... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ...


Решења о постављању привремених заступника за комасационо подручје катастарске општине Шалинац,Кулич и Смедерево