Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије ... Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Смедерева Састанак градоначелника са представницима ПКЦ-а У парку Три хероја обележен Дан ослобођења Смедерева


СПИСАК ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА за ПАКЕТЕ ХРАНЕ

  

  

С П И С А К

  

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  за ПАКЕТЕ ХРАНЕ 05.10. 2018.године

 

Ред.

број

Име и презиме

Адреса

1

Кенеди Бејзаку

ул.Лукијана Мушицког бр. 3-Смедерево

2

Олга Булатовић

ул.Давидовићева бр. 2/11-Смедерево

3

Гордана Симић

ул.Јозефа Шулца бр. 4/6-Смедерево

4

Предраг Ђуркић

ул.Париске Комуне бр. 14-Смедерево

5

Драган Дајић

ул.Балканска бр. 18-Смедерево

6

Јануз Реџепи

ул. Језавска бр. 65-Смедерево

7

Ранђа Савић

ул.Јозефа Шулца бр.4/1-Смедерево

8

Драган Стојковић

ул.Староселска бб-Смедерево

9

Горан Симић

ул.Јозефа Шулца бр.8/10

10

Драгица Симић

ул.Јозефа Шулца бр. 2/2

11

Александра Симић

ул. Саве Грујића бр. 8-Смедерево

12

Душко Ђошић

ул.Јозефа Шулца бр.4/4-Смедерево

13

Небојша Станковић

ул.Арчибалда Рајса бб-Смедерево

14

Векослав Јосифовић

ул. Милана Кршљанина бр.38-Смедерево

15

Џеват Бејзак

ул.Лукијана Мушицког бр.3-Смедерево

16

Иван Милић

ул. 7.Јула бр. 14-Смедерево

17

Велимир Дејановић

ул. Јозефа Шулца бр. 6/3-Смедерево

18

Верица Патрногић

ул.Ђуре Даничића бр. 96/18-Смедерево

19

Рада Вукић

ул. Марка Краљевића бр.3-Вучак

20

Момчило  Кијачић

ул.Ландолска бб-Петријево

21

Живорад Здравковић

ул.Балканска бр. 8-Смедерево

22

Бобан Перић

ул.Маршала Тита бр. 11-Скобаљ

23

Силвана Божовић

ул.Горичка бр.56-Смедерево

24

Драгиша Младеновић

ул. 17. Октобра бр. 22/2-Смедерево

25

Загорка Жорић

ул.Живана Атанацковића бр.20-Смедерево

26

Наташа Јовановић

ул. Маршала Толбухина бр. 29-Смедерево

27

Жикица Гогић

ул. Старца Вујадина бб-Смедерево

28

Живорад Ристић

ул.Изворска бб-Смедерево

29

Раба Демири

ул. Уралска 34-Смедерево

30

Бранкица Симић

ул. Стризовска бб-Смедерево

31

Милорад Славковић

ул Јозефа Шулца бр. 6/1-Смедерево

32

Векослав Грковић

ул. Проте Матеје бр. 38-Смедерево

33

Видосава Шарић

ул. Јозефа Шулца бр. 8/3-Смедерево

34

Ибрахимовић Добрила

ул. Јозефа Шулца бр. 4/7-Смедерево

35

Боривоје Николић

ул. Редутско Степениште бр.8-Смедерево

36

Трајанка Ђекић

ул. Коларска бр. 60-Смедерево

37

Небојша Михајловић

ул.Балканска 9/1-Смедерево

38

Добривоје Крчмаревић

ул. Д.Обрадовића бр.21-Смедерево

39

Бранка Тасић

ул. Јозефа Шулца бр. 4/6-Смедерево

40

Зорица Стојковић

ул. Јозефа Шулца бр. 2/5-Смедерево

41

Станко Симић

ул. 16. Октобра бр.11-Радинац

42

Крста Спасић

ул.Вардарска бб-Смедерево

43

Соња Матовић

ул. Јозефа Шулца бр. 8/4-Смедерево

44

Момчило Тасић

ул. Петријевска бб-Смедерево

45

Александар Поповић

ул.Косовска бр. 1-Вучак

46

Велибор Вукић

ул. Марка Краљевића бр. 3-Вучак

47

Бојан Симић

ул.9. Нова бб-Радинац

48

Горица Аксић

ул. Јозефа Шулца бр. 4/9-Смедерево

49

Горан Николић

ул. Карла Маркса бр. 16-Смедерево

50

Зоран Џелетовић

ул. Коларска бр. 183-Смедерево

51

Светомир Ђокић

ул. Јозефа Шулца бр. 6/4-Смедерево

52

Мирјана Стојковић

ул. Раваничка бр. 4-Смедерево

53

Слађана Мирковић

ул. Јозефа Шулца бр. 2/8-Смедерево

54

Риста Лазић

ул. Патријарха Варнаве бр. 29-Смедерево

55

Десимир Јовановић

ул. Јосипа Фајла бр. 19-Смедерево

56

Будимка Томић

ул. Мајевичка бр. 30-Смедерево

57

Слободан Павловић

ул. Вучачка бр. 34-Смедерево

58

Петар Радивојевић

ул. Партизанска 85- Смедерево

59

Верица Јовановић

ул. 16. Октобра бр 16-Радинац

60

Славко Лазић

ул. Вардарска бб-Смедерево

61

Томислав Спасић

ул. Вардарска бб-Смедерево

62

Станко Симић

Раља

63

Бобан Јоксимовић

ул. Жарка Зрењанина бр. 6-Смедерево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са редним бројем 63.

 

 

        Смедерево, 05.10.2018.године

 

                                                          

                                                                                                 Повереница

                                                                                                   Митић Ана