Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката на јавним површинама

На основу члана 5. Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката (Службени лист града Смедерева, број 5/2015-пречишћен текст) и у складу са Програмом постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева (Службени лист града Смедерева, број 7/2014, 2/2015 и 7/2015)

 

ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево

у име и за рачун града Смедерева као закуподавца

 

објављује

 

Оглас за прикупљање писмених понуда

за давање у закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката на јавним површинама

  

1.Предмет прикупљања писмених понуда је давање у петогодишњи закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката на јавним површинама на подручју града Смедерева  на следећим локацијима:

 

РБ

Ознака

Локација

Број парцеле KO Смедеревo

Површина објекта (m2)

Површина земљишта (m2)

Намена

Зона

Почетни износ месечне закупнине земљишта

(динара)

1.                       

2/3

Локација у ул.Карађорђевој испред бр. 27

1099

5,70-10,00

10,20

Трговинска делатност

Прва

8.282

2.                       

4

Локација у ул.Карађорђевој бр. 36

790/3

5,70-10,00

10,20

Трговинска делатност

Прва

8.282

3.                       

5/1

Локација на углу ул.Карађорђеве и  ул. Српских Совјета

879

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Прва

8.770

4.                       

5/2

Локација у ул. Српских Совјета

879

8,50-10,00

17,00

Угоститељска делатност

Прва

13.804

5.                       

6

Локација на углу ул.Карађорђеве и  ул. Српских Совјета

906

5,70-10,00

10,20

Трговинска делатност

Прва

8.282

6.                       

7

Локација у ул. Карађорђевој  површина испред Поште

1041/2

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Прва

8.770

7.                       

8/1

Локација у ул. Карађорђевој  површина поред Робне куће

1223

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност

Прва

10.556

8.                       

8/3

Локација у ул. Карађорђевој  површина поред Робне куће

1223

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност

Прва

10.556

9.                       

10/2

Локација у ул. Анте Протића

1054/1

8,50-10,00

17,00

Трговинска или угоститељска  делатност

Прва

13.804

10.                     

10/4

Локација у ул. Анте Протића

1054/1

25,80

37,00

Трговинска делатност

Прва

30.044

11.                     

11/1

Локација на Тргу Републике

1041/6

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Прва

8.770

12.                     

11/2

Локација на Трг Републике

1041/6

6,00-10,00

10,80

Продаја игара на срећу

Прва

8.770

13.                     

13

Локација у ул. Деспота Гргура

1020/1

6,00-10,00

10,80

Угоститељска делатност

Прва

8.770

14.                     

14

Локација у ул. Деспота Гргура

1020/1

6,50-10,00

11,70

Трговинска делатност

Прва

9.500

15.                     

18/2

Локација у ул. Саве Немањића

1469

5,70-10,00

10,80

Трговинска или угоститељска делатност

Прва

8.770

16.                     

22/1

Локација у ул. Милоша Великог

1505/1

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Прва

8.770

17.                     

25

Локација у ул. Димитрија Давидовића  код аутобуског стајалишта

2552

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Прва

8.770

18.                     

26/2

Локација на углу ул. Д. Давидовића и Радосава Мирковића

1234

6,00-10,00

10,80

Продаја игара на срећу, трговинска делатност

Прва

8.770

19.                     

29/1

Локација на углу ул.17. Октобра и Носилаца Албанске Споменице

1923/1

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Прва

8.770

20.                     

53/1

Локација у ул.17. Октобра код ССС Деспот Ђурађ

1923/1

9,00-10,00

14,00

Трговинска (цвећара)

Прва

11.368

21.                     

53/2

Локација у ул.17. Октобра  код ССС Деспот Ђурађ

1923/1

9,00-10,00

12,00

Трговинска (цвећара)

Прва

9.744

22.                     

53/3

Локација у ул.17. Октобра  код ССС Деспот Ђурађ

1923/1

9,00-10,00

14,00

Трговинска (цвећара)

Прва

11.368

23.                     

52/1

Локација у ул.17. Октобра  поред продавнице „Шипад"

1923/1

21,40

26,50

Трговинска делатност

Прва

21.518

24.                     

