Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/2006, 69/2008-др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града Смедерева» број 9/2009 и 13/2012), градоначелница града Смедерева је дана 04.07. 2016. године, донела

 

ОДЛУКУ

 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

I

- Предмет јавног надметања-

 

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Граду Смедереву у следећим катастарским општинама:

Kатастарска општина

Број јавног надметања

Површина (ха,ари,м2)

Почетна цена (дин/ха)

Депозит (дин) 20%

Период закупа (год)

БАДЉЕВИЦА

1

16,7259

17.691,00

59.179,58

1

БАДЉЕВИЦА

2

0,1879

20.627,00

775,16

1

БИНОВАЦ

3

2,9865

8.792,00

5.251,46

1

БИНОВАЦ

4

51,0188

15.308,00

156.199,16

1

БИНОВАЦ

5

25,6869

19.719,00

101.304,00

1

БИНОВАЦ

6

3,0243

10.285,00

6.220,99

1

ВОДАЊ

7

3,3825

22.068,00

14.929,00

1

ВОДАЊ

8

3,2933

26.521,00

17.468,32

1

ВОДАЊ

9

11,9430

22.899,00

54.696,55

1

ВОДАЊ

10

42,9189

22.022,00

189.032,00

1

ВОДАЊ

11

28,5650

20.982,00

119.870,17

1

ВОДАЊ

12

10,3390

11.525,00

23.831,40

1

ВОДАЊ

13

8,2734

7.344,00

12.151,97

1

ВОДАЊ

14

1,8425

9.666,00

3.561,92

1

ВРАНОВО

15

10,6946

25.413,00

54.356,37

1

ВРАНОВО03

16

10,8261

25.164,00

54.485,60

1

ВРАНОВО

17

30,3534

17.539,00

106.473,66

1

ВРАНОВО03

18

20,2477

28.382,00

114.934,04

1

ВРАНОВО

19

2,9530

23.860,00

14.091,72

1

ВРБОВАЦ

20

66,8130

23.814,00

318.216,96

1

ВРБОВАЦ

21

52,3923

22.852,00

239.453,77

1

ВРБОВАЦ

22

15,2599

19.243,00

58.729,25

1

ВРБОВАЦ

23

0,9422

24.262,00

4.571,93

1

ВУЧАК

24

9,9457

25.636,00

50.993,59

1

ВУЧАК

25

2,7174

27.804,00

15.110,92

1

ДОБРИ ДО

26

29,0361

21.054,00

122.265,21

1

ДОБРИ ДО

27

0,9206

20.388,00

3.753,84

1

ДРУГОВАЦ 1

28

21,0352

20.539,00

86.408,39

1

ДРУГОВАЦ 102

29

43,0666

19.541,00

168.312,89

1

ДРУГОВАЦ 201

30

6,5467

7.822,00

10.241,66

1

ДРУГОВАЦ 1

31

2,0633

18.330,00

7.564,06

1

КОЛАРИ

32

93,9869

24.945,00

468.900,64

1

КОЛАРИ

33

2,9946

14.320,00

8.576,53

1

КУЛИЧ

34

59,3176

16.649,00

197.515,74

1

КУЛИЧ

35

0,5564

20.627,00

2.295,37

1

ЛАНДОЛ

36

47,2604

20.881,00

197.368,88

1

ЛАНДОЛ

37

0,8348

19.646,00

3.280,10

1

ЛИПЕ 1

38

12,1975

23.257,00

56.735,45

1

ЛИПЕ 2

39

0,5218

8.945,00

933,50

1

ЛИПЕ 1

40

6,9305

22.451,00

31.119,33

1

ЛИПЕ 2

41

0,6499

26.521,00

3.447,20

1

ЛИПЕ 1

42

2,4221

25.302,00

12.256,79

1

ЛУГАВЧИНА

43

44,1587

26.615,00

235.056,76

1

ЛУГАВЧИНА

44

13,2713

26.067,00

69.188,60

1

ЛУГАВЧИНА

45

26,0649

28.541,00

148.783,66

1

ЛУГАВЧИНА

46

5,6482

30.911,00

34.918,30

1

ЛУЊЕВАЦ

47

2,6098

16.385,00

8.552,31

1

ЛУЊЕВАЦ

48

0,4366

20.627,00

1.801,15

1

МАЛА КРСНА

49

41,4174

19.589,00

162.265,09

1

МАЛА КРСНА

50

1,2497

25.457,00

6.362,72

1

МАЛО ОРАШЈЕ

51

33,5136

16.250,00

108.919,20

1

МАЛО ОРАШЈЕ

52

28,8948

15.404,00

89.019,10

1

МАЛО ОРАШЈЕ

53

0,1538

23.574,00

725,14

1

МИХАЈЛОВАЦ

54

31,3177

23.207,00

145.357,97

1

МИХАЈЛОВАЦ

55

14,6566

24.274,00

71.154,86

1

МИХАЈЛОВАЦ

56

29,4540

26.271,00

154.757,21

1

МИХАЈЛОВАЦ

57

6,1716

21.681,00

26.761,29

1

МИХАЈЛОВАЦ

58

12,0620

24.879,00

60.018,10

1

ОСИПАОНИЦА

59

160,5927

23.915,00

768.114,88

1

ОСИПАОНИЦА

60

22,0345

26.521,00

116.875,39

1

ОСИПАОНИЦА

61

11,9358

26.521,00

63.309,87

1

ОСИПАОНИЦА

62

18,1007

19.360,00

70.085,91

1

ОСИПАОНИЦА03

63

5,8295

24.900,00

29.030,91

1

ОСИПАОНИЦА

64

31,7181

23.574,00

149.544,50

1

ОСИПАОНИЦА

65

10,3823

23.519,00

48.836,26

1

ОСИПАОНИЦА

66

11,5752

23.574,00

54.574,75

1

ОСИПАОНИЦА

67

51,2673

23.574,00

241.715,07

1

ОСИПАОНИЦА

68

4,3032

24.995,00

21.511,70

1

ПЕТРИЈЕВО

69

5,3658

22.985,00

24.666,58

1

ПЕТРИЈЕВО

70

0,0074

26.521,00

39,25

1

РАДИНАЦ

71

12,0741

22.699,00

54.814,00

1

РАДИНАЦ

72

0,1204

27.144,00

653,63

1

РАЉА

73

18,2145

26.430,00

96.281,85

1

РАЉА

74

1,5487

25.567,00

7.919,12

1

САРАОРЦИ

75

9,6901

27.817,00

53.909,90

1

САРАОРЦИ

76

15,9766

24.070,00

76.911,35

1

САРАОРЦИ

78

3,7652

29.312,00

22.073,11

1

СЕОНЕ

79

13,5201

21.187,00

57.290,07

1

СЕОНЕ

80

3,3940

26.521,00

18.002,45

1

СЕОНЕ

81

0,3328

23.574,00

1.569,09

1

СКОБАЉ

82

161,1158

21.385,00

689.092,28

1

СКОБАЉ

83

15,5036

20.627,00

63.958,55

1

СКОБАЉ

84

3,2971

21.165,00

13.956,62

1

СМЕДЕРЕВО

85

24,3273

30.792,00

149.817,24

1

СМЕДЕРЕВО

89

19,9016

29.488,00

117.371,68

1

СМЕДЕРЕВО

90

42,7228

32.742,00

279.765,98

1

СМЕДЕРЕВО

92

52,7650

32.064,00

338.371,39

1

СМЕДЕРЕВО

93

25,0150

29.795,00

149.064,39

1

СМЕДЕРЕВО

94

8,3261

29.391,00

48.942,48

1

СМЕДЕРЕВО

95

21,5284

31.425,00

135.305,99

1

СМЕДЕРЕВО

98

30,2841

29.795,00

180.462,95

1

СУВОДОЛ

99

61,4262

23.436,00

287.916,88

1

СУВОДОЛ02

100

0,1712

24.784,00

848,60

1

СУВОДОЛ

101

1,0051

18.443,00

3.707,41

1

УДОВИЦЕ

102

22,0885

17.400,00

76.867,98

1

ШАЛИНАЦ

103

49,2857

21.141,00

208.389,80

1

ШАЛИНАЦ

104

0,0080

16.698,00

26,72

1

 

УКУПНО

2005,2754

 

 

 

 

    2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела и пољопривредних објеката по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Градске Управе Смедерево, у канцеларији број 58 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Марина Здравковић, тел.026/672-724 лок.1687 и 064/8449337.

                3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

    4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Биновац, КО Друговац, КО Луњевац, КО Мало Орашје, КО Бадљевица, КО Добри До и КО Суводол, дана 11.07.2016.год. од 10 часова.

за КО Колари, КО Ландол, КО Петријево, КО Вучак, КО Водањ, КО Удовице и КО Сеоне дана 12.07.2016.год. од 10 часова.

за КО Смедерево, КО Шалинац, КО Кулич, КО Радинац, КО Липе, КО Враново и КО Раља, дана 13.07.2016.год. од 10 часова.

за КО Мала Крсна, КО Скобаљ, КО Осипаоница, КО Лугавчина, КО Сараорци, КО Врбовац и КО Михајловац дана 14.07.2016.год. од 10 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

 

II

Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-     физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

-     физичко  лице  -  уписано  у  Регистар  пољопривредних  газдинстава  и  налази  се  у активном статусу најмање  три  године,  са пребивалиштем најмање  три  године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

-     правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-     физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

-     физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту-за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-    доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;

-     извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три

године;

-     извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-     извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-     извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-     фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених  ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-     потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

-     за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

         7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8.  Овлашћени  представник  понуђача  дужан  је  да  достави  оверено  пуномоћје  од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног  надметања.  Овлашћени  представник  може  заступати  само  једног  понуђача  на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за  свако јавно надметање појединачно, на рачун Скупштине града Смедерева-Евидентни рачун број: 840-231845-83 модел 97, позив на број 16-092.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

          11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

 

1.   формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.   доказ о уплати депозита;

3.  за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4.   за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5.  за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом града, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији бр.71 Градске управе Смедерево. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

·         Адреса: Град Смедерево, улица и број: Омладинска бр.1, Комисији за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева

 

 

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 18.07.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Града Смедерева до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Градске управе Града Смедерева, улица Омладинска број 1, и то:

 

за све КО дана 19.07.2016. године са почетком у 10 часова

VI

- Плаћање закупнине

 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита,  које  ће  доставити  Министарству  пољопривреде  и  заштите  животне  средине преко Градске управе Града Смедерева.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до

30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

·    гаранцију пословне банке  у висини  годишње закупнине пољопривредног земљишта или

·    уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

·    доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

 

Ову одлуку објавити у локалном листу „Наше Новине“, на огласној табли Градске управе Смедерево, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Наше Новине“.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  ГРАД СМЕДЕРЕВО 

  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

 

Број: 320-86/2016-03                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА                     

Дана: 04.07. 2016.године                                                       _______________________                                                                                                                                             др Јасна Аврамовић