САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије


Одлука о додели стипендија за ученике средњих школа ромске националности за школску 2020/2021. годину

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 17-2 /2019 од 16. августа 2019. године и  Решења о давању сагласности на Правилник за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева", број 4/2019), Одлуке Локалног савета за побољшање положаја Рома, број 22-2/2020 од 28. септембра 2020. године и члана 44. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 10. седници одржаној 6. новембра 2020. године, донело je

 

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

            Стипендије за школску 2020/2021. годину додељују се следећим ученицима средњих школа ромске националности:

 

1. Наташи Радуљ, ученици IV разреда Медицинске школе у Београду,

2. Нурији Дрмаку, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

3. Давиду Дрмаку, ученику I разреда Текстилно-технолошкe  

                                              и  пољопривреднe   школe „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

4. Гордани Шаргић, ученици I разреда Техничке школе у Смедереву,

5. Андрији Борјан, ученику II разреда Медицинске школе у Београду,

6. Валентини Пејић Николић,  ученици  III  разреда Техничке школе у Смедереву,

7. Немањи Недељковићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

8. Стефану Василевском, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

9. Томиславу Стојковићу, ученику III  разреда Техничке школе у Смедереву,

10. Марку Драгомировићу, ученику  III  разреда Техничке школе у Смедереву,

11. Ани Васић, ученици II  разреда Техничке школе у Смедереву,

12. Балкизи Крујези, ученици I  разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

13. Дариу Ибраимију, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

14. Урошу Милошевићу, ученику IV разреда Текстилно-технолошкe           

                                              и  пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

15. Николи Ивановићу, ученику III  разреда Техничке школе у Смедереву,

16. Кристини Дрмаку, ученици IV разреда  Економско-трговинске школе у

                                         Смедереву,

17. Луки Петровићу, ученику IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

18. Валентини Алиловић, ученици II  разреда Текстилно-технолошкe

                                                           и  пољопривреднe    школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

19. Милану Станковићу, ученику III  разреда Техничке школе у Смедереву,

20. Ненаду Шаргићу, ученику III  разреда Техничке школе у Смедереву,

21. Елдијану Ибраимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

22. Менсуру Ћазимиу, ученику III  разреда Техничке школе у Смедереву,

23. Николи Манчићу, ученику  III  разреда Техничке школе у Смедереву,

24. Ахмету Ибраимију, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

25. Пемпи Шабани, ученици  II разреда Текстилно-технолошкe и пољопривредне

                                                 школe „Деспот Ђурађ" у Смедереву,      

26. Енису Бајрамију, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

2.

 

27. Дејвиду Селимовском, ученику II  разреда Текстилно-технолошкe  

                                                            и  пољопривреднe   школe „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

28. Валентини Аземовић, ученици III разреда  Економско-трговинске школе у Смедереву,

29. Дарку Антићу, ученику III  разреда Техничке школе у Смедереву,

30. Наташи Антић, ученици  II разреда Економско -трговинске школе у  Смедереву,

31. Семриону Ћазимију, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

32. Себастијану Ћазимију, ученику I разреда  Економско-трговинске  школе  у Смедереву,

33. Милици Перић, ученици I  разреда Техничке школе у Смедереву,

34. Сељадину Ибрахимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

35. Ђулијану Мурини, ученику III  разреда Текстилно-технолошкe   и  пољопривреднe   школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

36. Алмедини Салимовски, ученици I  разреда Текстилно-технолошкe  и  пољопривреднe   школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

37. Оливеру Нурческом, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

38. Денису Станковићу, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

39. Лазару Перићу, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

40. Ђеви Селими, ученици III  разреда Текстилно-технолошкe    и  пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

41. Тијани Нурчески, ученици I  разреда Техничке школе у Смедереву,

42. Елвису Бајрамију, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

43. Снежани Јовановић, ученици II  разреда Економско-трговинске школе у Смедереву и

44. Рамадану Ибрахимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву.

  

Члан 2.

  

            Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелник  града Смедерева закључиће уговор о стипендирању.

                                                              

Члан 3.

  

            Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет страни града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Члан 4.

  

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градске управе града Смедерева.

  

  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

Број 67-169/2020-07

У Смедереву, 6. новембра 2020. године                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                    ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                           Јован Беч