Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021. ГОДИНИ

           На основу чланова 2, 3, 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), чланова 8, 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, ("Службени лист града Смедерева", број 9/2017, 14/2017 и 1/2020) и Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину ("Службени лист града Смедерева", број 18/2020),

           Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, на седници одржаној 27.01.2021. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину ("Службени лист града Смедерева", број 18/2020) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 237, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима - физичка култура, опредељена у укупном износу од 210.000.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

            Средства из тачке 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

1.

ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СМЕДЕРЕВО

7.100.000

2.

Стрељачки савез Смедерево

150.000

3.

Веслачки клуб "Смедерево"

4.000.000

4.

Кошаркашки клуб "СМЕДЕРЕВО 1953"

2.100.000

5.

Клуб Малог Фудбала "СМЕДЕРЕВО"

7.000.000

6.

Одбојкашки клуб "СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА"

2.000.000

7.

Женски одбојкашки Клуб "СМЕДЕРЕВО"

7.900.000

8.

Рукометни клуб Смедерево

7.900.000

9.

Фудбалски клуб "СМЕДЕРЕВО 1924"

31.000.000

10.

Атлетски клуб "Смедерево"

800.000

11.

Рукометни клуб "Млади Радник"

4.000.000

12.

Бокс клуб "ДЕСПОТ СД"

1.000.000

13.

Савез спортова Смедерево

7.250.000

14.

Савез за школски спорт Смедерево

8.000.000

15.

Рвачки клуб Смедерево

500.000

16.

Одбојкашки клуб "ТЕХНИЧАР"

750.000

17.

Кик бокс клуб "СД КОМБАТ-КИК БОКС"

2.700.000

18.

СОКОЛСКО ДРУШТВО "СМЕДЕРЕВО"

300.000

19.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ КУГЛАША "ТВРЂАВА"

375.000

20.

Стонотениски клуб "Будућност"

350.000

21.

Боди Билдинг и Фитнес Спортски Клуб "ЖЕЛЕЗНИЧАР"

200.000

22.

КАРАТЕ КЛУБ "ЈЕДИНСТВО-СД"

1.100.000

23.

Спортско кошаркашко удружење "Металац"

1.300.000

24.

СПОРТСКО КОШАРКАШКО УДРУЖЕЊЕ "СМЕДЕРЕВАЦ"

1.300.000

25.

Женски одбојкашки клуб "ЦАРИНА"

300.000

26.

Бразилско Џиу Џицу Удружење "Мата Леао"

150.000

27.

Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом "ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ"

500.000

28.

Једриличарски клуб "Смедерево"

500.000

29.

Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти"

350.000

30.

Одбојкашки клуб "Тврђава"

500.000

31.

Стрељачки клуб "Херој Срба"

400.000

32.

Аикидо Клуб Рјонен

200.000

33.

КАРАТЕ КЛУБ "ВИКТОРИС СД"

400.000

34.

Клуб спортских риболоваца "Језава"

150.000

35.

Спортско удружење бразилске џиу џице и миксованих борилачких вештина "Секутор сд тим"

190.000

36.

Кошаркашки клуб "Школа Кошарке ЦАРИНА"

1.400.000

37.

Карате клуб "СД КОМБАТ-КАРАТЕ"

1.350.000

38.

Удружење спортских риболоваца "Смедеревац"

170.000

39.

Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ-КЈОКУШИНКАИ"

1.250.000

40.

Планинарски спортски клуб "Челик"

600.000

41.

Џудо клуб "Младост Царина"

1.100.000

42.

Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево

600.000

43.

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА "СМЕДЕРЕВО"

1.200.000

44.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ДЕСПОТ"

500.000

45.

Боксерски клуб "Смедерево" Смедерево

400.000

46.

ТЕНИСКИ КЛУБ "ГЕМ"

150.000

47.

Боксерски клуб "Смедеревац"

1.900.000

48.

Бродарски клуб Металац

400.000

49.

Спортско риболовни клуб "Језава"

1.000.000

50.

Рукометни клуб "Осипаоница"

250.000

51.

ДРУШТВО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

350.000

52.

СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

350.000

53.

Куглашки клуб "Смедерево 1959"

375.000

54.

Карате Клуб "Смедеревац"

1.400.000

55.

Теквондо клуб "Кошава"

200.000

56.

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "R50"

350.000

57.

Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево"

150.000

58.

Стонотениски клуб "ЂУРЂЕВ ГРАД"

400.000

59.

Џудо клуб "Царина"

1.200.000

60.

Смедеревски шаховски клуб

300.000

61.

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ МЕДИЦИНАР

150.000

62.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СОКО 2015"

1.600.000

63.

Фудбалски клуб "СЛОБОДА" ЛИПЕ

5.900.000

64.

СПОРТСКО ФУДБАЛСКО УДРУЖЕЊЕ "СТАРИ ХРАСТ 2018"

270.000

65.

Фудбалски клуб "ЛУЊЕВАЦ"

270.000

66.

Фудбалски клуб "САСК"

700.000

67.

Омладински фудбалски Клуб "СЛАВИЈА"

270.000

68.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ" МАЛА КРСНА

700.000

69.

Фудбалски клуб "Пролетер 1947"

270.000

70.

Фудбалски клуб "Петријевац"

270.000

71.

Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932"

6.900.000

72.

Фудбалски клуб "Врбовац"

270.000

73.

Фудбалски клуб "ЛАНДОЛ"

270.000

74.

Фудбалски клуб "ПОДУНАВАЦ"

700.000

75.

Омладински фудбалски клуб "Михајловац"

13.000.000

76.

Фудбалски клуб "СЛОГА"

700.000

77.

Фудбалски клуб "СКОБАЉ"

270.000

78.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ"

270.000

79.

Фудбалски клуб "ЈЕЗАВА"

270.000

80.

Фудбалски клуб "Бадљевица"

270.000

81.

Фудбалски клуб "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"

700.000

82.

Омладински фудбалски клуб "Осипаоница"

700.000

83.

Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

1.350.000

84.

Фудбалски клуб "ПЕТЛИЋ СД 2006"

1.900.000

85.

Фудбалски клуб "МЛАДИ РАДНИК 1940"

700.000

86.

Фудбалски клуб "Вучак" Вучак

270.000

87.

ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ "СМЕДЕРЕВО"

500.000

88.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ММА БОРИЛАЧКОГ СПОРТА "ФАНАТИК"

300.000

89.

Клуб борилачких спортова "Смедерево"

100.000

90.

Џудо клуб "БЕЗБЕДНОСТ" Смедерево

100.000

 

 

Члан 3.

 

Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

 

Члан 4.

 

Сходно члану 2. ове Одлуке Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма.

 

Члан 5.

Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Образложење

  

Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), којом се уређује начин обезбеђивањa средстава, намена и услови коришћења средстава за финансирање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева.

Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева из члана 3. Одлуке утврдити Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, који ће донети Градско веће града Смедерева.

Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019) којим се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта и додела средстава, форма и садржина предлога програма, форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.

Чланом 2. наведеног Правилника предвиђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева

Чланом 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђене су потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из члана 2. овог Правилника.

Сходно члану 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, Градско веће града Смедерева донело је Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије ("Службени лист града Смедерева", број 6/2019 и 14/2020).

 

Тачком II наведеног Решења утврђено је да је задатак образоване Комисије да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, донесе и достави Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

  

Имајући у виду наведено, образована Комисија је на својој седници извршила оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева применом критеријума утврђених Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

 

Комисија је по објављеном Обавештењу Одељења за јавне службе на званичној интернет страни града Смедерева, број 037-487/2020-01 од 22. октобра 2020. године, које се односи на финансирање програма у области спорта и достављеним програмима организација у области спорта од стране Савеза спортова Смедерево, као предлагача програма, у складу са напред наведеним Правилником донела Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2021. години и утврдила које организације у области спорта не испуњавају утврђене опште услове и критеријуме, и то следеће организације у области спорта:

 

 

 

1.ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ МЕДИЦИНАР (Назив програма: Спортско едукативни камп- исхрана из природе)- Не испуњава критеријуме из члана 8. и члана 9. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

2. Планинарски спортски клуб "Челик" (Назив програма: Изградња вештачке стене за спортско пењање)- Не испуњава критеријум из члана 44. и 45. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Сл.гласник РС",бр.64/2016 и 18/2020), а у вези са чланом 23. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

3. Планинарски спортски клуб "Челик" (Назив програма: Школовање деце за оријентиринг и планинарску оријентацију)- из члана 3. и 11. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

4. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА "СМЕДЕРЕВО" (Назив програма: WALTER  Youth CUP- Grand Prix Smederevo) Не испуњава критеријум из члана 8. и члана  9. став Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

 

Имајући у виду наведено Комисија је одлучила као у члану 2. ове Одлуке

 

 

Број: 400-612/2021-01

У Смедереву, 27.01.2021. године

                                                                                                          Председник Комисије:
Дејан Димитријевић

 

Документа за преузимање

На овом линку можете преузети РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021.ГОДИНИ