... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-112/2018-07 од 25. јула 2018. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017 и 4/2018),

 

            Комисијa за избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2018. години, на седници одржаној 27.8.2018. године, донела је коначну

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2018. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у укупном износу од 600.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

           

            1. Удружења грађана за развој Врбовца за реализацију пројекта у култури "Едукативна радионица за очување народних обичаја, културе и традиције села Врбовац" у циљу

едукације, учења игара, песама и народних обичаја, у износу од 30.000,00, динара;

 

     2. Удружења музичких уметника ОРКЕСТАР СВЕТЛОСТ за реализацију пројекта у култури Уметничко забавиште, који обухвата низ креативних радионоца намењених деци и који обухвата рад са уметницима, музичким и драмским педагозима, васпитачима и вршњацима, у износу од 50.000,00, динара;

 

            3. Удружења жена Луњевац за реализацију пројекта у култури "Едукативна радионица за очување народних обичаја и заборављених јела села Шумадије" у циљу едукације и чувања народних обичаја и културе српског народа, у износу од 30.000,00 динара;

 

            4. Регионалног центрa за таленте и развој деце Смедерево за реализацију пројекта у култури "Четврта конференција ђачких парламената централне Србије" у циљу унапређења културе изражавања, слободе мишљења и развоја демократке мисли код ученика и деце, у износу од 100.000,00 динара;

 

            5. Удружења жена "Свети Трифун" Сараорци за реализацију пројекта у култури "Културна радионица за неговање традиционалне кухиње поморавских села на територији Републике Србије" у циљу очувања традиције, у износу од 30.000,00 динара;

 

     6. Секције жена "Скобаљ" за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за неговање народних обичаја, у циљу очувања народне баштине и културе, у износу од 20.000,00 динара;

 

 

     7. Удружења жена "Извор" Мала Крсна за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување традиције ручних радова и традиционалних јела и сувенира, у циљу очувања традиције, у износу од 20.000,00 динара;

 

     8. Удружења жена Ландолка за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување народних обичаја и традиције , у циљу очувања традиције и едукације младих, у износу од 30.000,00 динара;

 

            9.  Удружења жена "Царина" Смедерево за реализацију пројекта у култури Учешће на манифестацијама на територији Републике Србије, обилазак културно историјских знаменитости и реализације годишње прославе, у циљу представљања овог Душтва и града Смедерева, у износу од 30.000,00 динара;

 

     10. Удружења Михајловац из Михајловца за реализацију пројекта у култури "Едукативна радионица за очување народних обичаја и културне традиције села Шумадије", у циљу очувања традиције, у износу од 30.000,00 динара;

 

            11. Удружења жена Добри До за реализацију пројекта у култури "Едукативна радионица за очување народних обичаја, културне и традиције села Шумадије" у циљу едукације жена и деце, као и осталих грађана, у износу од 30.000,00 динара;

 

            12. Удружења жена Невен Мало Орашје за реализацију пројекта у култури Активности за 2018. годину, у циљу очувања традиције и културе села, у износу од 30.000,00 динара;

 

            13. Удружења жена "Село весело" Водањ за реализацију пројекта у култури Активности у току 2018. године, у циљу очувања традиције и културе села, у износу од 30.000,00 динара;

 

            14. Удружења жена "Прело" Лугавчина за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување народних обичаја и културе, у циљу едукације и очувања народне традиције, посебно у поморавском крају, у износу од 30.000,00 динара;

 

            15. Удружења жена "Поморавски вез" из Осипаонице за реализацију пројекта у култури Припрема традиционалне хране, ручних радова и обичаја, у циљу очувања традиције српског народа и културе, у износу од 20.000,00 динара;

 

            16. Удружења жена "ЈАБУКА" Удовице за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување традиционалних ручних радова и традиционалне кухиње, у циљу подизања свести мештана о значају народне традиције, у износу од 30.000,00 динара;

 

            17. Удружења жена Коларац за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување народних обичаја и традиционалних јела, у циљу едукације, учења старих народних обичаја и традиционалне кухиње, у износу од 30.000,00 динара и

 

            18. Удружења жена Петријево за реализацију пројекта у култури Радионица за израду ручних радова и неговање традиционалне кухиње у циљу едукације, учења старих народних обичаја и традиционалне кухиње деце и одраслих, у износу од 30.000,00 динара.

 

Члан 2.

Средства распоређена чланом 1. ове Одлуке преносиће се изабраним субјектима у култури у зависности од динамике остваривања прихода буџета у 2018. години.

                                                                Члан 3.

Са изабраним субјектима у култури град Смедерево закључиће одговарајуће уговоре о финансирању пројеката у култури.

 

Члан 4.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

Број: 02-112/2018-01

У Смедереву, 27.8.2018. године

                                                                                                 Председница Комисије

                                                                                                    Јасмина Војиновић