Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018), Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, ("Službeni list grada Smedereva", broj 9/2017 i 14/2017) i Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018),

Komisija za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, na sednici održanoj 22.02.2019. godine, donela je

O D L U K U

O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

 

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom vrši se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018) u okviru razdela 4 - Gradska uprava, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programska klasifikacija 1301-0001, Programska aktivnost 0001- podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija 810- usluge rekreacije i sporta, pozicija 312, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama i klubovima - fizička kultura, opredeljena u ukupnom iznosu od 110.000.000,00 dinara.

 

Član 2.

 

Sredstva iz tačke 1. ove Odluke pojedinačno su određena za realizaciju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta na sledeći način:

 

Broj

Nosilac aktivnosti

Iznos u dinarima

1.       

Veslački klub "Smederevo"

4.000.000

2.       

Košarkaški klub "SMEDEREVO 1953"

2.000.000

3.       

Klub Malog Fudbala "SMEDEREVO"

4.300.000

4.       

Odbojkaški klub "SMEDEREVO CARINA"

5.000.000

5.       

Ženski odbojkaški Klub  "SMEDEREVO"

3.500.000

6.       

Rukometni klub Smederevo

2.000.000

7.       

Fudbalski klub "SMEDEREVO 1924"

22.000.000

8.       

Atletski klub "Smederevo"

1.100.000

9.       

Rukometni klub "Mladi Radnik"

2.200.000

10.   

Streljački savez Smederevo

100.000

11.   

Gradski fudbalski savez Smederevo

6.300.000

12.   

Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo

10.600.000

13.   

Savez sportova Smederevo

6.250.000

14.   

Džudo klub "Carina"

710.520

15.   

Džudo klub "Mladost Carina"

698.678

16.   

Džudo klub Bezbednost

140.000

17.   

Rvački klub Smederevo

960.000

18.   

Bokserski klub „Smederevo" Smederevo

360.000

19.   

Bokserski klub „Smederevac"

495.000

20.   

Boks klub „Despot Sd"

595.000

21.   

Karate Klub "Smederevac"

540.000

22.   

Karate klub "Jedinstvo-SD"

520.000

23.   

Karate klub „SD KOMBAT-KARATE"

509.139

24.   

KARATE KLUB „VIKTORIS SD"

432.950

25.   

Aikido Klub Rjonen

214.866

26.   

Kik boks klub "SD KOMBAT- KIK BOKS"

2.000.000

27.   

Kjokušinkai klub "SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI"

541.836

28.   

Odbojkaški klub "TEHNIČAR"

750.000

29.   

Ženski odbojkaški klub "CARINA"

588.546

30.   

Odbojkaški klub "Tvrđava L"

550.000

31.   

Stonoteniski klub "ĐURĐEV GRAD"

400.000

32.   

Stonoteniski klub "Smederevo" Smederevo

625.000

33.   

Stonoteniski klub "Budućnost"

390.000

34.   

Stonotenisko udruženje „Spin" SD

120.000

35.   

Tekvondo Sportsko udruženje "Crvena Zvezda Smederevo"

320.000

36.   

Tekvondo klub"Košava"

220.000

37.   

Streljački klub "Heroj Srba"

400.000

38.   

Brodarski klub Metalac

392.364

39.   

Kuglaški klub Smederevo

411.048

40.   

Sportsko udruženje Klub američkog fudbala „Bedemi"

500.000

41.   

Sokolsko društvo Smederevo

286.799

42.   

STRELjAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM "R50"

382.500

43.   

STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO

343.418

44.   

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih "Despoti"

348.000

45.   

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom "DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ"

500.000

46.   

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva

343.418

47.   

KOŠARKAŠKI KLUB "DESPOT"

625.000

48.   

Košarkaški klub "Škola Košarke CARINA"

370.000

49.   

 

Sportsko ribolovni klub „Jezava"

165.000

50.   

Klub sportskih ribolovaca „Jezava"

 

150.000

51.   

Bodi Bilding i Fitnes Klub „Železničar"

 

300.000

52.   

Teniski klub „Gem"

140.000

53.   

Smederevski šahovski klub

220.000

54.   

Sportsko udruženje džiu džice i miksovanih borilačkih veština"Sekutor sd tim"

190.000

55.   

Streljačka družina "SMEDEREVO"

 

1.000.000

56.   

Planinarski klub „Čelik"

 

600.000

57.   

Fudbalski klub PROLETER MIHAJLOVAC

4.000.000

58.   

Fudbalski klub "BORAC 1932"

1.800.000

59.   

Omladinski fudbalski klub "Osipaonica

813.400

60.   

Fudbalski klub "SASK"

813.400

61.   

Fudbalski klub "PODUNAVAC"

762.541

62.   

Fudbalski klub "CRVENA ZVEZDA" Suvodol

772.541

63.   

Fudbalski klub "MLADI RADNIK 1940"

762.541

64.   

Fudbalski klub "Sloga"Lugavčina

740.039

65.   

Fudbalski klub "PROLETER 1947"

723.849

66.   

Fudbalski klub "SLOBODA" LIPE

750.914

67.   

FUDBALSKI KLUB "BUDUĆNOST" MALA KRSNA

339.000

68.   

Fudbalski klub "7. juli" Vodanj

313.692

69.   

Fudbalski klub "Vrbovac"

313.692

70.   

Fudbalski klub "Petrijevac"

293.692

71.   

Fudbalski klub "Badljevica"

293.692

72.   

Fudbalski klub "LUNjEVAC"

293.692

73.   

FUDBALSKI KLUB "OMLADINAC SEONE"

293.692

74.   

Fudbalski klub "LANDOL"

293.692

75.   

Fudbalski klub "Drugovac" Drugovac

285.672

76.   

Fudbalski klub "Vučak" Vučak

307.497

77.   

Fudbalski klub "JEZAVA"

275.286

78.   

Omladinski fudbalski klub Slavija

269.300

79.   

Fudbalski klub "SKOBALj"

269.300

80.   

FUDBALSKI KLUB "HAJDUK VELjKO 1934" Dobri Do

269.300

81.   

Fudbalski klub "PETLIĆ SD 2006"

548.021

82.   

Fudbalski klub CEPELIN 026

548.021

83.   

Fudbalski klub „Soko" Saraorci

200.000

 

Član 3.

 

Realizacija sredstava namenjenih finansiranju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta iz člana 2. ove Odluke zavisiće od priliva sredstava u budžet grada Smedereva.

 

 

Član 4.

 

Shodno članu 2. ove Odluke Grad Smederevo sa organizacijama u oblasti sporta zaključiće ugovore o finansiranju ili sufinansiranju odobrenih programa.

 

 

Član 5.

Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Obrazloženje

  

Skupština grada Smedereva donela je Odluku o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), kojom se uređuje način obezbeđivanja sredstava, namena i uslovi korišćenja sredstava za finansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

Članom 7. navedene Odluke predviđeno je da će se bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva iz člana 3. Odluke utvrditi Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, koji će doneti Gradsko veće grada Smedereva.

Shodno napred navedenom, Gradsko veće grada Smedereva donelo je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018) kojim se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i dodela sredstava, forma i sadržina predloga programa, forma i sadržina izveštaja o realizaciji programa, način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje.

Članom 2. navedenog Pravilnika predviđeno je da se finansijska sredstva za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđuju Odlukom o budžetu  grada Smedereva.

Članom 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđene su potrebe i interesi građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva iz člana 2. Pravilnika.

Shodno članu 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018) gradonačelnica grada Smedereva donela je Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i imenovanju predsednika i članova Komisije ("Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017, 9/2017, 5/2018 i 14/2018 )

 

 

Tačkom II navedenog Rešenja utvrđeno je da je zadatak obrazovane Komisije da izvrši ocenu predloženih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, donese i dostavi Gradskom veću grada Smedereva Predlog odluke o izboru programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018).

 

  

Imajući u vidu navedeno, obrazovana Komisija je na svojim sednicama vršila ocenu predloženih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva primenom kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

 

Komisija je utvrdila da je po objavljenom Obaveštenju Odeljenja za javne službe na zvaničnoj internet strani grada Smedereva, broj 037-244/2018-01 od 29. maja 2018. godine, a koje se odnosi na finansiranje programa u skladu sa napred navedenim Pravilnikom, ukupno dostavljeno 94 programa organizacija u oblasti sporta od strane predlagača programa Saveza sportova Smederevo (broj 400-8895/2018-01 od 12.10.2018.godine i broj 400-9898/2018-01 od 9.11.2018.godine), od kojih je Komisija 83 programa organizacija u oblasti sporta prihvatila i donela Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, a za 11 organizacija u oblasti sporta, utvrdila je da ne ispunjavaju utvrđene opšte uslove i kriterijume, i to sledeće organizacije u oblasti sporta: 

 

 


1. KOŠARKAŠKI KLUB „STARINSKI" SMEDEREVO - Ne ispunjava uslov iz člana 8. stav 1. i člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva (Sportska organizacija koja se ne takmiči u narednoj takmičarskoj godini, a rangirana je prema prethodnoj tabeli, neće biti finansirana iz budžeta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Dokaz: Potvrda Regionalnog Košarkaškog saveza Centralne Srbije, broj 107/18 od 06.12.2018.godine, kojom se navodi da je KK"Starinski" - član KSS bez takmičarskih selekcija u sezoni 2018/2019.

 

2. KOŠARKAŠKI KLUB „SEMENDRIA" SMEDEREVO - Ne ispunjava uslov iz člana 8. stav 1. i člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva (Sportska organizacija koja se ne takmiči u narednoj takmičarskoj godini, a rangirana je prema prethodnoj tabeli, neće biti finansirana iz budžeta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Dokaz: Potvrda Regionalnog Košarkaškog saveza Centralne Srbije, broj 107/18 od 06.12.2018.godine, kojom se navodi da je KK"Semendria" - član KSS bez takmičarskih selekcija u sezoni 2018/2019.

