... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ... ...


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ-АПЕЛ


Поводом учесталих пожара на отвореном, Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева апелује на поштовање забране спаљивања остатака стрних усева, спаљивања смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

Спаљивање биљних остатака доводи до појаве неконтролисаних пожара на отвореном, који наносе велике материјалне штете и изазивају страдање људи.

Забрана спаљивања стрних усева, смећа и биљних остатака, дефинисано је чланом 50. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

Непоштовање законских мера заштите од пожара, повлачи прекршајну одговорност за коју су прописане новчане казне у износу од 10.000 динара за физичко лице и у износу од 300.000 до 1.000.000 динара за правно лице.

 

ПОШТУЈТЕ ЗАБРАНУ СПАЉИВАЊА НА ОТВОРЕНОМ

СПРЕЧИТЕ УНАПРЕД ПОЖАР