... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

            Комисија за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, позива све грађане, удружења, правна лица са територије града Смедерева, средства јавног обавештавања и друге субјекте да се упознају са текстом Нацрта одлуке о изменама и  допунама Статута града Смедерева (у даљем тексту: Нацрт одлуке) и да дају предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре.

 

            Јавна расправа спроводи се у периоду од 23. октобра до 30. октобра 2018. године.

 

         Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Нацрт одлуке достављају се Комисији за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, путем електронске поште на адресу milko.miskovic@smederevo.org.rs или писаним путем на адресу:

 

            ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА Улица омладинска број 1,

          Комисији за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, са назнаком „За јавну расправу"

 

        Нацрт одлуке је стављен на увид на интернет страницама града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

          По окончању Јавне расправе, анализираће се предлози, сугестије, иницијативе и коментари учесника у Јавној расправи.

            Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука града Смедерева.

            Нацрт одлуке и важећи Статут града Смедерева, можете погледати овде:

 

            НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

            Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст )

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                Богољуб Спасојевић