Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018), Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 9/2017 i 14/2017), Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018) i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 - prečišćen tekst),

Gradsko veće grada Smedereva, na 153. sednici održanoj 6. marta 2019. godine, donelo je konačnu

 

O D L U K U

O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

 

  

Član 1.

 

            Ovom Odlukom vrši se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018) u okviru razdela 4 - Gradska uprava, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programska klasifikacija 1301-0001, Programska aktivnost 0001- podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija 810- usluge rekreacije i sporta, pozicija 312, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama i klubovima - fizička kultura, opredeljena u ukupnom iznosu od 110.000.000,00 dinara.

 

Član 2.

 

            Sredstva iz člana 1. ove Odluke pojedinačno su određena za realizaciju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta na sledeći način:

 

 

Broj

Nosilac aktivnosti

Iznos u dinarima

1.       

Veslački klub "Smederevo"

4.000.000

2.       

Košarkaški klub "SMEDEREVO 1953"

2.000.000

3.       

Klub Malog Fudbala "SMEDEREVO"

4.300.000

4.       

Odbojkaški klub "SMEDEREVO CARINA"

5.000.000

5.       

Ženski odbojkaški Klub  "SMEDEREVO"

3.500.000

6.       

Rukometni klub Smederevo

2.000.000

7.       

Fudbalski klub "SMEDEREVO 1924"

22.000.000

8.       

Atletski klub "Smederevo"

1.100.000

9.       

Rukometni klub "Mladi Radnik"

2.200.000

10.   

Streljački savez Smederevo

100.000

11.   

Gradski fudbalski savez Smederevo

6.300.000

12.   

Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo

10.600.000

13.   

Savez sportova Smederevo

6.250.000

14.   

Džudo klub "Carina"

710.520

15.   

Džudo klub "Mladost Carina"

698.678

16.   

Džudo klub Bezbednost

140.000

17.   

Rvački klub Smederevo

960.000

18.   

Bokserski klub „Smederevo" Smederevo

360.000

19.   

Bokserski klub „Smederevac"

495.000

20.   

Boks klub „Despot Sd"

595.000

21.   

Karate Klub "Smederevac"

540.000

22.   

Karate klub "Jedinstvo-SD"

520.000

23.   

Karate klub „SD KOMBAT-KARATE"

509.139

24.   

KARATE KLUB „VIKTORIS SD"

432.950

25.   

Aikido Klub Rjonen

214.866

26.   

Kik boks klub "SD KOMBAT- KIK BOKS"

2.000.000

27.   

Kjokušinkai klub "SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI"

541.836

28.   

Odbojkaški klub "TEHNIČAR"

750.000

29.   

Ženski odbojkaški klub "CARINA"

588.546

30.   

Odbojkaški klub "Tvrđava L"

550.000

31.   

Stonoteniski klub "ĐURĐEV GRAD"

400.000

32.   

Stonoteniski klub "Smederevo" Smederevo

625.000

33.   

Stonoteniski klub "Budućnost"

390.000

34.   

Stonotenisko udruženje „Spin" SD

120.000

35.   

Tekvondo Sportsko udruženje "Crvena Zvezda Smederevo"

320.000

36.   

Tekvondo klub"Košava"

220.000

37.   

Streljački klub "Heroj Srba"

400.000

38.   

Brodarski klub Metalac

392.364

39.   

Kuglaški klub Smederevo

411.048

40.   

Sportsko udruženje Klub američkog fudbala „Bedemi"

500.000

41.   

Sokolsko društvo Smederevo

286.799

42.   

STRELjAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM "R50"

382.500

43.   

STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO

343.418

44.   

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih "Despoti"

348.000

45.   

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom "DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ"

500.000

46.   

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva

343.418

47.   

KOŠARKAŠKI KLUB "DESPOT"

625.000

48.   

Košarkaški klub "Škola Košarke CARINA"

370.000

49.   

 

Sportsko ribolovni klub „Jezava"

165.000

50.   

Klub sportskih ribolovaca „Jezava"

 

150.000

51.   

Bodi Bilding i Fitnes Klub „Železničar"

 

300.000

52.   

Teniski klub „Gem"

140.000

53.   

Smederevski šahovski klub

220.000

54.   

Sportsko udruženje džiu džice i miksovanih borilačkih veština"Sekutor sd tim"

190.000

55.   

Streljačka družina "SMEDEREVO"

 

1.000.000

56.   

Planinarski klub „Čelik"

 

600.000

57.   

Fudbalski klub PROLETER MIHAJLOVAC

4.000.000

58.   

Fudbalski klub "BORAC 1932"

1.800.000

59.   

Omladinski fudbalski klub "Osipaonica"

813.400

60.   

Fudbalski klub "SASK"

813.400

61.   

Fudbalski klub "PODUNAVAC"

762.541

62.   

Fudbalski klub "CRVENA ZVEZDA" Suvodol

772.541

63.   

