Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Predškolska ustanova

 

Predškolska ustanova "Naša radost" Smederevo od 1.aprila 2019.godine je raspisala Konkurs za upis dece u celodnevni boravak za radnu 2019-20.godinu, osim lično, roditelji mogu i elektronskim putem da urade prijavu za upis u vrtić na Portalu e-Uprave. Konkurs traje do 12.aprila 2019.godine.

 

 

*** VAŽNO***

 

 

PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM NIJE MOGUĆA ZA SAMOHRANE RODITELjE, OSIM ZA SAMOHRANOG RODITELjA KADA JE DRUGI RODITELj NEPOZNAT; ZA RODITELjE KOJI NISU DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE; ZA DECU ŽRTAVA NASILjA U PORODICI; DECU SA SMETNjAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU; DECU IZ PORODICA KOJE KORISTE NEKI OBLIK SOCIJALNE ZAŠTITE; DECU IZ PORODICE U KOJOJ JE DETE TEŠKO OBOLELO ILI IMA SMETNjE U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU; ZA DECU TEŠKO OBOLELIH RODITELjA; ZA DECU ČIJI SU RODITELjI RATNI VOJNI INVALIDI ILI IMAJU STATUS RASELjENOG ILI PROGNANOG LICA; DECA PREDLOŽENA OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD; DECA IZ SREDINA U KOJIMA JE USLED PORODIČNIH I DRUGIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI UGROŽENO ZDRAVLjE, BEZBEDNOST I RAZVOJ.PREDŠKOLSKA USTANOVA NIJE U MOGUĆNOSTI DA PRIHVATI PRIJAVU ELEKTRONSKIM PUTEM JER JE NEOPHODNO DOSTAVITI DOKUMENTACIJU KOJOM SE DOKAZUJE NAVEDENO.