52/2

Локација у ул.17. Октобра  поред продавнице „Шипад"

1923/1

10,50

13,00

Трговинска делатност

Прва

10.556

25.                     

52/3

Локација у ул.17. Октобра  поред продавнице „Шипад"

1923/1

10,50

15,60

Трговинска делатност

Прва

12.667

26.                     

32

Локација у ул. 16. Октобра  код ОШ Ј.Ј. Змај

7434

8,40-10,00

16,50

Трговинска, угоститељска делатност

Прва

13.398

27.                     

37/1

Локација у ул. Ђуре Даничића

1956 и 1987/1

38,60

52,80

Занатска делатност

Прва

42.874

28.                     

37/2

Локација у ул. Ђуре Даничића

1987/1

24,20

35,40

Трговинска делатност

Прва

28.745

29.                     

37/3

Локација у ул. Ђуре Даничића

1987/1

30,00

51,00

Угоститељска делатност

Прва

41.412

30.                     

37/4

Локација у ул. Ђуре Даничића

1987/1

22,10

32,50

Трговинска, угоститељска, занатска делатност

Прва

26.390

31.                     

38

Локација у ул.Ђуре Даничића  преко пута Спорстког центра

2005

6,80-10,00

12,25

Трговинска делатност

Прва

9.947

32.                     

47/1

Локација код самопослуге на Папазовцу

11594

23,18

37,6

Трговинска делатност

Трећа

21.357

33.                     

47/2

Локација  код самопослуге на   Папазовацу

11594

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

Трећа

6.134

34.                     

47/3

Локација  код самопослуге на   Папазовацу

11594

5,70-10,00

10,2

Трговинска, занатска делатност

Трећа

5.794

35.                     

50

Локација у улици Горичкој  

2801

15,25

22,00

Трговинска делатност

Друга

16.060

36.                     

51/1

Коларски пут код Новог гробља

13402

8,75

15,70

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

8.918

37.                     

51/2

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

38.                     

51/3

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

39.                     

51/4

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

40.                     

51/5

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

41.                     

51/6

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

42.                     

51/7

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

43.                     

51/8

Коларски пут код Новог гробља

13402

6,25

12,00

Цвеће, свеће, погребна опрема

Трећа

6.816

44.                     

51/9

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

8,00-10,00

23,50

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

13.348

45.                     

51/10

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

6,00-10,00

19,60

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

11.133

46.                     

51/11

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

4,90-10,00

20,80

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

11.814

47.                     

51/12

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

6,35-10,00

23,00

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

13.064

48.                     

51/13

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

9,35-10,00

22,00

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

12.496

49.                     

51/14

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

8,90-10,00

21,60

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

12.269

50.                     

51/15

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

6,20-10,00

22,40

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

12.723

51.                     

51/16

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

6,00-10,00

25,20

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

14.314

52.                     

51/17

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

6,30-10,00

15,20

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

8.634

53.                     

51/18

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

4,50-10,00

16,20

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

9.202

54.                     

51/19

Коларски пут код Новог гробља

13402/1

4,40-10,00

14,00

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

7.952

55.                     

51/20

Коларски пут код Новог гробља

12503/1, 12503/2 и 13402/1

6,90-10,00

19,00

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

10.792

56.                     

51/21

Коларски пут код Новог гробља

12503/1, 12503/2 и 13402/1

4,75-10,00

15,50

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

8.804

57.                     

51/22

Коларски пут код Новог гробља

12503/1, 12503/2 и 13402/1

6,80-10,00

21,70

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

12.326

58.                     

51/23

Коларски пут код Новог гробља

12499 и 13402/1

6,00-10,00

18,90

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

10.735

59.                     

51/24

Коларски пут код Новог гробља

12499 и 13402/1

6,00-10,00

18,90

Цвеће, свеће и погребна опрема

Трећа

10.735

60.                     

54

Бадљевица

Локација преко пута Основне школе

224

КО Бадљевица

12,00

22,50

Трговинска делатност

Осма

1.845

61.                     

55/1

Водањ

Локација код Основне школе

339

КО Водањ

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

Осма

1.640

62.                     

55/2

Водањ

Локација код Основне школе

339

КО Водањ

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

Осма

1.640

63.                     

56

Враново

Локација на раскрсници улица Карађорђеве и Краља Петра

1921/1

КО Враново

6,00

32,50

Трговинска  делатност

Осма

2.665

64.                     

57

Врбовац

Локација испред  зграде Дома културе

829

КО Врбовац

11,00

21,60

Трговинска  делатност

Осма

5.270

65.                     

58/1

Вучак

Локација испред Месне заједнице

522/1

КО Вучак

5,00

12,00

Трговинска или угоститељска делатност

Седма

1.944

66.                     

58/2

Вучак

Локација испред Месне заједнице

522/1

КО Вучак

5,00

12,00

Трговинска или угоститељска делатност

Седма

1.944

67.                     

59/1

Липе

Локација поред пијаце

6276/1

КО Липе

19,76

46,50

Угоститељска делатност

Осма

3.813

68.                     

59/2

Липе

Локација поред пијаце

6276/1

КО Липе

12,00

22,50

Трговинска делатност

Осма

1.845

69.                     

60/1

Липе

Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1

КО Липе

10,00

21,00

Трговинска делатност

Осма

1.722

70.                     

60/2

Липе

Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1

КО Липе

6,00

14,00

Трговинска делатност

Осма

1.148

71.                     

60/3

Липе

Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1

КО Липе

12,04

22,79

Угоститељска

делатност

Осма

1.869

72.                     

61/1

Мала Крсна

Локација испред зграде Ловачког дома

1303/1

КО Мала Крсна

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

Осма

1.640

73.                     

61/2

Мала Крсна

Локација испред зграде Ловачког дома

1303/1

КО Мала Крсна

10,00

20,00

Трговинска или угоститељска делатност

Осма

1.640

74.                     

62

Михајловац

Локација поред Дома културе

3509/2

КО Михајловац

13,41

23,75

Трговинска делатност

 

Осма

1.948

75.                     

64/2

Радинац

Локација на почетку главне улице

1281

КО Радинац

10,00

20,00

Трговинска делатност

Четврта

8.120

76.                     

66

Радинац

Локација преко пута Месне заједнице

1281

КО Радинац

6,00

19,00

Трговинска делатност

Четврта

7.714

77.                     

67

Раља

Локација испред Дома културе

965/2

КО Раља

4,00

32,50

Трговинска делатност

Седма

5.265

78.                     

68/2

Сараорци

Локација на углу улица Краља Александра и Данила Јовановића

2911 КО Сараорци

6,25

14,00

Трговинска  делатност

Осма

1.148

 

 

-           Наведено земљиште се даје у закуп прикупљањем писмених понуда.

-           Земљиште се даје у закуп понуђачу који понуди највећу цену месечне закупнине.

 

-           Право учешћа по огласу имају предузетници, правна и физичка лица која поднесу уредну писану пријаву Дирекцији за изградњу, изузев:

-          лица која нису измирила закупнину из ранијих или текућих уговора о закупу земљишта ради постављања привремених пословних објеката закључених са Дирекцијом:

-          лица за која је Комисија утврдила да су доставили најповољнију понуду, али су касније одустали од исте, као и лица која са Дирекцијом нису закључила уговор о закупу земљишта:

-          лица која су због ометања рада Комисије на неком од претходних поступака за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката удаљена од стране Комисије из просторије у којој је Комисија заседала, односно њихови овлашћени представници.

 

-           Понуде се подносе за сваку локацију појединачно, уз навођење ознаке и назива локације.

-           Понуда за закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката (у даљем тексту: понуда) треба обавезно да садржи:

-          за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте и јединствени матични број грађана;

-          за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње и матични број;

-          за правна лица: назив и седиште и копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

-           Понуда треба обавезно да садржи и понуђени месечни износ закупнине изражен искључиво у фиксном износу, доказ о уплати депозита у висини троструког почетног износа закупнине за сваку локацију понаособ и потврду Дирекције да понуђач нема неизмирених обавеза по основу закупа земљишта за постављање привремених пословних објеката, као и контакт телефон и број рачуна за враћање уплаћеног депозита.

-           Писмена понуда подноси се у затвореној коверти са назнаком "Понуда за закуп земљишта - ознака и назив локације _______________ - не отварај" на адресу ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево (за Комисију), Трг Републике број 5, Смедерево.

 

-           Благовременим понудама ће се сматрати писмене понуде које буду запримљене на пријемном протоколу Дирекције за изградњу, до 05.08.2016. године (петак), до 09,00 часова.

-           Понуде које су непотпуне и неблаговремене Комисија ће одбацити.

 

-           Депозит се уплаћује на рачун Града Смедерева број 840-231845-83 са позивом на број 97 13742143, сврха уплате "депозит за закуп 2016". Понуђачу чија понуда буде прихваћена као најповољнија, износ уплаћеног депозита урачунаће се у закупнину, а осталим учесницима депозит се враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке градоначелника Смедерева о давању у закуп земљишта.

 

-           Јавно отварање понуда ће спровести Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката, формирана решењем градоначелника Смедерева.

-           Јавно отварање понуда ће се обавити 09.08.2016. године (уторак), у великој сали Скупштине града Смедерева, са почетком у 09,00 часова.

 

-           Услови за спровођење поступка за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката испуњени су и уколико понуду поднесе један понуђач, под условом да је благовремена и потпуна. Уколико у поступку отварања понуда утврди да су два или више понуђача дали идентичну понуду, Комисија ће понуђачима чије су понуде идентичне дати могућност или одредити рок да дају нове понуде које номинално не могу бити ниже од претходно дате понуде и на тај начин извршити избор најповољнијег понуђача. Уколико наведени понуђачи поново доставе идентичне понуде или не доставе понуде у остављеном року, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

-           Уколико понуђач који је од стране Комисије изабран као најповољнији одустане од закупа земљишта, поступак ће се поновити, а понуђач губи право на повраћај депозита.

 

 

 

-           По спроведеном поступку отварању писмених понуда, Комисија у року од 8 дана сачињава предлог за доношење одлуке о давању у закуп земљишта. Одлуку о давању у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката доноси градоначелник.

-           Закупац је обавезан да, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп, закључи са Дирекцијом за изградњу понуђени уговор о закупу.

-           Закупац је обавезан да пре закључивања уговора о закупу земљишта депонује средства у висини трошкова рушења односно уклањања објекта који је утврдила Дирекција.

-           Закупац земљишта дужан је да пре постављања објекта прибави од надлежног одељења Градске управе одобрење за постављање привременог пословног објекта. Уз захтев за прибављање одобрења потребно је да се приложи одлука о давању у закуп земљишта и Идејни пројекат за грађење или постављање објекта за који се у складу са законом не издаје решење о грађевинској дозволи, који треба да садржи: ситуационо решење, цртеже који одређују објекат у простору (основе, карактеристичне пресеке, изгледе), намену објекта, технички опис и планирану инвестициону вредност објекта.

-           Власник објекта обезбеђује прикључке на комуналну инфраструктуру, а у случају специфичне намене коришћења објекта, власник објекта обезбеђује и додатне сагласаности и прикључке, као и предузима мере да функционисање објекта не ремети постојећи амбијент локације на којој се налази.

-           Власник објекта обезбеђује да функционисање објекта не угрожава безбедност грађана који користе јавну површину у непосредном окружењу где се објекат налази.

 

-           Привремени пословни објекат поставља закупац земљишта непосредно и сноси све трошкове постављања, односно изградње пословног објекта и прибављања потребних дозвола и сагласности, као и трошкове приључка објекта на струју,  воду, канализацију, телефона и др.

 

 

Потребне информације и увид у документацију у вези са земљиштем које се даје у закуп могу се добити у Дирекцији за изградњу (контакт телефони 026/ 617-870)

  

  

Образац понуде за закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката може се добити у писарници Дирекције за изградњу