Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


ОДЛУКЕ - Комисија за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево