ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева

На основу члана 12. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева у („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 11/2017) и  Програма постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева (Службени лист града Смедерева, број 7/2014, 2/2015, 7/2015, 10/2016,  9/2017 и  број 463-   144/2017-07)

 

Град Смедерево, Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева

расписује

Оглас за прикупљање писмених понуда

за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева

  

1. Предмет прикупљања писмених понуда је давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева  на одређено време, до привођења земљишта планираној намени, а најдуже до 5 година, на следећим локацијима:

 

РБ

Ознака

Локација

Број парцеле KO Смедеревo

Површина објекта (м2)

Површина земљишта (м2)

Намена

Зона

Почетна закупнина за грађ.земљиште

на месечном нивоу

(динара)

1.

 

8/2

Локација у Улици Карађорђевој  површина поред Робне куће

 

1223

 

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност

 

прва

10.556,00

2.

8/3

Локација у Улици Карађорђевој површина поред Робне куће

1223

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност

 

прва

 

10.556,00

3.

8/4

Локација у Улици Карађорђевој површина поред Робне куће

1223

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност цвећара

 

прва

 

10.556,00

4.

13

Локација у Улици Деспота Гргура

1020/1

 

6,00-10,00

10,80

Угоститељска делатност

 

прва

 

8.770,00

5.

20/1

Локација у Улици Саве Немањића код аутобуске станице

1315/1

9,00-10,00

16,00

Трговинска делатност

 

прва

 

12.992,00

6.

20/2

Локација у Улици Саве Немањића код Аутобуске станице

1315/1

8,40-10,00

17,00

Трговинска делатност

 

прва

 

13.804,00

7.

20/3

Локација у Улици Саве Немањића код Аутобуске станице

1315/1

8,40-10,00

17,00

Угоститељска делатност

прва

 

13.804,00

 

  

8.

22/1

Локација у Улици Милоша Великог

1505/1

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

 

прва

 

8.770,00

9.

25

Локација у Улици Димитрија Давидовића код аутобуског стајалишта

2552

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

 

прва

 

8.770,00

10.

27/1

Локација у Улици Радосава Мирковића поред вртића

2552

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

 

прва

 

8.770,00

11.

28/2

Локација у Улици Носилаца Албанских споменица

1923/1

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

 

прва

 

8.770,00

12.

30

Локација у Улици 17 октобра

код ССШ ,,Деспот Ђурађ,,

1923

5,80-10,00

10,20

Продаја игара на срећу,

трговинска делатност

прва

8282,00

13.

53/3

Локација у Улици 17. Октобра  код ССШ ,,Деспот Ђурађ,,

 

1923/1

 

9,00-10,00

14,00

Трговинска

делатност

(цвећара)

 

прва

11.368,00

14.

 

32

Локација у Улици 16. октобра код ,,ОШ ЈЈ Змај,,

7434

8.40-10,00

16,50

Трговинска,

угоститељска

делатност

трећа

9.372,00

15.

34/2

Локација у Улици Црвене армије код Трафо станице

13340/2

29,25

40,60

Трговинска делатност

трећа

23.061,00

16.

34/3

Локација у Улици Црвене армије

13340/2

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

трећа

6.134,00

17.

36

Локација на углу улица Црвене армије и Карла Маркса

2470

Липе II

6,00-10,00

12,00

Трговинска делатност

четврта

4.872,00

18.

37/1

Локација у Улици Ђуре Даничића

 

1956 и 1987/1

 

38,60

52,80

Занатска делатност

 

прва

42.874,00

19.

37/2

Локација у ул. Ђуре Даничића

 

1987/1

 

24,20

35,40

Трговинска делатност

 

прва

28.745,00

20.

37/3

Локација у ул. Ђуре Даничића

 

1987/1

  

30,00

51,00

Угоститељска делатност

 

прва

 

41.412,00

21.

37/4

Локација у ул. Ђуре Даничића

 

1987/1

 

22,10

32,50

Трговинска, угоститељска, занатска делатност

 

 

прва

 

 

26.390,00

22.

38

Локација у ул.Ђуре Даничића  преко пута Спорстког центра

 

2005

6,80-10,00

12,25

Трговинска делатност

 

прва

 

9.947,00

23.

39

Локација  на углу улица Ђуре Даничића и Милоша Обилића

13344/1

5,00-10,00

10,50

Трговинска делатност

друга

7.665,00

24.

43/2

Локација на углу  улице  Пролетерске и Коларске

9027

24,40

32,80

Трговинска делатност

друга

23.944,00

25.

46/1

Локација  на углу улица Пролетерске и војводе Степе

 

13345/4

29,25

41,20

Трговинска делатност

друга

30.076,00

26.

46/3

Локација  на углу улица Пролетерске и војводе Степе

 

13345/4

14,00

21,60

Занатска делатност

друга

15.768,00

27.

46/4

Локација на углу улица Пролетерске и војводе Степе

 

13345/4

14,00

21,60

Трговинска

делатност

друга

15.768,00

28.

47/1

Локација код самопослуге на Папазовцу

11594

 

23,18

37,60

Трговинска делатност

 

трећа

21.357,00

29.

47/3

Локација код самопослуге на Папазовцу

11594

 

5,70-10,00

10,20

Трговинска делатност

 

трећа

5.794,00

30.

50

Локација у Улици Горичкој

2801

 

15,25

22,00

Трговинска делатност

 

друга

16.060,00

31.

51/4

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

 

6,25

12,00

Цвеће, свеће и погребна опрема

 

трећа

6.816,00 

32.

51/14

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

 

8,90-10,00

21,60

Цвеће, свеће и погребна опрема

 

трећа

12.269,00

33.

51/15

Коларски пут код Новог гробља

 

13402/1

 

6,20-10,00

22,40

Цвеће, свеће и погребна опрема

 

трећа

12.723,00

34.

51/16

Коларски пут код Новог гробља

 

13402/1

 

6,00-10,00

25,20

Цвеће, свеће и погребна опрема

 

трећа

14.314,00

35.

51/22

Коларски пут код Новог гробља

12503/1, 12503/2 и 13402/1

 

6,80-10,00

21,70

Цвеће, свеће и погребна опрема

 

трећа

12.326,00

36.

51/23

Коларски пут код Новог гробља

 12499 и 13402/1

 

6,00-10,00

18,90

Цвеће, свеће и погребна опрема

 

трећа

10.735,00

37.

54

Бадљевица

Локација преко пута Основне школе

224

КО Бадљевица

12,00

22,50

Трговинска делатност

 

осма

1.845,00

38.

55/1

Водањ

Локација код Основне школе

339/1

КО Водањ

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

 

осма

1.640,00

39.

55/2

Водањ

Локација код Основне школе

339/1

КО Водањ

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

 

осма

1.640,00

40.

57

Врбовац

Локација испред  зграде Дома културе

829

КО Врбовац

11,00

21,60

Трговинска  делатност

 

осма

1.771,00

41.

58/1

Вучак

Локација испред Месне заједнице

522/1

КО Вучак

5,00

12,00

Трговинска или угоститељска делатност

 

седма

1.944,00

42.

58/2

Вучак

Локација испред Месне заједнице

522/1

КО Вучак

5,00

12,00

Трговинска или угоститељска делатност

 

седма

1.944,00

43.

60/2

Липе

Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1

КО Липе I

6,00

14,00

Трговинска делатност

 

осма

1.148,00

44.

60/3

Липе

Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1

КО Липе I

12,04

22,79

Угоститељска

делатност

 

осма

1.869,00

45.

61/1

Мала Крсна

Локација испред зграде Ловачког дома

 

1303/1

КО Мала Крсна

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

 

 

осма

 

1.640,00

46.

61/2

Мала Крсна

Локација испред зграде Ловачког дома

1303/1

КО Мала Крсна

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

 

осма

1.640,00

47.

62

Михајловац

Локација поред Дома културе

3509/2

КО Михајловац

13,41

23,75

Трговинска делатност

 

 

осма

 

1.948,00

48.

68/2

Сараорци

Локација на углу улица Краља Александра и Данила Јоновића

2911 КО Сараорци

6,25

14,00

Трговинска  делатност

 

осма

1.148,00

49.

78

Локација  у Улици Носилаца Албанских споменица ( поред зграде „Парњача")

1923/1

4,85

12,20

Продаја меда

 

прва

9.906,00

50.

70

Локација  на углу улица Карађорђеве и војводе Ђуше

1223

6,10

10,80

Трговинска делатност

 

прва

8.770,00

51.

71

Локација испред Поште

1041/2

6,44

12,54

Трговинска делатност

 

прва

10.182,00

 

52.

75

Локација у улици Пролетерској

(код пијаце на Царини)

 

13400

 

6,10

10,80

Трговинска делатност

 

друга

7.884,00

53.

79

Локација  у Улици кнез Михајловој (испред главног улаза у болницу)

13352

6,10

10,80

Трговинска делатност

 

прва

8.770,00

54.

80

Локација на углу Улица др Јована Цвијића и Радосава Мирковића 

део 13349

 и део 2561 к.о. Смедерево

6,10

10,80

Трговинска делатност

 

   прва

8.770,00

 

 

-           Наведено земљиште се даје у закуп прикупљањем писмених понуда;

-           Избор најповољнијег понуђача за локације почев од редног броја 1. па закључно са локацијом под редним бројем 49. врши се применом критеријума висине понуђене закупнине;

-           За локације од посебног значаја за Град под редним бројем 50, 51, 52, 53 и 54, заинтересовано лице за закуп наведених локација поред критеријума из претходне алинеје овог Огласа, мора да испуни и додатне услове који се односе на обавезу закупца:

    да без накнаде постави 3 надстрешнице за склањање људи у јавном превозу, које ће бити у јавној својини Града, на месту које одреди Градско веће на предлог одељења Градске управе града Смедерева надлежног за саобраћај,

   да лице заинтересовано за закуп земљишта на наведеним локацијама мора да достави понуду за све локације из алинеје 3. овог Огласа,

   Лица која су заинтересована за закуп земљишта на локацијама из алинеје 3. овог Огласа, могу до рока одређеног за достављање понуда да са представницима надлежних служби Градске управе града Смедерева обиђу локације на које је планирано постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу;  

 

-           Право учешћа по огласу имају предузетници, правна и физичка лица која поднесу уредну и благовремену писану пријаву Градској управи града Смедерева, изузев:

-          лица која нису измирила закупнину из ранијих или текућих уговора о закупу земљишта ради постављања привремених пословних објеката;

-          лица за која је Комисија утврдила да су доставили најповољнију понуду, али су касније одустали од исте, као и лица која нису закључила уговор о закупу земљишта:

-          лица која су због ометања рада Комисије на неком од претходних поступака за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката удаљена од стране Комисије из просторије у којој је Комисија заседала, односно њихови овлашћени представници.

 

-           Понуде се подносе за сваку локацију појединачно, уз навођење ознаке и назива локације, осим за локације под редним бројем 50, 51, 52, 53 и 54 за које је потребно испунити додатне услове наведене у алинеји 3. овог Огласа

-           Понуда за закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката (у даљем тексту: понуда) треба обавезно да садржи:

-          за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте и јединствени матични број грађана;

-          за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње и матични број;

-          за правна лица: назив, седиште и копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

-           Понуда треба обавезно да садржи и понуђени месечни износ закупнине изражен искључиво у фиксном износу, број односно локацију за коју се понуда подноси, доказ о уплати депозита у висини троструког почетног износа закупнине за сваку локацију понаособ и потврду да понуђач нема неизмирених обавеза по основу закупа земљишта за постављање привремених пословних објеката, као и контакт телефон и број рачуна за враћање уплаћеног депозита.

