Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - Смедеревска јесен 2018

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за забавне радње, угоститељске објекте, ћевабџинице и пивнице за време одржавања манифестације "Смедеревска јесен 2018", на основу Одлуке Организационог одбора 131. Tуристичко-привредне манифестације "Смедеревска јесен 2018", бр. 037-4-81/2018-08  од 1. августа 2018. године, расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

  

            Дају се на привремено коришћење површине јавне намене у Тврђави за време одржавања манифестације "Смедеревска јесен 2018" (7-9. септембра 2018. године) и то:

  

            за забавне радње:

-локација "А", површине 1.200 м2, по почетној цени накнаде од 265.000,00 динара,

-локација "Б", површине 2.400 м2, по почетној цени накнаде од 400.000,00 динара,

-локација "В", површине 2.000 м2, по почетној цени накнаде од 350.000,00 динара,

-локација "Г", површине 3.500 м2, по почетној цени накнаде од  450.000,00 динара,

 

           за угоститељске објекте:

- локација бр. 1, површине 200 м2, по почетној цени накнаде од 220.000,00 динара,

- локација бр. 2, површине 200 м2, по почетној цени накнаде од 220.000,00 динара,

- локација бр. 3, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 165.000,00 динара,

- локација бр. 4, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 165.000,00 динара,

- локација бр. 5, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 165.000,00 динара,

- локација бр. 6, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 165.000,00 динара,

- локација бр. 7, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 165.000,00 динара,

- локација бр. 8, површине 100 м2, по почетној цени накнаде од 110.000,00 динара,

- локација бр. 9  површине 100 м2, по почетној цени накнаде од 110.000,00  динара.

 

            за ћевабџинице:

-   локација бр. 1, површине 64 м2, по почетној цени накнаде од 70.000,00 динара     

 - локација бр. 2, површине 64 м2, по почетној цени накнаде од 70.000,00 динара,

- локација бр. 3, површине 64 м2, по почетној цени накнаде од 70.000,00 динара,

- локација бр. 4, површине 30 м2, по почетној цени накнаде од 35.000,00 динара,

- локација бр. 5, површине 30 м2, по почетној цени накнаде од 35.000,00 динара. 

 

             За пивнице:

  - локација бр. 1, површине 150 м2, по почетној цени накнаде од 165.000,00 динара   

 

            Све локације налазе се лево од стазе која води ка Малом граду осим пивнице која се налазиса десне стране од улаза у Тврђаву.

            Распоред локација биће истакнут на улазу у Скупштинску салу.

            Учесници јавног надметања дужни су да Комисији доставе копију личне карте, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа учесника јавног надметања уколико је одсутан и положе депозит у износу од 20% од почетне цене накнаде утврђене Огласом  за сваку локацију за коју се пријављују за надметање.

            Лицитациони корак утврђује се у висини од 30.000,00 динара, осим за ћевабџинице где је лицитациони корак 10.000,00 динара.

            Учеснику који није успео у поступку јавног надметања, депозит се враћа након завршетка поступка јавног надметања.

             Учесници који су понудили највиши износ накнаде, дужни су да изврше уплату накнаде најкасније до 31. августа 2018. године до 12,00 сати, у супротном губе право на повраћај депозита.

            Јавно  надметање одржаће се у Скупштинској сали зграде Градске управе града Смедерева у Улици омладинској бр. 1 у Смедереву, дана 30. августа 2018. године, са почетком у  12,00 сати.

 

            Све информације у вези са Огласом могу се добити на телефон 066/8449380 - контакт особа Драгослав Радојевић.