Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - 129. Смедеревска јесен

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за забавне радње и угоститељске објекте за време одржавања манифестације "Смедеревска јесен 2016", на основу Одлуке Организационог одбора 129. Tуристичко-привредне манифестације "Смедеревска јесен 2016" бр. 037-4-73/2016-08  од 11. августа 2016. године, расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

  

            Дају се на привремено коришћење површине јавне намене у Тврђави за време одржавања манифестације "Смедеревска јесен 2016" ( 9-11. септембра 2016. године ) и то:

  

            за забавне радње:

-локација "А", површине 1.200 м2, по почетној цени накнаде од 240.000,00 динара,

-локација "Б", површине 2.400 м2, по почетној цени накнаде од 370.000,00 динара,

-локација "В", површине 2.000 м2, по почетној цени накнаде од 350.000,00 динара,

-локација "Г", површине 3.500 м2, по почетној цени накнаде од  450.000,00 динара,

 

           за угоститељске објекте:

- локација бр. 1, површине 200 м2, по почетној цени накнаде од 200.000,00 динара,

- локација бр. 2, површине 200 м2, по почетној цени накнаде од 200.000,00 динара,

- локација бр. 3, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 150.000,00 динара,

- локација бр. 4, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 150.000,00 динара,

- локација бр. 5, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 150.000,00 динара,

- локација бр. 6, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 150.000,00 динара,

- локација бр. 7, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 150.000,00 динара,

- локација бр. 8, површине 100 м2, по почетној цени накнаде од 100.000,00 динара,

- локација бр. 9 (Павиљон) површине 200 м2, по почетној цени накнаде од 30.000,00  динара.       

 

            Све локације налазе се лево од стазе која води ка Малом граду.

            Распоред локација биће истакнут на улазу у Скупштинску салу.

            Учесници јавног надметања дужни су да Комисији доставе копију личне карте, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа учесника јавног надметања уколико је одсутан и положе депозит у износу од 20% од почетне цене накнаде утврђене Огласом  за сваку локацију за коју се пријављују за надметање.

            Лицитациони корак утврђује се у висини од 30.000,00 динара.

            Учеснику који није успео у поступку јавног надметања, депозит се враћа након завршетка поступка јавног надметања.

             Учесници који су понудили највиши износ накнаде, дужни су да изврше уплату накнаде најкасније до 2. септембра 2016. године до 12,00 сати, у супротном губе право на повраћај депозита.

            Јавно  надметање одржаће се у Скупштинској сали зграде Градске управе града Смедерева у Улици омладинској бр. 1 у Смедереву, дана 1. септембра 2016. године, са почетком у  12,00 сати.

 

            Све информације у вези са Огласом могу се добити на телефон 066/8449380 - контакт особа Драгослав Радојевић.