Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2019. GODINI

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-97/2019-07 od 6. juna 2019. godine, a shodno Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u 2019. godini, na sednici održanoj 17. juna 2019. godine, donela je

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2019. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2019. godini učestvovaće u finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Regionalnog centra za talente i razvoj dece Smederevo za realizaciju projekta u kulturi "Peta konferencija đačkih parlamenata centralne Srbije", u cilju unapređenja kulture izražavanja, slobode mišljenja i razvoja demokratke misli kod učenika i dece, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            2. Sekcije žena "Skobalj" za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja-  Manifestacije Sekcije žena "Skobalj", u cilju očuvanja srpske kulture i tradicije, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            3. Udruženja građana za razvoj Vrbovca za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja- Manifestacije Udruženja građana za razvoj Vrbovca, u cilju očuvanja srpske kulture i tradicije, u iznosu od 50.000,00 dinara;

           

            4.  Udruženja žena "Selo veselo" Vodanj za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja- Manifestacija "Jesen u Šumadiji u Vodnju", u cilju očuvanja kulture i tradicije sela, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            5. Udruženja žena Neven Malo Orašje za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja- Manifestacije Udruženja žena Neven Malo Orašje, u cilju očuvanja kulture i tradicije sela, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            6. Udruženja žena Petrijevo za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja- Manifestacije Udruženja žena Petrijevo, u cilju očuvanja kulture i tradicije sela, u iznosu od 50.000,00 dinara.

 

            7. Udruženja žena Dobri Do za realizaciju projekta u kulturi aktivnosti Udruženja- Manifestacija u Dobrom Dolu, u cilju očuvanja narodne tradicije, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

 

     8. Udruženja žena "Pomoravski vez" iz Osipaonice za realizaciju projekta u kulturi Manifestacije Udruženja žena "Pomoravski vez" iz Osipaonice i priprema tradicionalne hrane, ručnih radova i običaja, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            9. Udruženja žena "Prelo" Lugavčina za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i kulture, u cilju edukacije i očuvanja narodne tradicije, posebno u pomoravskom kraju, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            10. Udruženja žena Kolarac za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja-Smotra "Kolarčevi dani" u Kolarima, u iznosu od 50.000,00 dinara

 

            11. Udruženja proizvođača i ljubitelja cveća Aktivnosti Udruženja- "SMEDEREVSKI ĐURĐEVAK" za realizaciju projekta u kulturi Manifestacije Udruženja proizvođača i ljubitelja cveća "SMEDEREVSKI ĐURĐEVAK", u iznosu od 50.000,00 dinara.

 

            12. Udruženja žena "Izvor" Mala Krsna za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje tradicije ručnih radova i tradicionalnih jela i suvenira, u cilju očuvanja tradicije, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            13. Udruženja žena "Sveti Trifun" Saraorci za realizaciju projekta u kulturi aktivnosti udruženja- Manifestacije Udruženja žena "Sveti Trifun" Saraorci, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            14. Udruženja žena "Carina" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja-Učešće na manifestacije, u cilju prezentacije ovog Udruženja i edukacije mladih, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            15. Udruženja "Kolo Srpskih sestara" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Udruženja za 2019. godinu, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            16. Udruženja Mihajlovac iz Mihajlovca za realizaciju projekta u kulturi Negovanje narodnoh običaja i starih zanata, u cilju očuvanja narodne tradicije i kulture, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

     17. Udruženja žena "Leštar" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Delatnosti Udruženja u 2019. godini- Manifestacije Udruženja, u cilju afirmacije ovog Udruženja, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            18. Udruženja žena Lunjevac za realizaciju projekta u kulturi "Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i zaboravljenih jela sela Šumadije i redovne delatnosti Udruženja" u cilju edukacije i čuvanja narodnih običaja i kulture srpskog naroda, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            19. Udruženja žena "SRMA" za realizaciju projekta u kulturi Delatnosti Udruženja- Manifestacije Udruženja, u cilju afirmacije i edukacije mladih, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

     20. Udruženja žena "Landolka" iz Landola za realizaciju projekta u kulturi Delatnosti Udruženja- Manifestacije Udruženja, u cilju prezentacije ovog Udruženja, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

 

 

 

            21. Udruženja žena "JABUKA" Udovice za realizaciju projekta u kulturi Redovne delatnosti Udruženja- izrada ručnih radova, očuvanje običaja i tradicije, u cilju očuvanja srpskih običaja i tradicije, uključivanje omladine i dece u očuvanju tradicije, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            22. Udruženja žena "Lipe" iz Lipa za realizaciju projekta u kulturi Delatnosti Udruženja- Manifestacije Udruženja, u cilju predstavljanja ovog Udruženja i afirmacije mladih, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

Član 2.

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

Član 3.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

Obrazloženje

  

  

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst), a shodno Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018), Gradsko veće grada Smedereva raspisalo je Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. aprila 2019. godine, koji je objavljen dana 10. aprila 2019. godine na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs i nedeljnom regionalnom listu "Naše novine".

            Članom 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave predviđeno je da o izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata. Za oblasti kulturne delatnosti obrazuju se posebne komisije.

            Članom 9. ove Uredbe predviđeno je da se rezultati javnog konkursa objavljuju na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

            Shodno napred navedenom Gradsko veće grada Smedereva svojim Rešenjem, broj 02-            

 97/2019-07 od 6. juna 2019. godine obrazovalo je Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti  ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u 2019. godini.

            Tačkom II, navedenog Rešenja utvrđeno je da je Zadatak Komisije da izvrši ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja  podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2.4.2019. godine, u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. 4.2019. godine.

 

            Obrazovana Komisija, na svojoj sednici održanoj dana 17. juna 2019. godine izvršila je ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja  podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini.

 

            Imajući u vidu navedeno, Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u 2019. godini donela je Odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u 2019. godini.

 

 

 

Broj: 02-97 /2019-01

U Smederevu, 17. juna 2019. godine

                                                                                                   Predsednica Komisije

 

                                                                                                        Marina Tirnanić

 

Dokumenta za preuzimanje:

Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke iz oblasti kulture.