Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 9/2017 и 14/2017), Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину ("Службени лист града Смедерева", број 7/2018) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 153. седници одржаној 6. марта 2019. године, донело је коначну

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

 

  

Члан 1.

 

            Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 312, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима - физичка култура, опредељена у укупном износу од 110.000.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

1.       

Веслачки клуб "Смедерево"

4.000.000

2.       

Кошаркашки клуб "СМЕДЕРЕВО 1953"

2.000.000

3.       

Клуб Малог Фудбала "СМЕДЕРЕВО"

4.300.000

4.       

Одбојкашки клуб "СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА"

5.000.000

5.       

Женски одбојкашки Клуб  "СМЕДЕРЕВО"

3.500.000

6.       

Рукометни клуб Смедерево

2.000.000

7.       

Фудбалски клуб "СМЕДЕРЕВО 1924"

22.000.000

8.       

Атлетски клуб "Смедерево"

1.100.000

9.       

Рукометни клуб "Млади Радник"

2.200.000

10.   

Стрељачки савез Смедерево

100.000

11.   

Градски фудбалски савез Смедерево

6.300.000

12.   

Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево

10.600.000

13.   

Савез спортова Смедерево

6.250.000

14.   

Џудо клуб "Царина"

710.520

15.   

Џудо клуб "Младост Царина"

698.678

16.   

Џудо клуб Безбедност

140.000

17.   

Рвачки клуб Смедерево

960.000

18.   

Боксерски клуб „Смедерево" Смедерево

360.000

19.   

Боксерски клуб „Смедеревац"

495.000

20.   

Бокс клуб „Деспот Сд"

595.000

21.   

Карате Клуб "Смедеревац"

540.000

22.   

Карате клуб "Јединство-СД"

520.000

23.   

Карате клуб „СД КОМБАТ-КАРАТЕ"

509.139

24.   

КАРАТЕ КЛУБ „ВИКТОРИС СД"

432.950

25.   

Аикидо Клуб Рјонен

214.866

26.   

Кик бокс клуб "СД КОМБАТ- КИК БОКС"

2.000.000

27.   

Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ- КЈОКУШИНКАИ"

541.836

28.   

Одбојкашки клуб "ТЕХНИЧАР"

750.000

29.   

Женски одбојкашки клуб "ЦАРИНА"

588.546

30.   

Одбојкашки клуб "Тврђава Л"

550.000

31.   

Стонотениски клуб "ЂУРЂЕВ ГРАД"

400.000

32.   

Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево

625.000

33.   

Стонотениски клуб "Будућност"

390.000

34.   

Стонотениско удружење „Спин" СД

120.000

35.   

Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево"

320.000

36.   

Теквондо клуб"Кошава"

220.000

37.   

Стрељачки клуб "Херој Срба"

400.000

38.   

Бродарски клуб Металац

392.364

39.   

Куглашки клуб Смедерево

411.048

40.   

Спортско удружење Клуб америчког фудбала „Бедеми"

500.000

41.   

Соколско друштво Смедерево

286.799

42.   

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "R50"

382.500

43.   

СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

343.418

44.   

Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти"

348.000

45.   

Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом "ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ"

500.000

46.   

Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева

343.418

47.   

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ДЕСПОТ"

625.000

48.   

Кошаркашки клуб "Школа Кошарке ЦАРИНА"

370.000

49.   

 

Спортско риболовни клуб „Језава"

165.000

50.   

Клуб спортских риболоваца „Језава"

 

150.000

51.   

Боди Билдинг и Фитнес Клуб „Железничар"

 

300.000

52.   

Тениски клуб „Гем"

140.000

53.   

Смедеревски шаховски клуб

220.000

54.   

Спортско удружење џиу џице и миксованих борилачких вештина"Секутор сд тим"

190.000

55.   

Стрељачка дружина "СМЕДЕРЕВО"

 

1.000.000

56.   

Планинарски клуб „Челик"

 

600.000

57.   

Фудбалски клуб ПРОЛЕТЕР МИХАЈЛОВАЦ

4.000.000

58.   

Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932"

1.800.000

59.   

Омладински фудбалски клуб "Осипаоница"

813.400

60.   

Фудбалски клуб "САСК"

813.400

61.   

Фудбалски клуб "ПОДУНАВАЦ"

762.541

62.   

Фудбалски клуб "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Суводол

772.541

63.   

Фудбалски клуб "МЛАДИ РАДНИК 1940"

762.541

64.   

Фудбалски клуб "Слога" Лугавчина

740.039

65.   

Фудбалски клуб "ПРОЛЕТЕР 1947"

723.849

66.   

Фудбалски клуб "СЛОБОДА" ЛИПЕ

750.914

67.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ" МАЛА КРСНА

339.000

68.   

Фудбалски клуб "7. јули" Водањ

313.692

69.   

Фудбалски клуб "Врбовац"

313.692

70.   

Фудбалски клуб "Петријевац"

293.692

71.   

Фудбалски клуб "Бадљевица"

293.692

72.   

Фудбалски клуб "ЛУЊЕВАЦ"

293.692

73.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ"

293.692

74.   

Фудбалски клуб "ЛАНДОЛ"

293.692

75.   

Фудбалски клуб "Друговац" Друговац

285.672

76.   

Фудбалски клуб "Вучак" Вучак

307.497

77.   

Фудбалски клуб "ЈЕЗАВА"

275.286

78.   

Омладински фудбалски клуб Славија

269.300

79.   

Фудбалски клуб "СКОБАЉ"

269.300

80.   

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ХАЈДУК ВЕЉКО 1934" Добри До

269.300

81.   

Фудбалски клуб "ПЕТЛИЋ СД 2006"

548.021

82.   

Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

548.021

83.   

Фудбалски клуб „Соко" Сараорци

200.000

Члан 3.

 

            Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

Члан 4.

           

           Сходно члану 2. ове Одлуке Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма .

 

Члан 5.

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страни Града Смедерева.

 

О б р а з л о ж е њ е

  

           Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), којом се уређује начин обезбеђивањa средстава, намена и услови коришћења средстава за финансирање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева.

           Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева из члана 3. Одлуке утврдити Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, који ће донети Градско веће града Смедерева.

           Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017 и 4/2018) којим се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и додела средстава, форма и садржина предлога програма, форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.

           Чланом 2. наведеног Правилника предвиђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева.

           Чланом 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђене су потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из члана 2. овог Правилника.

            Сходно члану 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, градоначелница града Смедерева донела је Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије („Службени лист града Смедерева", број 8/2017, 9/2017, 14/2017 и 5/2018).

            Тачком II наведеног Решења утврђено је да је задатак образоване Комисије да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, донесе и достави Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

            Чланом 16. став 8. наведеног Правилника утврђено је да Комисија применом критеријума утврђених овим Правилником доноси одлуку о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева, а на коју сагласност даје Градско веће града Смедерева и против које се може изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

            Имајући у виду наведено, образована Комисија је по јавно објављеном Обавештењу Одељења за јавне службе на званичној интернет страни града Смедерева, број 037-244/2018-01 од 29. маја 2018. године, а које се односи на финансирање програма у складу са напред наведеним Правилником, извршила оцену предложених и достављених програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, применом критеријума утврђених наведеним Правилником и донела и доставила Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 400-684/2019-01  од 22. фебруара 2019. године на коју је Градско веће града Смедерева дало сагласност својим Решењем, број 400-1462/2019-07 од 22. фебруара 2019. године  и  која је објављена на званичној интернет страни града Смедерева 25. фебруара 2019. године. Чланом 5. ове Одлуке предвиђено је да се приговори на ову Одлуку могу  изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

         Чланом 16. став 9. наведеног Правилника прописано је да о приговорима из претходног става овог члана, одлучује Градско веће града Смедерева.

            Такође, чланом 16. став 10. наведеног Правилника прописано је да Градско већа града Смедерева након разматрања приговора доноси коначну одлуку о избору програма који ће се финансирати из буџета града Смедерева и која се објављује на званичној интернет страни града Смедерева.

 

           Имајући у виду наведено Градско веће града Смедерева одлучило је као у члану 2. ове Одлуке.

 

 

 

Број 400-1787/2019-07

У Смедереву, 6. марта 2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић