Međunarodni skup vaspitača u Smederevu U skladu sa željama sugrađana Trka mira prošla kroz Smederevo Predavanje maturantima o bezbednosti u saobraćaju Održana 14. sednica Skupštine grada


Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje

Javni poziv za prijavu zemljišta ili objekata namenjenih prodaji,odnosno davanju u zakup animirao je veći broj građana Smedereva.


U Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj  očekuju još veći priliv prijava nakon sezone godišnjih odmora, ali ističu da su građani, koji su se odazvali pozivu i svi oni koji se  za sada o tome telefonom informišu, izrazili zadovoljstvo zbog pokrenute inicijative.
Podsećamo, fizička i pravna lica koja u vlasništvu imaju parcelu ili objekat, a nameravaju da ih otuđe ili izdaju u zakup, trebalo bi da se obrate Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Smederevo. Grad će preko ovog Odeljenja  promovisati i nuditi lokaciju  potencijalnim investitorima u najboljem interesu vlasnika.
Uslovi za prijavljivanje slobodne lokacije su da se parcela nalazi na teritoriji grada Smedereva i  da se podnese popunjen  Obrazac prijave u jednom primerku u zatvorenoj koverti sa naznakom " Prijava za javni poziv - Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje". Prijava se podnosi u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, koje se nalazi u kancelariji br.2 Gradske uprave Smederevo. Javni poziv traje do 01. oktobra ove godine.
O ovim i drugim informacijama o Javnom pozivu možete se obavestiti i na sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.