... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика


ОДЛУКЕ - Комисија за избор пројеката у култури

 

           

 

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj, 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 037-463-1/2017-07 од 15.08.2017. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 8/2012,  94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016, 6/2017 и 8/2017),

 

 

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области музике у 2017. години, на седници одржаној 16.09.2017. године, донела је

 

 

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области музике у укупном износу од 450.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Певачког друштва Градски женски хор "Кир Стефан Србин" за реализацију пројекта у култури Концерти "КАМЕН И СВИЛА - БУЛЕВАР КУЛТУРЕ", у износу од 400.000,00 динара и

 

            2. Позоришта ПАТОС за реализацију пројекта у култури "Јесења концертна сезона", у циљу популаризације класичне музике, у износу од 50.000,00 динара.

 

 

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3.

 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

Број: 037-436-1/2017-01

У Смедереву, 16.09.2017. године

                                                                                                 Председница Комисије

 

                                                                                                 Светлана Михајловић, с.р.

  

   


 

 

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 037-463/2017-07 од 15.08.2017. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 8/2012,  94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016,  6/2017 и 8/2017),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области књижевности у 2017. години, на седници одржаној 16.09.2017. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области књижевности у укупном износу од 1.260.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Међународног фестивала поезије "Смедеревска песничка јесен" за реализацију пројекта у култури 48. Међународни фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, у износу од 1.100.000,00 динара;

 

            2. Уметничког клуба Расковник за реализацију пројекта у култури Међународна књижевна манифестације "Деспотова заклетва," у износу од 60.000,00 динара;

 

            3.  Предузећа Арка за увоз и извоз, трговину на велико и мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури издавање књиге "ВИДЕЛА У МЕНИ", нове песничке књиге смедеревске песникиње Мирославе Мире Цветковић, у износу од 30.000,00 динара и

 

     4.  Николе Тасића  за реализацију пројекта у култури издавање књиге Приче о старом Смедереву, чији је аутор, а коју ће издати Народна библиотека Смедерево, у износу од 70.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3.

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Број: 037-436/2017-01

У Смедереву, 16.09.2017. године

                                                                                                    Председница Комисије

 

                                                                                                                                  Светлана Михајловић, с.р.

 

 

  

  

 

 

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 037-463-4/2017-07 од 15.08.2017. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 8/2012,  94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016, 6/2017 и 8/2017),

 

            Комисијa за избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2017. години, на седници одржаној 12.09.2017. године, донела је

 

 

 

ОДЛУКУ

  

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у укупном износу од 80.000,00 динара, и то следећeг субјекта у култури:

           

 

            1. Регионалноg центрa за таленте и развој деце Смедерево за реализацију пројекта у култури "Трећа конференција ђачких парламената централне Србије" у циљу унапређења културе изражавања, слободе мишљења и развоја демократке мисли код ученика и деце, у износу од 80.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Члан 3.

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

Број: 037-436-4/2017-01

У Смедереву, 12.09.2017. године

                                                                                                   Председница Комисије

 

                                                                                                  Светлана Михајловић, с.р.

 

                                                                                                  

 
 

 

 

           

 

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj, 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 037-463-2/2017-07 од 15.08.2017. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 8/2012,  94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016, 6/2017 и 8/2017),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области позоришне уметности у 2017. години, на седници одржаној 12.09.2017. године, донела је

 

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области позоришне уметности у укупном износу од 150.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

           

            1. Позоришта ПАТОС за реализацију пројекта Позоришна значка, у циљу неговања, васпитања и образовања младе позоришне публике, у износу од 50.000,00 динара и

 

            2. Позоришта ПАТОС за реализацију пројекта у култури Позоришне представе Пут око света, у износу од 100.000,00 динара.

 

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

 

Број: 037-436-2/2017-01

У Смедереву, 12.09.2017. године

                                                                                                   Председница Комисије

 

                                                                                                  Светлана Михајловић, с.р.

  

                                                                                                   

 
 

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 037-463-3/2017-07 од 15.08.2017. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 8/2012,  94/2013 и 93/2015) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 и 6/2017),

            Комисија за избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра  у 2017. години, на седници одржаној 16.09.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА  У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра, у укупном износу од 1.060.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1.  Културно уметничког друштва Врбовачки опанак за реализацију пројекта у култури "Врбовачки опанак за 2017. годину", који обухвата културне активности и манифестације овог Друштва, у износу од 80.000,00 динара;

 

            2. "Културно уметничког друштва Михајловац" за реализацију пројекта у култури "Културне активности КУД Михајловац за 2017. годину", у износу од 120.000,00 динара;

 

            3. Културно-уметничког друштва "СЕМЕНДРИА" за реализацију пројекта у култури Културна- народна игра, у износу од 50.000,00 динара;

 

            4. Културно уметничког друштва Луњевац за реализацију пројекта у култури "Почетничко прело и културне активности КУД Луњевац за 2017", у износу од 60.000,00 динара;

 

            5. Културно уметничког друштва "Друговац" за реализацију пројекта у култури "Културне активности КУД Друговац за 2017. годину", у износу од 80.000,00 динара;

 

            6. Културно уметничког друштва Добри До за реализацију пројекта у култури "Културне активности КУД Добри До за 2017. годину", у износу од 60.000,00 динара;

 

            7.  Културно уметничког друштва Мало Орашје за реализацију пројекта у култури "Културне активности КУД Мало Орашје за 2017. годину", у износу од 60.000,00 динара;

 

            8. Културно уметничког друштва Вељко Дугошевић из Мале Крсне за реализацију пројекта у култури "Од сетве до жетве" и редовне активности КУД-а, у износу од 50.000,00 динара.

 

            9. Културно уметничког друштва "Липе" Липе за реализацију пројекта у култури "Куповина народне ношње", у износу од 150.000,00 динара;

 

 

 

 

            10. Културно уметничког друштва "ДЕСПОТ ЂУРАЂ" из Раље за реализацију пројекта у култури "Културне активности КУД "Деспот Ђурађ" Раља за 2017. годину", у износу од 100.000,00 динара;

 

            11. Српско-грчког културно-уметничког друштва "Кантакузина" Смедерево за реализацију пројекта у култури "Културне активности српско- грчког КУД "Кантакузина, Смедерево" за 2017. годину", у износу од 50.000,00 динара и

 

            12. Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за реализацију пројекта у култури "Рад КУД-а у 2017.", у износу од 200.000,00 динара.

 

 

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Број: 037-436-3/2017-01

У Смедереву, 16.09.2017. године

                                                                                                 Председница Комисије

 

                                                                                                                                Светлана Михајловић, с.р.