ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


Редовна уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину најкасније до 14.новембра 2017.године

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ обавештава пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да рок за редовну уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину истиче 14.11.2017.године.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању као и законом прописану новчану казну због наблаговременог плаћања пореза.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одсеку за локалну пореску администрацију у шалтер сали на првом спрату зграде Градске управе Смедерево (канцеларија број 79) као и на шалтеру број 8 у услужном центру Градске управе Смедерево где се врши пријем странака свакога радног дана у времену од 7:30 до 15:30 часова.

У циљу омогућавања пореским обвезницима да благовремено измире пореске обавезе, Одсек за локалну пореску администрацију вршиће пријем странака на шалтеру број 8 у услужном центру Градске управе Смедерево сваког радног дана у периоду од 10.11.2017. до 16.11.2017.године у продуженом радном времену од 7:30 до 18:00 часова, а у суботу 11.11.2017.године у времену од 7:30 до 15:00 часова.