Деца су наше највеће богатство ЈКП Зеленило и гробља – снег се даноноћно чисти са јавних површина Одржана 109. седница Градског штаба за ванредне ситуације ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА НАСТАВЉА БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЦВРЧАК 2018“


ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Закључком Владе Републике Србије Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ, као део пројекта „Деценија предузетништва". Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму су 2.400.000.000,00 динара. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој. Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси захтев  у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма.

Јавни позив траје до утрошка средстава, а најкасније до 31. Децембра 2017. Године.

Заинтересовани могу све информације и потребну документацију за пријаву добити на сајту Министарства привреде , Фонда за развој Републике Србије  и Акредитоване регионалне развојне Агенције „Браничево-Подунавље"

 

Документа за преузимање у вези са позивом:

 

-          Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте 

-          Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројект

-          Информација о спровођењу Програма

-          Садржај потребне документације - Предузетници

-          Захтев - Предузетници

-          Садржај потребне документације - Правна лица

-          Захтев - Правна лица

-          Изјава о државној помоћи

-          Изјава о повезаним лицима