Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"

   Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika      za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije,broj 400-6481-01/2017-03  od 01. novembra 2017. godine  i člana 9. Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini jedne seoske kuće sa okućnicom, u cilju rešavanja stambenih potreba izbeglica broj 400-6481-06/2017-03 od 05. septembra 2017. godine,

 

        Komisija za izbor korisnika u okviru saradnje na realizaciji kupovine seoskih kuća sa okućnicom, u okviru humanitarne akcije "Krov 2017", dana 24. decembra 2018. godine, utvrdila je

  

 

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"

 

 

 

 

 

Redni         broj

              Broj predmeta

     Prezime i ime podnosioca prijave

                sa adresom stanovanja

1

561-132/2018-01

Basić Mićo, Petrijevo,Ul. Svetog Save br. 28

2

561-133/2018-01

Ćurguz Dragica, Smederevo, Ul. Kolarska bb

 

 

Na Predlog liste podnosilac Prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15

(petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

 

 Broj:400-6481-07/2017-03

U Smederevu, 24.12.2018. godine


                                                                           PREDSEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                      Dragan Stanić