 
3. SPORTSKO KOŠARKAŠKO UDRUŽENjE "METALAC" - Ne ispunjava opšti uslov iz člana 6. stav 1. tačka 4) -  Pravo na finansiranje ili sufinansiranje programa iz člana 4. stav 1. tačka 1. i 2. Pravilnika imaju organizacizacije u oblasti sporta kao nosioci programa, koje moraju ispuniti između ostalih i opšti uslov da prethodno obavljaju delatnost najmanje godinu dana (Dokaz: Potvrda o primljenoj registracionoj prijavi izdata od strane Agencije za privredne registre BS 1416/2018 od 21.03.2018.godine - datum upisa u registar 23.03.2018.godine), kao i kriterijum iz člana 8. stav 1., člana 9. stav 5. i člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Dokaz: Potvrda Regionalnog Košarkaškog saveza Centralne Srbije, broj 107/18 od 06.12.2018.godine, kojom se navodi da je KK"Metalac" - član KSS bez takmičarskih selekcija u sezoni 2018/2019.

 
4. SPORTSKO KOŠARKAŠKO UDRUŽENjE "SMEDEREVAC" - Ne ispunjava opšti uslov iz člana 6. stav 1. tačka 4) -  Pravo na finansiranje ili sufinansiranje programa iz člana 4. stav 1. tačka 1. i 2. Pravilnika imaju organizacizacije u oblasti sporta kao nosioci programa, koje moraju ispuniti između ostalih i opšti uslov da prethodno obavljaju delatnost najmanje godinu dana (Dokaz: Potvrda o primljenoj registracionoj prijavi izdata od strane Agencije za privredne registre BS 1415/2018 od 21.03.2018.godine - datum upisa u registar 23.03.2018.godine), kao i kriterijum iz člana 8. stav 1., člana 9. stav 5. i člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Dokaz: Potvrda Regionalnog Košarkaškog saveza Centralne Srbije, broj 107/18 od 06.12.2018.godine, kojom se navodi da je KK"Smederevac" - član KSS bez takmičarskih selekcija u sezoni 2018/2019.

 
5. KOŠARKAŠKI KLUB «BASKET IN S»SMEDEREVO - Ne ispunjava uslov iz člana 137. stav 4. Zakona o sportu, uslov iz člana 5. stav 3., opšti uslov iz člana 6. stav 1., tačka 10), kriterijume iz člana 8. stav 1., člana 9. stav 5. i člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018)

 

 
6. AIKIDO KLUB SMEDEREVO - Ne ispunjava uslov iz člana 137. stav 4. Zakona o sportu, uslov iz člana 5. stav 3., opšti uslov iz člana 6. Stav 1. tačka 10) i kriterijume iz člana 8. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva. Sportska organizacija nije učestvovala u sistemu takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

 

 
7. FUDBALSKI KLUB «KOLARAC» - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. stav 1., člana 9. stav 5. i člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Dokaz: Potvrda Gradskog fudbalskog saveza Smederevo, u kojoj se navodi sledeće: "Na osnovu člana 53.TP FSS i propozicija takmičenja Gradske fudbalske lige, zbog neopravdano neodigrane tri utakmice, u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, takmičarske 2018/2019.godine, smatra se da je Fudbalski klub "Kolarac" iz Kolara odustao od takmičenja. Na osnovu člana 52.TP FSS u slučaju kada klub odustane od takmičenja za vreme jesenje sezone briše se iz takmičenja, a sve njegove do tada odigrane utakmice smatraće se da nisu odigrane."

 

 
8. KIK BOKS KLUB «DESPOT»SMEDEREVO - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. stav 1., člana 9. stav 5. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Dokaz: Potvrda Kik boks saveza Srbije kojom se navodi da Kik boks klub Despot iz Smedereva nije učestvovao u takmičarskoj 2018.godini.

 

 
9. JEDRILIČARSKI KLUB SMEDEREVO - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. stav 1., člana  9. stav 5., člana 15. stav 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018). Sportska organizacija nije dostavila dokaz da je učestvovala u sistemu takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u sezoni 2017/2018. Dokaz: Potvrda Jedriličarskog saveza Srbije kojom se navodi da Jedriličarski klub Smederevo nije učestvovao u sistemu takmičenja u 2018.godini.

 

10.  SPORTSKO RUKOMETNO UDRUŽENjE "TROFEJ SMEDEREVSKE JESENI" SMEDEREVO - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. stav 1., člana  9. stav 5. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018).

 

 
11. STRELjAČKI SAVEZ SMEDEREVO (naziv programa:  rekonstrukcija strelišta za vatreno oružje i objekata za fizičku pripremu sportista) - Ne ispunjava kriterijum iz člana 44. i 45. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS",br.64/2016), a u vezi sa članom 23. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018).

 

Imajući u vidu navedeno Komisija je odlučila kao u članu 2. ove Odluke

 

 

Broj: 400-684/2019-01

U Smederevu, 22.02. 2019. godine


                          Komisija za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe

i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva   

Dokumenta za preuzimanje:

REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI