PREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
Отворен Дунав Филм Фест Одржана 15. седница Скупштине града Смедерева Први подземни контејнери постављени у Смедереву Гости Смедерева – ученици и професори из Румунске општине Гилад Презентација идејног решења за затворени базен


ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности, формирана Решењем градоначелнице града Смедерева број 02-242/2017-07 од 20.12.2017.године, на седници одржаној дана 18.05.2018. године, на основу члана 16. Правилника о раду Комисије број 02-242-2/2017-07 од 07.02.2018.године, утврдила је

 

 

 

 ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ  КОРИСНИКА

 ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА  ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

1.

  

1.      Патрногић Верица, Смедерево, Улица Ђуре Даничића бр.96/18

2.      Томић Душко, Смедерево, Улица Ирене Зековић бр.36

3.      Николић Драган, Удовице, Улица смедеревска бб

4.      Џелетовић Зоран, Смедерево, Улица коларска бр. 183

5.      Кијачић Срђан, Петријево, Улица ландолска бб

6.      Гогић Жикица, Смедерево, Улица Старца Вујадина бб  

7.      Предраг Ћуркић, Смедерево, Улица париске комуне бр.14

8.      Николић Момчило, Смедерево, Улица фочанска бр.158/А

9.      Симић Бојан, Радинац, Улица 9.нова бб

10.  Живковић Драгиша, Смедерево, Улица Петра Спасојевића бр.4

 

 

2.

  

Подносиоци захтева, на Предлог листе реда првенства корисника помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности на територији града Смедерева, могу уложити приговор Комисији преко писарнице Градске управе Смедерево или путем поште, у  року од 15 дана од  дана објављивања Предлога листе.

 

 

Број: 02-242-7/2017-07

   У Смедереву, 18.05.2018.године

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                            

                                                                                    Драган Станић