-           Писмена понуда подноси се у затвореној коверти са назнаком "Понуда за закуп земљишта - локације број _______________ - не отварај" на адресу Градска управа града Смедерева (за Комисију за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева), Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

-           Благовременим понудама ће се сматрати писмене понуде које буду примљене и заведене на писарници Градске управе града Смедерева, до 28.12.2017. године, до 14.00 часова.

-           Непотпуна понуда је поднета понуда која не садржи податке из Огласа

-           Понуде које су непотпуне и неблаговремене Комисија ће одбацити.

-           Депозит се уплаћује на рачун Градске управе града Смедерева број 840-1089804-04 са позивом на број  97 13742143, сврха уплате "депозит за закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката". Понуђачу чија понуда буде прихваћена као најповољнија, износ уплаћеног депозита урачунаће се у закупнину, а осталим учесницима депозит ће бити враћен  у року од 10 дана од дана доношења одлуке градоначелника града Смедерева о давању у закуп земљишта, на број рачуна достављен у понуди за враћање  депозита.

-           Јавно отварање понуда ће спровести Комисија за давање у закуп грађевинског          земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева, формирана решењем градоначелника града  Смедерева.

-           Јавно отварање понуда ће се обавити  29.12.2017. године, у великој сали Скупштине града Смедерева, Улица Омладинска број 1, са почетком у 900 часова.

 

-           Услови за спровођење поступка за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката испуњени су и уколико понуду поднесе један понуђач, под условом да је благовремена и потпуна. Уколико се у поступку отварања понуда утврди да су два или више понуђача понудили исти износ закупнине, Комисија ће позвати  понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у  року од 3 дана од дана пријема позива доставе нове затворене писмене понуде  које номинално не могу бити ниже од претходно датих  и на тај начин извршити избор најповољнијег понуђача. Уколико наведени понуђачи поново доставе идентичне понуде или не доставе понуде у остављеном року, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

-           Уколико понуђач који је од стране Комисије изабран као најповољнији одустане од закупа земљишта или не закључи уговор о закупу, поступак ће се поновити, а понуђач губи право на повраћај депозита.

-           По спроведеном поступку отварању писмених понуда, Комисија у року од 8 дана сачињава предлог за доношење одлуке о давању у закуп земљишта. Одлуку о давању у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката доноси градоначелник.

-           Закупац је обавезан да, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп, закључи уговор о закупу.

-           Закупац земљишта дужан је да пре постављања објекта прибави од надлежног одељења Градске управе одобрење за постављање привременог пословног објекта. Уз захтев за прибављање одобрења потребно је да се приложи одлука градоначелника о давању у закуп земљишта, Уговор о закупу земљишта са Градом и Идејни пројекат објекта за грађење или постављање у складу са законом, на који је мишљење дало ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево у делу спољашњег изгледа пројектованог објекта.

-           Закупац земљишта обезбеђује прикључке привременог пословног објекта на комуналну инфраструктуру, а у случају специфичне намене коришћења објекта, власник објекта обезбеђује и додатне сагласаности и прикључке, као и предузима мере да функционисање објекта не ремети постојећи амбијент локације на којој се налази.

-           Власник објекта обезбеђује да функционисање објекта не угрожава безбедност грађана који користе јавну површину у непосредном окружењу где се објекат налази.

-           Привремени пословни објекат поставља закупац земљишта непосредно и сноси све трошкове постављања, односно изградње пословног објекта и прибављања потребних дозвола и сагласности, као и трошкове приључка објекта на струју,  воду, канализацију, телефона и др.

  

Све потребне информације  могу се добити у Градској управи града Смедерева (контакт телефони 026/ 672-724 локали 16-76 и 16-25)

Образац понуде за закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката може се добити на писарници Градске управе града Смедерева или у канцеларијама 55 и 56