ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ПРИОРИТЕТ ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО Конверзија котларница у Смедереву


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

            На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 1/2020- пречишћен текст), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање  образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2020/2021. годину, број 400-3664/2021-09 од 28. априла 2021. године и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст),

 

 

Градско веће града Смедерева, на 42. седници одржаној 9. септембра 2021. године, донело je коначну

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

Члан 1.

  

            Финансијска помоћ за школску 2020/2021. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 65.000,00  динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се студентима на првом степену студија, студентима на другом степену студија и студентима са инвалидитетом на првом и другом степену студија на територији града Смедерева, и то:

 

            а) студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, као и студентима прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали најмању просечну оцену 4,00, не прелазе наведени цензус од 15.000,00 динара и испуњавају опште критеријуме утврђене наведеном Одлуком:

1. Аврамовић Невени, студенткињи III године Електротехничког факултета у Београду,

2. Андрејевић Стефану, студенту III године Саобраћајног факултета у Београду,

3. Катанчевић Срђану, студенту III године Математичког факултета у Београду,

4. Ђурић Вељку, студенту III године Академије техничких струковних студија у Београду,

5. Ђурић Aнки, студенткињи IV године Географског факултета у Београду,

6. Новаковић Николи, студенту IV године Факултета медицинских наука у Крагујевцу,

7. Стојковић Маријани, студенткињи I године мастер академских студија Саобраћајног

    факултета у Београду,

8. Вујић Николи, студенту II године Машинског факултета у Београду,

9. Ђурђевић Милошу, студенту II године Мeдицинског факултета у Београду,

10. Јоцић Александри, студенткињи I године Фармацеутског факултета у Београду,

11. Пириватрић Анђели, студенткињи I године Филолошког факултета у Београду,

12. Дабетић Нади, студенткињи III године Филолошког факултета у Београду,

13. Трајковић Немањи, студенту I године Шумарског факултета у Београду,

14. Сталетовић Александру, студенту III године Факултета организационих наука у

      Београду,

15. Николић Александри, студенткињи III године Филолошког факултета у Београду,

16. Марјановић Небојши, студенту III године Факултета организационих наука у

       Београду,

17. Милошевић Јовани, студенткињи I године мастер академских студија Математичког

      факултета у  Београду,

    18. Петровић Николи, студенту I године мастер академских студија Технолошко-

          металуршког  факултета у  Београду,

    19. Дејановић Александри, студенткињи I године Факултета медицинских наука у   

          Крагујевцу,

    20. Недељковић Драгани, студенткињи I године Академије струковних студија у   

          Београду,

    21. Маврић Марији, студенткињи II године Факултета политичких наука у Београду,

    22. Живановић Андреји, студенту III године Факултета ветеринарске медицине у

          Београду,

   23. Поповић Тамари, студенткињи IV године Правног факултета у Косовској Митровици,

   24. Вучковић Андријани, студенткињи V године Фармацеутског факултета у Београду,    

   25. Вучковић Андреји, студенту III године Високе школе електротехнике и рачунарства у

         Београду,                                                                                                                                      

  26. Гогић Милици, студенткињи IV године Географског факултета у Београду,    

  27. Јовановић Андријани, студенткињи III године Академије техничких струковних

        студија у Београду,      

  28. Тошић Невени, студенткињи I године Саобраћајног факултета у Београду,     

  29. Анђелић Немањи, студенту IV године Правног факултета у Београду,

  30. Живановић Марији, студенткињи I године Београдске академије пословних и

        уметничких струковних студија  у Београду,

  31. Николић Јелени, студенткињи III године Технолошко- металуршког факултета у

        Београду,

 32. Станојевић Николи, студенту I године мастер академских студија Грађевинског

       факултета у Београду,

 33. Пауновић Марији, студенткињи IV године Филозофског факултета у Београду,

 34. Бишевац Милици, студенткињи II године Машинског факултета у Београду,

 35. Васић Андриани, студенткињи I године Географског факултета у Београду,

 36. Маринковић Лазару, студенту IV године Електротехничког факултета у Београду,

 37. Петковић Дуњи, студенткињи III године Филолошког факултета у Београду,

 38. Петковић Ади- Вери, студенткињи IV године Факултета организационих наука у

       Београду,

 39. Крстић Невени, студенткињи II године Академије техничких струковних студија у

       Београду,

 40. Јосифовић Александри, студенткињи II године Академије техничко- струковних

       студија у Београду,

 41. Тимић Тијани, студенткињи I године мастер академских студија Саобраћајног

       факултета у Београду,

 42. Пантић Александру, студенту IV године Факултета техничких наука у Новом Саду,

 43. Радојковић Ани, студенткињи II године Факултета педагошких наука у Крагујевцу,

 44. Јовановић Јовани, студенткињи IV године Факултета oрганизационих наука у

       Београду.

 

            б) студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 9,00, односно студентима прве године првог степена студија (бруцоши), који су у последњем разреду средње школе имали најмање просечну оцену 4,75, а који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте  и испуњавају опште критеријуме утврђене наведеном Одлуком:

 

 

 

 

1. Станковић Бојани, студенткињи II године Високе туристичке школе струковних студија

    у Београду,

2. Филиповић Лазару, студенту II године Физичког факултета у Београду,

3. Славковић Анастасији, студенткињи III године Филолошког факултета у Београду,

4. Илић Милошу, студенту III године Хемијског факултета у Београду,

5. Крчмаревић Анђели, студенткињи IV године Правног факултета у Београду,

6. Јоксимовић Анђели, студенткињи I године Филозофског факултета у Београду,

7. Живановић Катарини, студенткињи I године Филолошког факултета у Београду,

8. Роган Смиљани, студенткињи II године Високе туристичке школе у Београду,                  

9. Марковић Јовани, студенткињи IV године Факултета организационих наука у Београду,        

10. Ивковић Милици, студенткињи III године Правног факултета у Београду,

11. Арсић Марку, студенту IV године Економског факултета у Нишу,

12. Костић Катарини, студенткињи I године Академије уметности у Новом Саду,

13. Николић Кристијану, студенту III године Академије техничких струковних студија у

      Београду,

14. Којић Марији, студенткињи I године Филолошког факултета у Београду,

15. Губин Ањи, студенткињи VI године Факултета ветеринерске медицине у Београду,

16. Живић Ивани, студенткињи  III године Медицинског факултета ВМА у Београду.

 

 

Члан 2.

  

            Средства за финансијску помоћ студентима из члана 1. ове Одлуке исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе студената, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

Члан 3.

 

         Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

Број 400-6837/2021-09

У Смедереву, 9. септембра 2021. године

                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                    ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                              Јован Беч