Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2019. GODINI

 

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-102/2019-07 od 6. juna 2019. godine, a shodno Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti u 2019. godini, na sednici održanoj 17. juna 2019. godine, donela je

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2019. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2019. godini učestvovaće u finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi u oblasti književnosti u ukupnom iznosu od 1.630.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1.  Stojić Ivana za realizaciju projekta u kulturi izdavanje enciklopedije

Smederevo Enciklopedija, a koju će izdati DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKETING, TRGOVINU I USLUGE IKOMO, SMEDEREVO, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            2.  Slavoljuba Šterića  za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige "SMEDEREVSKI KRAJ U GRAĐANSKOM RATU POD OKUPACIJOM" (1941-1945), čiji je autor, a koju će izdati štamparija NEWPRESS d.o.o. Smederevo, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            3. Umetničkog kluba Raskovnik za realizaciju projekta u kulturi Međunarodna književna manifestacije "Despotova zakletva," u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            4. Međunarodnog festivala poezije "Smederevska pesnička jesen" za realizaciju projekta u kulturi 50. Međunarodni festivala poezije Smederevska pesnička jesen, u iznosu od 1.300.000,00 dinara;

 

            5. Udruženja "SMEDEREVSKI VOJVODA VULE ILIĆ KOLARAC" - SMEDEREVO za realizaciju projekta u kulturi izdavanje monografije "Kuršum preokreta Vase Tomića Knićanina", čiji je autor dr Dragan Ilić, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            6. Preduzeća Arka za uvoz i izvoz, trgovinu na veliko i malo, izdavačku delatnost i usluge u prometu doo, Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Međunarodna nagrada "Arka", međunarodne nagrade za najbolju knjigu domaćeg i najbolju knjigu stranog autora objavljenu na srpskom jeziku, u cilju afirmacije dela objavljenih na srpskom jeziku, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            7. Nikole Tasića za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige Staro Smederevo na crtežima i u pričama, čiji je autor, a koju će izdati Narodna biblioteka Smederevo, u iznosu od 50.000,00 dinara i

 

 

 

            8. Preduzeća Arka za uvoz i izvoz, trgovinu na veliko i malo, izdavačku delatnost i usluge u prometu doo, Smederevo za realizaciju projekta u kulturi za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige Domašaji dotacije, čiji je autor Risto Vasilevski, u iznosu od 30.000,00 dinara.

           

Član 2.

 

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Član 3.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Obrazloženje

 

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst), a shodno Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018), Gradsko veće grada Smedereva raspisalo je Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. aprila 2019. godine, koji je objavljen dana 10. aprila 2019. godine na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs i nedeljnom regionalnom listu "Naše novine".

            Članom 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave predviđeno je da o izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata. Za oblasti kulturne delatnosti obrazuju se posebne komisije.

            Članom 9. ove Uredbe predviđeno je da se rezultati javnog konkursa objavljuju na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

            Shodno napred navedenom Gradsko veće grada Smedereva svojim Rešenjem, broj 02-            

 102/2019-07 od 6. juna 2019. godine obrazovalo je Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti u 2019. godini.        

            Tačkom II, navedenog Rešenja utvrđeno je da je Zadatak Komisije da izvrši ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2.4.2019. godine, u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. 4.2019. godine.

     Obrazovana Komisija, na svojoj sednici održanoj dana 17. juna 2019. godine izvršila je ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti podnetih povodom raspisanog

 

 

 

Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini.

 

 

     Imajući u vidu navedeno, Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti u 2019. godini donela je Odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti književnosti u 2019. godini.

.

 

 

Broj: 02-102/2019-01

U Smederevu, 17. juna 2019. godine                                                    Predsednica Komisije

                                                             Marina Tirnanić

                

Dokumenta za preuzimanje:

Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke iz oblasti kulture.