Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 8/2015 од 25. септембра 2015. године, Решења o давању сагласности на Правилник за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 020-159/2015-07 од 28. октобра 2015. године, Одлуке Локалног савета за побољшање положаја Рома, број 7/2016 од 22.септембра 2016. године и члана 45. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева", број 2/2015- пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 16. седници одржаној 7. новембра 2016. године, донело је коначну

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

  

  

Члан 1.

 

 

            Стипендије за школску 2016/2017. годину додељују се следећим ученицима средњих школа ромске националности:

  

             1. Асиби Селимовић, ученици II разреда Текстилно-технолошкe и

                                                   пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

2. Крујзи Р. Рами, ученику II  разреда  Техничке школе у Смедереву,

             3. Ванеси Шаргић, ученици I разреда Економско трговинске школе у

                                               Смедереву,

             4. Драгани Константиновић, ученици III разреда Текстилно-технолошкe и

                                                   пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

             5. Стефани Илиевској, ученици IV разреда Текстилно-технолошкe и

                                                      пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

6. Давиду Стојковићу, ученику I разреда Техничке школе" у Смедереву,

             7. Јелени Ђорђевић, ученици IV разреда Економско трговинске школе у

                                                  Смедереву,

             8. Мариу Јовановићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

             9. Јелени Драгомировић, ученици I разреда  Економско трговинске

                                                           школе у Смедереву,

             10. Саши Пајићу, ученику II разреда  Техничке школе у Смедереву,

             11. Николи Шаргићу, ученику I разреда  Техничке школе у Смедереву,

             12. Бојану Радуловићу, ученику I разреда  Техничке школе у Смедереву,

             13. Кристини Васиљковић, ученици I разреда  Економско-трговинске школе у

                                                              Смедереву,

             14. Елми Калаба, ученици II разреда  Текстилно-технолошке и пољопривредне

                                            школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

             15. Силвији Васић, ученици I разреда  Економско-трговинске школе у

                                                Смедереву,

             16. Драгану Драгомировићу, ученику I разреда  Техничке школе у Смедереву,

             17. Сандри Јовановић, ученици I разреда  Економско-трговинске школе у

                                                      Смедереву.

 

 

2.

 

Члан 2.

  

            Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће Уговор о стипендирању.

  

Члан 3.

  

           

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

           

 

Број 400-7532/2016-07

У Смедереву, 7. новембра 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић