AKCIJA JASNO JE - I SELO I GRAD U SARAORCIMA I LUGAVČINI Privredna izložba kao najava novog koncepta „Smederevske jeseni“ Donacija vredna 22 000 evra za hirurgiju u Smederevskoj bolnici TREĆA AKCIJA PODELE AUTO SEDIŠTA NAŠIM NAJMLAĐIM SUGRAĐANIMA Grad izdvojio devet miliona za 95 stipendija


Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje

Javni poziv za prijavu zemljišta ili objekata namenjenih prodaji,odnosno davanju u zakup animirao je veći broj građana Smedereva.


U Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj  očekuju još veći priliv prijava nakon sezone godišnjih odmora, ali ističu da su građani, koji su se odazvali pozivu i svi oni koji se  za sada o tome telefonom informišu, izrazili zadovoljstvo zbog pokrenute inicijative.
Podsećamo, fizička i pravna lica koja u vlasništvu imaju parcelu ili objekat, a nameravaju da ih otuđe ili izdaju u zakup, trebalo bi da se obrate Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Smederevo. Grad će preko ovog Odeljenja  promovisati i nuditi lokaciju  potencijalnim investitorima u najboljem interesu vlasnika.
Uslovi za prijavljivanje slobodne lokacije su da se parcela nalazi na teritoriji grada Smedereva i  da se podnese popunjen  Obrazac prijave u jednom primerku u zatvorenoj koverti sa naznakom " Prijava za javni poziv - Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje". Prijava se podnosi u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, koje se nalazi u kancelariji br.2 Gradske uprave Smederevo. Javni poziv traje do 01. oktobra ove godine.
O ovim i drugim informacijama o Javnom pozivu možete se obavestiti i na sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs.