... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2018. ГОДИНИ

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-111/2018-07 од 25. јула 2018. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017 4/2018),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра  у 2018. години, на седници одржаној 27.8.2018. године, донела је коначну

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА  У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2018. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра, у укупном износу од 1.860.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Српско-грчког културно-уметничког друштва "Кантакузина" Смедерево за реализацију пројекта у култури "Културне активности српско- грчког КУД "Кантакузина, Смедерево" за 2018. годину", у износу од 50.000,00 динара;

 

            2. Културно-уметничког друштва "Ратко Матић- Рале" за реализацију пројекта у култури Обезбеђивање ношње и гостовања овог Друштва, у износу од 80.000,00 динара;

 

            3. Културно уметничког друштва Добри До за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва Добри До у току 2018. године", у износу од 60.000,00 динара;

 

            4. Културно уметничког друштва Осмех Удовице за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва у 2018. години, у износу од 100.000,00 динара;

 

            5. Културно уметничког друштва "Радинац" из Радинца за реализацију пројекта у култури Активности за 2018. годину, у износу од 60.000,00 динара;

 

            6.  Културно уметничког друштва Врбовачки опанак за реализацију пројекта у култури "Врбовачки опанак за 2018. годину и манифестације", који обухвата културне активности и манифестације овог Друштва, у износу од 70.000,00 динара;

 

            7. Културно уметничког друштва "ДЕСПОТ ЂУРАЂ" из Раље за реализацију пројекта у култури "Културне активности   Културно уметничког друштва "Деспот Ђурађ" Раља", у износу од 70.000,00 динара;

 

            8. Културно уметничког друштва Вељко Дугошевић из Мале Крсне за реализацију пројекта у култури Обезбеђивање народне ношње, у циљу извођења фолклорних народних игара, у износу од 70.000,00 динара.


            9. Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за реализацију пројекта у култури Културне активности  Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за 2018. годину, у циљу афирмације и очувањa културног стваралаштва у сеоској средини као и очување традиционалног пријатељства са културним удружењима,  у износу од 120.000,00 динара.

 

            10. Културно уметничког друштва "Жика Лазић" Лугавчина за реализацију пројекта у култури Манифестација "Сетимо се како је то некада било и Сабор хармоникаша у Лугавчини",  у износу од 100.000,00 динара.

 

`           11.  Културно уметничког друштва Мало Орашје за реализацију пројекта у култури "Културне активности  Културно уметничког друштва Мало Орашје за 2018. годину", у износу од 100.000,00 динара;

  

            12. Културно уметничког друштва Луњевац за реализацију пројекта у култури "Луњевачко прело и културне активности КУД Луњевац за 2018", у износу од 100.000,00 динара;

 

            13. Друштва за чување и неговање народне терадиције "КОЛАРАЦ" Колари за реализацију пројекта у култури "Неговање народне традиције, куповина ношње и организација манифестације", у циљу представљања кореографија и овог Друштва, у износу од 110.000,00 динара;

 

            14. Културно уметничког друштва "Липе" Липе за реализацију пројекта у култури "Куповина народне ношње", у износу од 200.000,00 динара;

 

            15. Омладинско културно- уметничко друштво Јерина за реализацију пројекта у култури Песмом и игром кроз Србију, у износу од 70.000,00 динара;

 

            16.  Културно уметничког друштва Враново за реализацију пројекта у култури "Културне активности Културно уметничког друштва Враново за 2018. годину", у износу од 120.000,00 динара;

 

            17. "Културно уметничког друштва Михајловац" за реализацију пројекта у култури "Културне активности Културно уметничког друштва Михајловац за 2018. годину", у износу од 150.000,00 динара;

 

            18. Културно уметничког друштва Петријево за реализацију пројекта у култури Културне активности Културно уметничког друштва Петријево за 2018. годину, у износу од 70.000,00 динара;

 

            19. Културно уметничког друштва "Друговац" за реализацију пројекта у култури Концерт у Брезичанима код Приједора, Републиак Српска, у износу од 60.000,00 динара и

 

            20. Културно уметничког друштва "Бранислав Нашић" Скобаљ за реализацију пројекта у култури Обезбеђивање народне ношње и гостовања на територији Републике Србије, у циљу очувања и неговања традиције у фолклорном, музичком и драмском стваралиштву, у износу од 100.000,00 динара.


Члан 2.

Средства распоређена чланом 1. ове Одлуке преносиће се изабраним субјектима у култури у зависности од динамике остваривања прихода буџета у 2018. години.

                                                                Члан 3.

Са изабраним субјектима у култури град Смедерево закључиће одговарајуће уговоре о финансирању пројеката у култури.

 

 

Члан 4.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

Број: 02-111/2018-01

У Смедереву,27.8.2018. године

                                                                                                       Председница Комисије

 

                                                                                                        Јасмина Војиновић