.   

Фудбалски клуб "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Суводол

772.541

63.   

Фудбалски клуб "МЛАДИ РАДНИК 1940"

762.541

64.   

Фудбалски клуб "Слога"Лугавчина

740.039

65.   

Фудбалски клуб "ПРОЛЕТЕР 1947"

723.849

66.   

Фудбалски клуб "СЛОБОДА" ЛИПЕ

750.914

67.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ" МАЛА КРСНА

339.000

68.   

Фудбалски клуб "7. јули" Водањ

313.692

69.   

Фудбалски клуб "Врбовац"

313.692

70.   

Фудбалски клуб "Петријевац"

293.692

71.   

Фудбалски клуб "Бадљевица"

293.692

72.   

Фудбалски клуб "ЛУЊЕВАЦ"

293.692

73.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ"

293.692

74.   

Фудбалски клуб "ЛАНДОЛ"

293.692

75.   

Фудбалски клуб "Друговац" Друговац

285.672

76.   

Фудбалски клуб "Вучак" Вучак

307.497

77.   

Фудбалски клуб "ЈЕЗАВА"

275.286

78.   

Омладински фудбалски клуб Славија

269.300

79.   

Фудбалски клуб "СКОБАЉ"

269.300

80.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ХАЈДУК ВЕЉКО 1934" Добри До

269.300

81.   

Фудбалски клуб "ПЕТЛИЋ СД 2006"

548.021

82.   

Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

548.021

83.   

Фудбалски клуб „Соко" Сараорци

200.000

 

Члан 3.

 

Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

 

 

Члан 4.

 

Сходно члану 2. ове Одлуке Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма.

 

 

Члан 5.

Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Образложење

  

Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), којом се уређује начин обезбеђивањa средстава, намена и услови коришћења средстава за финансирање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева.

Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева из члана 3. Одлуке утврдити Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, који ће донети Градско веће града Смедерева.

Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018) којим се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и додела средстава, форма и садржина предлога програма, форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.

Чланом 2. наведеног Правилника предвиђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева.

Чланом 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђене су потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из члана 2. Правилника.

Сходно члану 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018) градоначелница града Смедерева донела је Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије ("Службени лист града Смедерева", број 8/2017, 9/2017, 5/2018 и 14/2018 )

 

 

Тачком II наведеног Решења утврђено је да је задатак образоване Комисије да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, донесе и достави Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018).

 

  

Имајући у виду наведено, образована Комисија је на својим седницама вршила оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева применом критеријума утврђених Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

 

Комисија је утврдила да је по објављеном Обавештењу Одељења за јавне службе на званичној интернет страни града Смедерева, број 037-244/2018-01 од 29. маја 2018. године, а које се односи на финансирање програма у складу са напред наведеним Правилником, укупно достављено 94 програма организација у области спорта од стране предлагача програма Савеза спортова Смедерево (број 400-8895/2018-01 од 12.10.2018.године и број 400-9898/2018-01 од 9.11.2018.године), од којих је Комисија 83 програма организација у области спорта прихватила и донела Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, а за 11 организација у области спорта, утврдила је да не испуњавају утврђене опште услове и критеријуме, и то следеће организације у области спорта: 

 

 


1. КОШАРКАШКИ КЛУБ „СТАРИНСКИ" СМЕДЕРЕВО - Не испуњава услов из члана 8. став 1. и члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева (Спортска организација која се не такмичи у наредној такмичарској години, а рангирана је према претходној табели, неће бити финансирана из буџета града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Доказ: Потврда Регионалног Кошаркашког савеза Централне Србије, број 107/18 од 06.12.2018.године, којом се наводи да је КК"Старински" - члан КСС без такмичарских селекција у сезони 2018/2019.

 

2. КОШАРКАШКИ КЛУБ „СЕМЕНДРИА" СМЕДЕРЕВО - Не испуњава услов из члана 8. став 1. и члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева (Спортска организација која се не такмичи у наредној такмичарској години, а рангирана је према претходној табели, неће бити финансирана из буџета града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Доказ: Потврда Регионалног Кошаркашког савеза Централне Србије, број 107/18 од 06.12.2018.године, којом се наводи да је КК"Семендриа" - члан КСС без такмичарских селекција у сезони 2018/2019.

 
3. СПОРТСКО КОШАРКАШКО УДРУЖЕЊЕ "МЕТАЛАЦ" - Не испуњава општи услов из члана 6. став 1. тачка 4) -  Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника имају организацизације у области спорта као носиоци програма, које морају испунити између осталих и општи услов да претходно обављају делатност најмање годину дана (Доказ: Потврда о примљеној регистрационој пријави издата од стране Агенције за привредне регистре БС 1416/2018 од 21.03.2018.године - датум уписа у регистар 23.03.2018.године), као и критеријум из члана 8. став 1., члана 9. став 5. и члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Доказ: Потврда Регионалног Кошаркашког савеза Централне Србије, број 107/18 од 06.12.2018.године, којом се наводи да је КК"Металац" - члан КСС без такмичарских селекција у сезони 2018/2019.

 
4. СПОРТСКО КОШАРКАШКО УДРУЖЕЊЕ "СМЕДЕРЕВАЦ" - Не испуњава општи услов из члана 6. став 1. тачка 4) -  Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника имају организацизације у области спорта као носиоци програма, које морају испунити између осталих и општи услов да претходно обављају делатност најмање годину дана (Доказ: Потврда о примљеној регистрационој пријави издата од стране Агенције за привредне регистре БС 1415/2018 од 21.03.2018.године - датум уписа у регистар 23.03.2018.године), као и критеријум из члана 8. став 1., члана 9. став 5. и члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Доказ: Потврда Регионалног Кошаркашког савеза Централне Србије, број 107/18 од 06.12.2018.године, којом се наводи да је КК"Смедеревац" - члан КСС без такмичарских селекција у сезони 2018/2019.

 
5. КОШАРКАШКИ КЛУБ «БАСКЕТ ИН С»СМЕДЕРЕВО - Не испуњава услов из члана 137. став 4. Закона о спорту, услов из члана 5. став 3., општи услов из члана 6. став 1., тачка 10), критеријуме из члана 8. став 1., члана 9. став 5. и члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018)

 

 
6. АИКИДО КЛУБ СМЕДЕРЕВО - Не испуњава услов из члана 137. став 4. Закона о спорту, услов из члана 5. став 3., општи услов из члана 6. Став 1. тачка 10) и критеријуме из члана 8. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева. Спортска организација није учествовала у систему такмичења у оквиру надлежног националног гранског спортског савеза.

 

 
7. ФУДБАЛСКИ КЛУБ «КОЛАРАЦ» - Не испуњава критеријум из члана 8. став 1., члана 9. став 5. и члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Доказ: Потврда Градског фудбалског савеза Смедерево, у којој се наводи следеће: "На основу члана 53.ТП ФСС и пропозиција такмичења Градске фудбалске лиге, због неоправдано неодигране три утакмице, у току такмичења у истој такмичарској сезони, такмичарске 2018/2019.године, сматра се да је Фудбалски клуб "Коларац" из Колара одустао од такмичења. На основу члана 52.ТП ФСС у случају када клуб одустане од такмичења за време јесење сезоне брише се из такмичења, а све његове до тада одигране утакмице сматраће се да нису одигране."

 

 
8. КИК БОКС КЛУБ «ДЕСПОТ»СМЕДЕРЕВО - Не испуњава критеријум из члана 8. став 1., члана 9. став 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Доказ: Потврда Кик бокс савеза Србије којом се наводи да Кик бокс клуб Деспот из Смедерева није учествовао у такмичарској 2018.години.

 

 
9. ЈЕДРИЛИЧАРСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО - Не испуњава критеријум из члана 8. став 1., члана  9. став 5., члана 15. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018). Спортска организација није доставила доказ да је учествовала у систему такмичења у оквиру надлежног националног гранског спортског савеза у сезони 2017/2018. Доказ: Потврда Једриличарског савеза Србије којом се наводи да Једриличарски клуб Смедерево није учествовао у систему такмичења у 2018.години.

 

10.  СПОРТСКО РУКОМЕТНО УДРУЖЕЊЕ "ТРОФЕЈ СМЕДЕРЕВСКЕ ЈЕСЕНИ" СМЕДЕРЕВО - Не испуњава критеријум из члана 8. став 1., члана  9. став 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018).

 

 
11. СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СМЕДЕРЕВО (назив програма:  реконструкција стрелишта за ватрено оружје и објеката за физичку припрему спортиста) - Не испуњава критеријум из члана 44. и 45. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Сл.гласник РС",бр.64/2016), а у вези са чланом 23. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018).

 

Имајући у виду наведено Комисија је одлучила као у члану 2. ове Одлуке

 

 

Број: 400-684/2019-01

У Смедереву, 22.02. 2019. године


                          Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе

и интереси у области спорта на територији града Смедерева   

Документа за преузимање:

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