Fudbalski klub "MLADI RADNIK 1940"

762.541

64.   

Fudbalski klub "Sloga" Lugavčina

740.039

65.   

Fudbalski klub "PROLETER 1947"

723.849

66.   

Fudbalski klub "SLOBODA" LIPE

750.914

67.   

FUDBALSKI KLUB "BUDUĆNOST" MALA KRSNA

339.000

68.   

Fudbalski klub "7. juli" Vodanj

313.692

69.   

Fudbalski klub "Vrbovac"

313.692

70.   

Fudbalski klub "Petrijevac"

293.692

71.   

Fudbalski klub "Badljevica"

293.692

72.   

Fudbalski klub "LUNjEVAC"

293.692

73.   

FUDBALSKI KLUB "OMLADINAC SEONE"

293.692

74.   

Fudbalski klub "LANDOL"

293.692

75.   

Fudbalski klub "Drugovac" Drugovac

285.672

76.   

Fudbalski klub "Vučak" Vučak

307.497

77.   

Fudbalski klub "JEZAVA"

275.286

78.   

Omladinski fudbalski klub Slavija

269.300

79.   

Fudbalski klub "SKOBALj"

269.300

80.   

FUDBALSKI KLUB "HAJDUK VELjKO 1934" Dobri Do

269.300

81.   

Fudbalski klub "PETLIĆ SD 2006"

548.021

82.   

Fudbalski klub CEPELIN 026

548.021

83.   

Fudbalski klub „Soko" Saraorci

200.000

Član 3.

 

            Realizacija sredstava namenjenih finansiranju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta iz člana 2. ove Odluke zavisiće od priliva sredstava u budžet grada Smedereva.

Član 4.

           

           Shodno članu 2. ove Odluke Grad Smederevo sa organizacijama u oblasti sporta zaključiće ugovore o finansiranju ili sufinansiranju odobrenih programa .

 

Član 5.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet strani Grada Smedereva.

 

O b r a z l o ž e nj e

  

           Skupština grada Smedereva donela je Odluku o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), kojom se uređuje način obezbeđivanja sredstava, namena i uslovi korišćenja sredstava za finansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

           Članom 7. navedene Odluke predviđeno je da će se bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva iz člana 3. Odluke utvrditi Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, koji će doneti Gradsko veće grada Smedereva.

           Shodno napred navedenom, Gradsko veće grada Smedereva donelo je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018) kojim se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i dodela sredstava, forma i sadržina predloga programa, forma i sadržina izveštaja o realizaciji programa, način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje.

           Članom 2. navedenog Pravilnika predviđeno je da se finansijska sredstva za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđuju Odlukom o budžetu  grada Smedereva.

           Članom 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđene su potrebe i interesi građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika.

            Shodno članu 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, gradonačelnica grada Smedereva donela je Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i imenovanju predsednika i članova Komisije („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017, 9/2017, 14/2017 i 5/2018).

            Tačkom II navedenog Rešenja utvrđeno je da je zadatak obrazovane Komisije da izvrši ocenu predloženih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, donese i dostavi Gradskom veću grada Smedereva Predlog odluke o izboru programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

            Članom 16. stav 8. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Komisija primenom kriterijuma utvrđenih ovim Pravilnikom donosi odluku o izboru programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva, a na koju saglasnost daje Gradsko veće grada Smedereva i protiv koje se može izjaviti prigovor Gradskom veću grada Smedereva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

            Imajući u vidu navedeno, obrazovana Komisija je po javno objavljenom Obaveštenju Odeljenja za javne službe na zvaničnoj internet strani grada Smedereva, broj 037-244/2018-01 od 29. maja 2018. godine, a koje se odnosi na finansiranje programa u skladu sa napred navedenim Pravilnikom, izvršila ocenu predloženih i dostavljenih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, primenom kriterijuma utvrđenih navedenim Pravilnikom i donela i dostavila Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 400-684/2019-01  od 22. februara 2019. godine na koju je Gradsko veće grada Smedereva dalo saglasnost svojim Rešenjem, broj 400-1462/2019-07 od 22. februara 2019. godine  i  koja je objavljena na zvaničnoj internet strani grada Smedereva 25. februara 2019. godine. Članom 5. ove Odluke predviđeno je da se prigovori na ovu Odluku mogu  izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

         Članom 16. stav 9. navedenog Pravilnika propisano je da o prigovorima iz prethodnog stava ovog člana, odlučuje Gradsko veće grada Smedereva.

            Takođe, članom 16. stav 10. navedenog Pravilnika propisano je da Gradsko veća grada Smedereva nakon razmatranja prigovora donosi konačnu odluku o izboru programa koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva i koja se objavljuje na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

           Imajući u vidu navedeno Gradsko veće grada Smedereva odlučilo je kao u članu 2. ove Odluke.

 

 

 

Broj 400-1787/2019-07

U Smederevu, 6. marta 2019. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović