Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/2006, 69/2008-др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града Смедерева» број 9/2009 и 13/2012), градоначелница града Смедерева је дана 08.11.2016.године, донела

 

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

 

I

- Предмет јавног надметања -

 

1a. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Смедереву у следећим катастарским општинама:

 

Kатастарска општина

Број јавног надметања

Површина (ха,ари,м2)

 Почетна цена (дин/ха)

Депозит (дин) 20%

Период закупа (год)

БАДЉЕВИЦА

1

16,7259

15.879,14

53.118,58

1

БАДЉЕВИЦА

2

0,1879

18.514,67

695,78

1

БИНОВАЦ

3

2,9865

7.891,15

4.713,38

1

БИНОВАЦ

4

51,0188

13.739,73

140.196,94

1

БИНОВАЦ

5

25,6869

17.699,13

90.927,18

1

БИНОВАЦ

6

3,0243

9.231,96

5.584,04

1

ВОДАЊ

7

3,3825

19.808,03

13.400,13

1

ВОДАЊ

8

3,2933

23.804,58

15.679,12

1

ВОДАЊ

9

11,9430

20.553,62

49.094,38

1

ВОДАЊ

10

42,9189

19.765,94

169.666,50

1

ВОДАЊ

11

28,5650

18.833,25

107.594,34

1

ВОДАЊ

12

10,3390

10.344,77

21.390,91

1

ВОДАЊ

13

8,2734

6.591,42

10.906,69

1

ВОДАЊ

14

1,8425

8.675,51

3.196,93

1

ВРАНОВО

15

10,6946

22.810,48

48.789,79

1

ВРАНОВО

16

10,8261

22.586,88

48.905,57

1

ВРАНОВО

17

30,3534

15.742,90

95.570,12

1

ВРАНОВО

18

20,2477

25.474,86

103.161,46

1

ВРАНОВО

19

2,9530

21.416,42

12.648,54

1

ВРБОВАЦ

20

66,8130

21.375,17

285.627,79

1

ВРБОВАЦ

21

52,3923

20.511,36

214.927,44

1

ВРБОВАЦ

22

15,2599

17.272,46

52.715,20

1

ВРБОВАЦ

23

0,9422

21.777,28

4.103,71

1

ВУЧАК

24

9,9457

23.010,05

45.770,22

1

ВУЧАК

25

2,7174

24.956,26

13.563,23

1

ДОБРИ ДО

26

29,0361

18.897,25

109.740,50

1

ДОБРИ ДО

27

0,9206

18.299,48

3.369,30

1

ДРУГОВАЦ

28

21,0352

18.434,88

77.556,29

1

ДРУГОВАЦ

29

43,0666

17.539,08

151.069,74

1

ДРУГОВАЦ

30

6,5467

7.021,21

9.193,15

1

ДРУГОВАЦ

31

2,0633

16.452,16

6.789,15

1

КОЛАРИ

32

93,9869

22.389,69

420.867,58

1

КОЛАРИ

33

2,9946

12.853,30

7.698,10

1

КУЛИЧ

35

0,5564

18.514,67

2.060,31

1

ЛАНДОЛ

36

47,2604

18.742,41

177.154,79

1

ЛАНДОЛ

37

0,8348

17.633,73

2.944,13

1

ЛИПЕ

38

12,1975

20.875,26

50.925,20

1

ЛИПЕ

39

0,5218

8.028,35

837,84

1

ЛИПЕ

40

6,9305

20.151,07

27.931,40

1

ЛИПЕ

41

0,6499

23.804,58

3.094,12

1

ЛИПЕ

42

2,4221

22.710,28

11.001,31

1

ЛУГАВЧИНА

43

44,1587

23.888,94

210.980,89

1

ЛУГАВЧИНА

44

13,2713

23.396,81

62.101,22

1

ЛУГАВЧИНА

45

26,0649

25.617,58

133.543,95

1

ЛУГАВЧИНА

46

5,6482

27.744,72

31.341,54

1

ЛУЊЕВАЦ

47

2,6098

14.706,73

7.676,33

1

ЛУЊЕВАЦ

48

0,4366

18.514,67

1.616,70

1

МАЛА КРСНА

49

41,4174

17.582,76

145.646,43

1

МАЛА КРСНА

50

1,2497

22.849,53

5.711,01

1

МАЛО ОРАШЈЕ

51

33,5136

14.585,92

97.765,33

1

МАЛО ОРАШЈЕ

52

28,8948

13.826,68

79.903,85

1

МАЛО ОРАШЈЕ

53

0,1538

21.159,63

650,87

1

МИХАЈЛОВАЦ

54

31,3177

20.830,17

130.470,63

1

МИХАЈЛОВАЦ

55

14,6566

21.788,10

63.867,90

1

МИХАЈЛОВАЦ

56

29,4540

23.580,00

138.905,07

1

МИХАЈЛОВАЦ

57

6,1716

19.460,20

24.020,11

1

МИХАЈЛОВАЦ

58

12,0620

22.330,66

53.870,48

1

ОСИПАОНИЦА

59

160,5927

21.465,52

689.441,17

1

ОСИПАОНИЦА

60

22,0345

23.804,58

104.904,40

1

ОСИПАОНИЦА

61

11,9358

23.804,58

56.825,34

1

ОСИПАОНИЦА

62

18,1007

17.377,38

62.908,54

1

ОСИПАОНИЦА

63

5,8295

22.349,90

26.057,75

1

ОСИПАОНИЦА

64

31,7181

21.159,63

134.228,65

1

ОСИПАОНИЦА

65

10,3823

21.110,28

43.834,66

1

ОСИПАОНИЦА

66

11,5752

21.159,63

48.985,39

1

ОСИПАОНИЦА

67

51,2673

21.159,63

216.959,42

1

ОСИПАОНИЦА

68

4,3032

22.434,60

19.308,11

1

ПЕТРИЈЕВО

69

5,3658

20.631,20

22.140,57

1

ПЕТРИЈЕВО

70

0,0074

23.804,58

35,23

1

РАДИНАЦ

71

12,0741

20.373,76

49.198,97

1

РАДИНАЦ

72

0,1204

24.363,55

586,67

1

РАЉА

73

18,2145

23.722,65

86.419,24

1

РАЉА

74

1,5487

22.947,88

7.107,88

1

САРАОРЦИ

75

9,6901

24.967,73

48.387,97

1

САРАОРЦИ

76

15,9766

21.604,98

69.034,82

1

САРАОРЦИ

78

3,7652

26.309,99

19.812,47

1

СЕОНЕ

79

13,5201

19.017,22

51.422,94

1

СЕОНЕ

80

3,3940

23.804,58

16.158,55

1

СЕОНЕ

81

0,3328

21.159,63

1.408,38

1

СКОБАЉ

82

161,1158

19.194,77

618.516,13

1

СКОБАЉ

83

15,5036

18.514,67

57.408,81

1

СКОБАЉ

84

3,2971

18.997,04

12.527,03

1

СМЕДЕРЕВО

85

24,3273

27.638,30

134.473,06

1

СМЕДЕРЕВО

89

19,9016

26.467,88

105.350,63

1

СМЕДЕРЕВО

90

42,7228

29.388,37

251.110,69

1

СМЕДЕРЕВО

92

52,7650

28.779,89

303.714,18

1

СМЕДЕРЕВО

93

25,0150

26.743,42

133.797,33

1

СМЕДЕРЕВО

94

8,3261

26.380,39

43.929,15

1

СМЕДЕРЕВО

95

21,5284

28.206,61

121.448,62

1

СМЕДЕРЕВО

98

30,2841

26.743,42

161.980,08

1

СУВОДОЛ

99

61,4262

21.035,59

258.427,21

1

СУВОДОЛ

100

0,1712

22.245,73

761,69

1

СУВОДОЛ

101

1,0051

16.553,83

3.327,65

1

УДОВИЦЕ

102

22,0885

15.617,56

68.993,69

1

ШАЛИНАЦ

103

49,2857

18.975,43

187.043,51

1

ШАЛИНАЦ

104

0,0080

14.988,07

23,98

1

УКУПНО

 

1945,9578

 

 

 

 

 

       1б. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Смедереву по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2014. годину, у следећој катастарској општини:

 

 

Kатастарска општина

Број јавног надметања

Површина (ха,ари,м2)

Почетна цена (дин/ха)

Депозит (дин) 20%

Период закупа (год)

КУЛИЧ

8

40,6759

12.317,47

100.204,83

1

УКУПНО

 

40,6759

 

 

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Градске Управе Смедерево, у канцеларији број 58 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Марина Здравковић, тел.026/672-724 лок.1687 и 064/8449337.

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Биновац, КО Друговац, КО Луњевац, КО Мало Орашје, КО Бадљевица, КО Добри До и КО Суводол, дана 15.11.2016.године од 10 часова.

за КО Колари, КО Ландол, КО Петријево, КО Вучак, КО Водањ, КО Удовице и КО Сеоне дана 16.11.2016.године од 10 часова.

за КО Смедерево, КО Шалинац, КО Кулич, КО Радинац, КО Липе, КО Враново и КО Раља, дана 17.11.2016.године од 10 часова.

за КО Мала Крсна, КО Скобаљ, КО Осипаоница, КО Лугавчина, КО Сараорци, КО Врбовац и КО Михајловац дана 18.11.2016.године од 10 часова.

Понуђачи који желе извршити обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп, дужни су да се дан раније пријаве особи за контак Марини Здравковић, канцеларија број 58.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

 

II

- Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 

-          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

 

           4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-          фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

          8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

          9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Скупштине града Смедерева-Евидентни рачун број: 840-231845-83 модел 97, позив на број 16-092.

          10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

           11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

                                                                III

- Документација за пријављивање на јавно надметање -

           

1.      формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.      доказ о уплати депозита;

3.      за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом града, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији бр.71 Градске управе Смедерево. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 

На предњој страни:

 

·         Адреса: Град Смедерево, улица и број: Омладинска бр.1, Комисији за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

 

IV

 - Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 25.11.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Града Смедерева до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

V

- Јавно надметање -

 

          Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Градске управе Града Смедерева, улица Омладинска број 1, и то:

 

за све КО дана 28.11.2016. године са почетком у 11 часова

 

 

VI

- Плаћање закупнине -

 

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

 

 

 

 

 

 

VII

- Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правноснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Градске управе Града Смедерева.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

·         гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

·         уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

·         доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити у локалном листу „Наше Новине", на огласној табли Градске управе Смедерево, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Наше Новине".

 

 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  ГРАД СМЕДЕРЕВО 

  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

 

Број: 320-86/2016-03                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА                     

Дана: 08.11.2016. године                                                            др Јасна Аврамовић